Etusivu>Asiointi>Viestintä ja verkkopalvelut
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Asiointi
Rovaniemen kaupungin viestintäyksikkö ja verkkopalvelut

Viestintäpäällikkö Riikka Heikkilä p. 016 322 8013     (1.9.2016 alkaen)
- Kaupungin ja konsernin viestinnän strateginen suunnittelu
- Sisäinen ja ulkoisen viestinnän ohjaus ja koordinointi
- Kaupunkimarkkinoinnin koordinointi
- Julkaisutoiminta, PR- ja mediasuhteet
- Seudulliset viestinnän verkostojen ylläpito ja kehittäminen
- Viestinnän tiimien ja verkkopalvelun tiimien johtaminen
- Yksikön johtaminen, budjetointi ja henkilöstöasiat

Viestinnän asiantuntija Mikko Jylhä  p. 016 322 6180  
- Kehittää ja kaupungin yhteisötuottajan roolissa kaupungin toimialojen läsnäoloa sosiaalisen median alustoissa
- Kehittää kaupungin yhteisöviestinnän alustoja
- Toimii yhdyshenkilönä Suomi.fi ja keskitetyn palvelinarkkitehtuurin hankkeissa.
- LuontoRovaniemi- hankekokonaisuuden ohjausryhmän jäsen
- Toimii tuottajana erilaisissa kirjojen julkistusprojekteissa
- Osallistuu kouluttajana ja mentorina viestintäpalveluiden toimintaan

Verkkotiedottaja Eija Marttila p.016 322  8016
- Verkkopalvelujen sisältötuotannon koordinointi sekä kehittämis-  ja  asiantuntijatehtävät  
- InfoWeb-julkaisujärjestelmän sisällöntuottajien koulutukset
- Valtakunnallisen Infopankin pääkäyttäjä

Verkkotuottaja Ritva Vattulainen, p. 016 322 8019
- Verkkopalvelujen sisältötuotannon koordinointi sekä kehittämis- ja asiantuntijatehtävät
- InfoWeb-julkaisujärjestelmän sisällöntuottajien koulutukset
- Kuvapankin ylläpito 
 
Järjestelmäasiantuntija Seppo Rautapää p. 016 322 8017
- käyttäjähallinta, pääkäyttäjäryhmät
- julkaisujärjestelmän ylläpito
- uusien sivustojen käyttöönotot

Palvelusopimukset:
Graafinen suunnittelija Ilkka Väyrynen
p. 0400 981 596
ilkka@adkioski.com
- markkinointimateriaalin suunnittelu ja valmistusViestintää johtaa ja valvoo kaupunginhallitus.  Käytännössä viestinnästä vastaavat kaupunginjohtaja ja viestintäyksikön viestintäpäällikkö. Viestintäyksikön toiminta perustuu kaupunkikonsernin viestintästrategiaan.  Avoimuus, aktiivisuus, tasapuolisuus ja vastuullisuus ovat arvoja, jotka ohjaavat kaikkea toimintaamme.   

Kaupungin viestintää johdetaan ja kehitetään keskitetysti, mutta arjen viestintätoimet on hajautettu toimialoille eli osastojen johtajille, palvelupäälliköille ja yksiköiden esimiehille.

Yhtiöiden ja liikelaitosten viestinnästä vastaavat liikelaitosten toimitusjohtajat.

Viestintäyksikön lisäksi kaupungin toimipisteissä on omia tiedotusvastaavia, jotka hoitavat oman toimialansa viestintätehtäviä. 

 

Matkailumarkkinointi
Matkailumarkkinoinnin ja matkailun kehittämisen tehtävä on edistää matkailua Rovaniemelle ja kehittää kaupungin matkailupalveluja sekä vahvistaa Rovaniemen asemaa matkailu-, kongressi- ja kokouskaupunkina kansallisesti ja kansainvälisesti.
Matkailumarkkinoinnista vastaa Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy.
www.visitrovaniemi.fi 
Ota yhteyttä

Viestintäyksikkö

Kaupungintalo,
Hallituskatu 7, 1.krs
PL 8216, 96101 Rovaniemi

sähköposti muotoa :
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

tiedotus(at)rovaniemi.fi