• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Kaupunginjohtajat

Kaupunginjohtajien työtilat ovat kaupungintalolla.
Käyntiosoite: Hallituskatu 7,  Rovaniemi            
Postiosoite: PL 8216, 96101  Rovaniemi
Sähköpostiosoite:   etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

 

Esko Lotvonen

 EskoLotvonen.jpg
(016) 322 6000

assistentti
Riitta Järvinen
040 706 4247

kaupunginjohtaja               

 • kaupunkikonsernin johtaminen kaupunginhallituksen alaisena
 • kaupungin edunvalvonta ja ulospäin suuntautuva yhteistyö
 • strategisen kehittämisen vastuualueen johtaminen
  • strateginen suunnittelu
  • strateginen maankäyttö
  • elinkeinot ja aluekehittämine
  • viestintä
  • johdon tukipalvelut
 • toimii apulaiskaupunginjohtajien ja hallintopalvelujen vastuualueen johtajan esimiehenä
 • esittely kaupunginhallituksessa strategisen kehittämisen, strategisen ohjauksen sekä hallintopalvelujen vastuualueiden asioiden osalta
 • kaupunginjohtaja voi erikseen päättää ottaa esiteltäväkseen tässä työnjakopäätöksessä apulaiskaupunginjohtajien esiteltäviksi määrättyjä asioita
 • omistajaohjaus hyväksyttyjen omistajapoliittisten linjausten mukaisesti
 • hallinto- ja johtosäännön mukaiset tehtävät

Matti Ansala

MattiAnsala.jpg
(016) 322 8010

assistentti
Marjo Törmänen
050 364 4481


apulaiskaupunginjohtaja

 • strategisen ohjauksen vastuualueen johtaminen
  • omistajaohjaus ja rahoitus
  • talousohjaus
  • henkilöstöhallinto
  • tietohallinto
 • perusturvapalvelujen, sivistyspalvelujen ja alueellisten palvelujen vastuualueiden strateginen johtaminen, koordinointi ja yhteen sovittaminen sekä näiden vastuualueiden johtajien esimiehenä toimiminen
 • esittely kaupunginhallituksessa perusturvapalvelujen, sivistyspalvelujen ja alueellisten palvelujen vastuualueiden asioiden osalta
 • koordinoi ja yhteen sovittaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sivistyspalvelujen toimintaa ja toimii po. palvelukeskusten johtajien esimiehenä
 • kaupunginjohtajan määräämä seuranta- ja valvontavastuu konserniyhteisöissä
 • toimii varaesittelijänä liikelaitosten johtokunnassa
 • hallinto- ja johtosäännön mukaiset tehtävät
 • kaupunginjohtajan 1. sijainen hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan lukuun ottamatta strategiseen kehittämiseen sisältyvää strategista maankäyttöä (po.strategisen maankäytön asioissa 2. sijainen)

Martti Anttila

MarttiAnttila.jpg
(016) 322 6004

assistentti
Seija Kuusela
040 579 2053

tekninen johtaja

 • teknisten palvelujen ja ympäristövalvonnan vastuualueiden strateginen johtaminen, koordinointi ja yhteensovittaminen sekä po. vastuualueiden johtajien esimiehenä toimiminen
 • esittely kaupunginhallituksessa teknisen ja ympäristövalvonnan vastuualueiden asioiden osalta
 • toimii varaesittelijänä strategisen maankäytön asioissa kaupunginhallituksessa
 • kaupunginjohtajan määräämä seuranta- ja valvontavastuu konserniyhteisöissä
 • toimii esittelijänä liikelaitosten johtokunnassa
 • toimii liikelaitosten johtajien esimiehenä
 • hallinto- ja johtosäännön mukaiset tehtävät
 • kaupunginjohtajan 2. sijainen hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan
 • kaupunginjohtajan 1. sijainen strategisen kehittämiseen sisältyvän strategisen maankäytön osalta