• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Jätehuoltojaosto

Rovaniemen teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto toimii Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaisesti jätelain mukaisena jätelautakuntana. Jätelautakunnan toiminta-alue on Napapiirin Residuum Oy:n toiminta-alue, eli Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kunnat.

 

 

Jätehuoltojaoston tehtävät

Jätehuoltojaoston tehtävänä on linjata seudullista jätepolitiikkaa. Se vastaa ja päättää jätelain toimeenpanoon liittyvistä, sopijakunnille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat mm:

1. yleisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja kunnan keräys- ja käsittelypaikoista päättäminen tässä yhteydessä (91 §, 35.3 §)

2. jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa (91.3 §)

3. jätteenkuljetukseen liittyvistä asioista päättäminen (35 - 38 §)

4. jätteenkuljetusrekisterin pitäminen (142 §)

5. kunnalliseen jätehuoltoon kuulumisesta poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa palvelujen ja hallinnon jätteen osalta (42 §)

6. jätetaksan hyväksyminen (79.3 §),

7. jätemaksujen määrääminen, kohtuullistamisesta päättäminen ja muistutusten käsittely (81 §),

8. jätemaksujen ulosottoon laittaminen (145 §) sekä

9. muut kunnalliseen jätehuoltoon liittyvät viranomaispäätökset.

10. Jätehuoltojaoston on kuultava sopimuskuntiaan keskeisissä jätehuoltoa koskevissa ratkaisuissa kuten päätettäessä jätteenkuljetusjärjestelmästä, jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkaa määrättäessä ja jätehuoltomääräyksistä päätettäessä.

Jätehuoltojaoston tehtävänä on avustaa Napapiirin Residuum Oy:tä jätelain neuvonnassa.

 Jätehuoltojaoston tehtävänä on hallinnoida yhteistyöalueen jätehuollon asiakasrekisteriä. Jätehuoltojaosto hankkii asiakasrekisteriä varten tarvittavat tiedot kunnilta ja muilta viranomaisilta jätelain mukaisen tiedonsaamisoikeuden perusteella.

 Jätehuoltojaosto voi delegoida esittelijälle tai muulle viranhaltijalle oikeuden tehdä päätöksiä jaoston toimivaltaan kuuluvissa asioissa.

 Jätehuoltojaoston esittelijä, kaupungininsinööri Olli Peuraniemi ja varaesittelijä rakennuspäällikkö Arvo Seppälä. 

Jätehuoltojaosto 

Jäsen                                                             Varajäsen

Rovaniemen kaupunki
Aimo Honkavuori, pj.                                   Heikki Poranen
Esko Harju-Autti, vpj.                                   Hannu Ovaskainen 
Kaisu Huhtalo                                              Jaana Kupulisoja
Annika Mellajärvi                                          Pirita Nenonen
Sanna-Maaria Petäjäjärvi                               Iiris Satamo

Ranuan kunta
Rauno Kelahaara                                        Petra Kataja

Pellon kunta
Esa Mäki                                                    Leila Senbom

Ota yhteyttä
Rovaniemen kaupunki
Kaupungin kirjaamo
Hallituskatu 7
PL 8216, 96101 Rovaniemi
puh. 016 322 6014
fax. 016 322 6450
kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto
esittelijä, kaupungininsinööri
Olli Peuraniemi
Hallituskatu 7
PL 8216, 96101 Rovaniemi
puh. 040 5361071
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi