• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on valtuuston toimielin, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Muiden jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Tarkastuslautakunnan asioiden valmistelijana ja esittelijänä toimii lautakunnan alaisuudessa työskentelevä tarkastuspäällikkö.

Tarkastuslautakunnan tehtävä on edistää kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden toteutumista. Tavoitteissa edistymistä arvioidaan vuosittain antamalla kaupunginvaltuustolle kuntalain ja kaupungin hallinto- ja johtosäännön mukaisesti arviointikertomus. Tarkastuslautakunta arvioi kaupungin toiminnan, toimintatapojen ja palveluiden järjestämisen tarkoituksenmukaisuutta. Arviointi edistää poliittisten arvovalintojen tekemistä.

Tilintarkastajat varmistavat kaupungin antaman informaation oikeellisuuden. Tarkastuksessa selvitetään, onka hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.

Arvioinnissa käytetään vuorovaikutteisia ja avoimia arviointimenetelmiä kaupungin toimintojen kehittämisen ja muutosjohtamisen tukemiseksi. Arvioinnin keskeisiä tuloksia ovat kehittämissuositukset, jotka perustuvat kaupungin hyväksymien politiikkaohjelmien arvoperustoihin ja lainsäädäntöön. Kehityämissuosituksiin lisätään ennakointitietoon liittyvien vaihtoehtojen esittäminen.

Lautakunta raportoi valtuustolle aiheelliseksi katsomistaan asioista vuoden aikana erillisissä arviointiraporteissa. Arviointikertomus ja -raportiti julkaistaan lautakunnan päätöksen jälkeen rovaniemi.fi -sivustolla. Arviointikertomus ja -raportit esitellään valtuustoinfossa.

 Linkki kokousasiakirjoihin    
   Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastuslautakunnan kokouksia ei yleisö voi seurata, mutta lautakunnan päätökset ovat pääsääntöisesti julkisia. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan rovaniemi.fi:n päätöksentekosivulla.

 

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2013-2017:

 Jäsen    Henkilökohtainen varajäsen  
 Jaakko Huttunen      Markus Korjonen   
 Antti Paananen     vpj    Mikko Lindroos  
 Mari Jolanki  Anja Joensuu  
 Heikki Haapala    Jari Nykänen   
 Kalervo Björkbacka    Erkki Talvensaari  
 Hilkka Kotila-Martti    Saara Koikkalainen   
 Sari Hänninen    Marjo Rundgren

 Päivitetty 9.10.2015