Osallistu ja vaikuta kuntasi asioihin

Otakantaa.fi

Rovaniemen kaupunki käyttää palvelua vuorovaikutteisten asioiden valmistelussa ja suunnittelussa. Kansalaisten ja erilaisten sidosryhmien mielipiteitä kartoitetaan ja vuoropuhelua käydään kaupunkilaisten kanssa. Otakantaa.fi -palvelussa voit hakea myös jo päättyneitä hankkeita. 
http://www.otakantaa.fi

Kyselyt

Kaupunki tekee säännöllisesti erilaisia kyselyjä. Mielipiteesi on tärkeä palveluja kehitettäessä.  Listauksesta näet ajankohtaiset nettikyselyt.  
http://www.rovaniemi.fi/kyselyt

Kaavasuunnitelmat

Tutustu kaavasuunnitelmiin reaaliaikaisina jo valmisteluvaiheessa. Lisäksi sivuilla voit tutustua alueidenkäytön strategiatyöhön ja Ounasvaaran kehittämissuunnitelmiin sekä Ounaskosken ideakilpailun töihin. 
http://www.rovaniemi.fi/kaavatori

Palaute

Kaikilla asukkailla on mahdollisuus kehittää kuntansa toimintaa antamalla palautetta. Palautteet ovat tärkeä osa kehittämistoimintaa ja ne käsitellään viipymättä ( 3 työpäivää). Palveluyksiköiden palautelomakkeet löydät täältä. 
http://www.rovaniemi.fi/Palaute

Kylät ja kaupunginosat

Uusi Rovaniemen kaupunki on kylien kaupunki. Aktiiviset kylät esittelevät toimintaansa omilla sivuillaan.
http://www.rovaniemi.fi/Kylat-ja-kaupunginosat

Päätöksenteko

Kaupungin toimielinten päätökset ja esityslistat ovat nähtävillä reaaliaikaisina. Esityslistat ovat julkisia neljä päivää ennen toimielimien kokousta ja kokoustiedotteet päätöksistä välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirjat ovat julkisia heti pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.
http://www.rovaniemi.fi/Paatoksenteko

Aloite

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloiteoikeudella lisätään kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Aloitteen voi tehdä joko kaupunginhallitukselle tai asiaa hoitavalle lautakunnalle.  Aloitteeseen tulee merkitä tekijän yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero). Kukin toimielin käsittelee sen tehtäväalueella tehdyt aloitteet. Kaupunki ottaa käyttöön syyskuun 10. päivä Kuntalaisaloite.fi -palvelun. 
http://www.rovaniemi.fi/aloite

Vaalit

Rovaniemen kaupungin päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Uudet valtuutetut valitaan joka neljäs vuosi. Seuraavan kerran kunnallisvaalit järjestetään lokakuussa 2016. 
http://www.rovaniemi.fi/Vaalit
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Meneillään olevat kyselyt
Kuntalaisaloitteet

etarkkailijalogomatala.gif

OtaKantaa-logo.gif

Kansalaisen-kasikirja.gif