Etusivu>Ajankohtaista>Blogit>Laatutyöllä tuloksiin – Rovaniemi kuntakentän edelläkävijä
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ajankohtaista
Rovaniemen kaupungin blogit

Laatutyöllä tuloksiin – Rovaniemi kuntakentän edelläkävijä

1.3.2017

Laatu on tärkeä menestystekijä, jolla varmistetaan kuntalaisten tyytyväisyyttä toimintaan. Kokonaisvaltaisen laatu- ja kehittämistyön avulla varmistetaan työprosessien sujuvuus, yhteistyön joustavuus ja toiminnan taloudellisuus. Palvelun laatu on koko työyhteisön asia, toteaa Rovaniemen kaupungin kehitysjohtaja Riitta Erola.

Rovaniemi yö.jpg

Rovaniemen kaupunkikonsernissa on päätetty käynnistää laatutyön kehittäminen, joka koskee myös tytäryhteisöjä: Napapiirin Vesi ja Energia, Rovaniemen Residuum, Rovaniemen Markkinakiinteistöt, Lappica ja Rovaniemen Kehitys sekä Eduro-säätiö. Laatujärjestelmätyö pohjautuu Euroopan laatupalkintomalliin (EFQM) ja tässä laajuudessa olemme edelläkävijoitä kuntakentässä.


Laatu on tärkeä menestystekijä, jolla varmistetaan kuntalaisten tyytyväisyyttä toimintaan. Kokonaisvaltaisen laatu- ja kehittämistyön avulla varmistetaan työprosessien sujuvuus, yhteistyön joustavuus ja toiminnan taloudellisuus. Palvelun laatu on koko työyhteisön asia. Se on johdon ja henkilöstön yhteistyötä ja vaatii molempien sitoutumisen. Osaava, motivoitunut ja työyhteisöön sitoutunut henkilöstö on laadun edellytys. Laadunhallintatyö on osa arkityötä, yhteistyötä ja vuorovaikutusprosesseja. Oman työn kehittäminen on jokaisen työtekijän tehtävään sisäänrakennettu velvollisuus.


Kuntalaisten tarpeet ovat jatkossakin julkisen palvelun järjestämisen lähtökohta. Kuntalaisille luodaan mahdollisuudet palautteen antamiseen, osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Laatu tarkoittaa, että palvelut vastaavat kuntalaisten tarpeita ja odotuksia ja että ne tuotetaan taloudellisesti sekä asiakasnäkökulmasta sujuvasti ja joustavasti. Henkilöstön osaamisen arviointi ja työtyytyväisyyden mittaaminen on toinen keskeinen toiminnan laadun kehittämisen työväline.


Rovaniemen kaupunkikonserni on merkittävien muutosten edessä tulevina vuosina. Vuoden 2019 alusta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu ja merkittävä osa nykyisestä henkilöstöstämme siirtyy maakunnalle. Samalla kaupungin rahoituspohja muuttuu olennaisesti nykyisestään. Jotta onnistuisimme, on meidän saatava aikaan asennemuutos.

Siiloajattelusta on siirryttävä entistä vahvemmin yhdessä tekemisen kulttuuriin. Entistä enemmän yhdessä koulutusorganisaatioiden, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa. Arvostamalla toinen toisiamme ja käyttämällä pääomaresursseja entistä paremmin yhteisen tavoitteen suuntaan. Näin varmistetaan se, että Rovaniemellä on hyvä yrittää ja elää.

Riitta Erola
Riitta Erola, kehitysjohtaja