• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Kaupunginjohto

Kaupunginjohtajien työtilat ovat kaupungintalolla.
Käyntiosoite: Hallituskatu 7,  Rovaniemi            
Postiosoite: PL 8216, 96101  Rovaniemi
Sähköpostiosoite:   etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

 

Esko Lotvonen

 EskoLotvonen.jpg
016 322 6000

assistentti
Riitta Järvinen
040 706 4247

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja muodostavat kaupungin konsernijohdon. Konsernijohto vastaa konsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä kuntalain, hallintosäännön ja hyväksyttyjen omistajapoliittisten linjausten mukaisesti. 

Kaupunginjohtaja         (tehtäväjako 1.1.2016 alkaen)

 • johtaa kaupunginhallituksen alaisuudessa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa (KuntaL 38 §)
 • johtaa kaupunkistrategian valmistelua
 • johtaa kaupunginhallituksen toteuttaman tulosohjauksen valmistelua
 • johtaa henkilöstöorganisaatiota
 • vastaa kaupungin edunvalvonnasta ja ulospäin suuntautuvasta yhteistyöstä
 • toimii perusturvapalvelujen, sivistyspalvelujen ja teknisten palvelujen toimialojen johtajien esimiehenä ja vastaa toimialojen strategisen johtamisen yhteen sovittamisesta sekä
 • johtaa elinkeinojen, kansainvälisen yhteistyön sekä strategisen maankäytön vastuualuetta.

Kaupunginjohtaja toimii esittelijänä kaupunginhallituksessa.
Lisäksi kaupunginjohtaja vastaa muista kuntalain, hallintosäännön ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisista tehtävistä.

 

 

Riitta Erola

Riitta-Erola_web2.jpg

040 537 8271

 

Kehitysjohtaja             (tehtäväjako 1.1.2016 alkaen)

Kehitysjohtaja johtaa, koordinoi ja yhteen sovittaa hallintoa sekä strategista kehittämistä ja tulosohjausta kaupunginjohtajan alaisuudessa.

 • vastaa kaupunginhallituksen päätösten valmistelusta, toteuttamisesta ja seurannasta vastuulleen kuuluvien tehtäväalueiden osalta
 • vastaa strategisen hallinnon yhteisten johtamisen tukiprosessien (mm. tulosohjauksen valmistelu, toteuttaminen ja seuranta) yhteensovittamisesta
 • vastaa osaltaan viranomais- ja sidosryhmäyhteistyöstä kaupunginjohtajan kanssa sovittavalla tavalla
 • vastaa laajempien toimialajärjestelyjen valmistelusta ja koordinoinnista (esim. sote-uudistus)
 • toimii strategisen kehittämisen ja tulosohjauksen vastuualueen esimiehenä sekä hallintopalvelujen vastuualueen esimiehen esimiehenä
 • toimii varaesittelijänä kaupunginhallituksessa
 • toimii kaupunginjohtajan sijaisena hänen estyneenä tai esteellisenä ollessa
 • osallistuu kaupunginjohtajan tukena Rovaniemen maakunnalliseen, kansalliseen ja kansainväliseen edunvalvonta- ja kehittämistehtävään sekä
 • hoitaa muut hallintosäännön, kaupunginhallituksen tai kaupunginjohtajan määräämät tehtävät

  ​

Martti Anttila

MarttiAnttila.jpg
016 322 6004

assistentti
Seija Kuusela
040 579 2053

Tekninen johtaja                (tehtäväjako 1.4.2015 alkaen, kh 30.3.2015)

 • teknisten palvelujen ja ympäristövalvonnan palvelualueiden strateginen johtaminen, koordinointi ja yhteensovittaminen sekä teknisen toimialan palvelualuepäällikköjen esimiehenä toimiminen
 • esittely kaupunginhallituksessa teknisen toimialan asioiden osalta
 • esittely kaupunginhallituksessa kaupunginjohtajan estyneenä tai esteellisenä ollessa
 • kaupunginjohtajan määräämä seuranta- ja valvontavastuu konserniyhteisöissä
 • toimii esittelijänä liikelaitosten johtokunnassa
 • toimii liikelaitosten johtajien esimiehenä
 • hallintosäännön mukaiset tehtävät
 • kaupunginjohtajan sijainen hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan