• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Kaupunginvaltuusto


Rovaniemen  kaupunginvaltuusto valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi.  Nykyinen toimikausi on 2013 - 2016.  Kaupunginvaltuustossa on 59  jäsentä.  

 

 Linkki kuva kokousasiakirjoihin        
   Esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuuston kokouspäivät

Katso kokouskalenteri

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kaupungintalolla, Hallituskatu 7. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan  verkkosivuilla osoitteessa:  http://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto


Ennakkotiedote valtuuston päätöksistä lähetetään sähköpostilla tiedotusvälineille välittömästi kokouksen päätyttyä ja tiedote julkaistaan myös kaupungin pääsivulla.

Valtuuston kokousten lisäksi valtuusto voidaan kutsua koolle ennalta ilmoitettuna aikana selostustilaisuuksiin/kyselytunnille, jossa annetaan tietoja ja selvityksiä valtuuston seuraavassa kokouksessa käsiteltävistä asioista ja jossa valtuutetut voivat tehdä niihin tai muihin ajankohtaisiin asioihin liittyviä kysymyksiä. Tilaisuudet ovat avoinna yleisölle. Tilaisuudet pidetään normaalisti valtuustoa edeltävänä torstaina klo 16.00-18.00. Käynti kaupungintalon Hallituskadun puoleiselta pääovelta.

Valtuuston kyselytuntia varten valtuustoryhmä tai valtuutettu voi jättää kaupunginhallitukselle osoitetun kysymyksen kirjallisesti tai sähköisesti viimeistään neljä päivää ennen kyselytuntia kaupunginkansliaan. Lisäksi käsittelyyn voidaan ottaa myös tämän jälkeen esitettyjä kysymyksiä valtuuston puheenjohtajan harkinnan mukaan.

Valtuuston paikkajakauma 2013

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Valtuusto ohjaa konkreettisesti kaupungin kehittämistä taloudellista valtaa käyttäessään.

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto asettaa myös palvelukeskuksille  laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kaupungin asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen, toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen sekä osavuosiraportoinnin avulla.

Kaupunginvaltuustolle osoitetun palautteen voi  lähettää kaupunginsihtee-rin sähköpostiin: kaisa.laitinen[at]rovaniemi.fi.  Jäsenten yhteystiedot löytyvät oikealla olevasta liitetiedostosta.

Valtuuston puheenjohtajisto 2017:

Puheenjohtaja Heikki Autto (kok), 1.varapuheenjohtaja Liisa Ansala (kesk), 2.varapuheenjohtaja Matti Torvinen (ps)  ja 3.varapuheenjohtaja Mikko Rapo (sdp).

Valtuuston päätöksen mukaisesti puheenjohtajien toimikausi on yksi vuosi.

Valtuuston-puheenjohtajisto 2016