• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Kaupunginjohtajat

Kaupunginjohtajien työtilat ovat kaupungintalolla.
Käyntiosoite: Hallituskatu 7,  Rovaniemi            
Postiosoite: PL 8216, 96101  Rovaniemi
Sähköpostiosoite:   etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

 

Esko Lotvonen

 EskoLotvonen.jpg
(016) 322 6000

assistentti
Riitta Järvinen
040 706 4247

kaupunginjohtaja                    (tehtäväjako 1.4.2015 alkaen, kh 30.3.2015)

 • kaupunkikonsernin johtaminen kaupunginhallituksen alaisena
 • kaupungin edunvalvonta ja ulospäin suuntautuva yhteistyö
 • strategisen kehittämisen vastuualueen johtaminen    
        - strateginen kehittäminen
        - strateginen maankäyttö
        - elinkeinot ja aluekehittäminen
        - viestintä
 • toimii apulaiskaupunginjohtajan, teknisen johtajan, perusturvajohtajan, sivistysjohtajan sekä hallintopalvelujen vastuualueen johtajan, strategisen ohjauksen vastuualueen johtajan ja alueellisten palvelujen johtajan esimiehenä
 • esittely kaupunginhallituksessa strategisen kehittämisen, strategisen ohjauksen, hallintopalvelujen vastuualueiden sekä perusturvapalvelujen, sivistyspalvelujen ja alueellisten palvelujen asioiden osalta
 • kaupunginjohtaja voi erikseen päättää ottaa esiteltäväkseen tässä työnjakopäätöksessä teknisen johtajan esiteltäviksi määrättyjä asioita
 • varaesittelijä liikelaitosten johtokunnassa
 • liikelaitosten johtajien esimiehen varahenkilö
 • omistajaohjaus hyväksyttyjen omistajapoliittisten linjausten mukaisesti
 • hallintosäännön mukaiset tehtävät

Martti Anttila

MarttiAnttila.jpg
(016) 322 6004

assistentti
Seija Kuusela
040 579 2053

tekninen johtaja                          (tehtäväjako 1.4.2015 alkaen, kh 30.3.2015)

 • teknisten palvelujen ja ympäristövalvonnan palvelualueiden strateginen johtaminen, koordinointi ja yhteensovittaminen sekä teknisen toimialan palvelualuepäällikköjen esimiehenä toimiminen
 • esittely kaupunginhallituksessa teknisen toimialan asioiden osalta
 • esittely kaupunginhallituksessa kaupunginjohtajan estyneenä tai esteellisenä ollessa
 • kaupunginjohtajan määräämä seuranta- ja valvontavastuu konserniyhteisöissä
 • toimii esittelijänä liikelaitosten johtokunnassa
 • toimii liikelaitosten johtajien esimiehenä
 • hallintosäännön mukaiset tehtävät
 • kaupunginjohtajan sijainen hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan