• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunnan tehtävät:
 
Perusturvalautakunnan tehtävänä on sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen järjestäminen.

Perusturvalautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä:

1. sosiaalihuoltolaki
2. lastensuojelulaki
3. laki kehitysvammaisten erityishuollosta
4. päihdehuoltolaki
5. isyyslaki
6. laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
7. laki lapsen elatuksesta
8. toimeentulotukilaki
9. laki kuntouttavasta työtoiminnasta
10. vammaispalvelulaki
11. elatusturvalaki
12. perusopetuslaki
13. kansanterveyslaki
14. erikoissairaanhoitolaki
15. mielenterveyslaki
16. tartuntatautilaki
17. raittiustyölaki
18. työterveyshuoltolaki
19. lääkelaki
20. laki yksityisestä terveydenhuollosta
21. laki raskauden keskeyttämisestä
22. steriloimislaki
23. laki potilaan asemasta ja oikeuksista
24. laki kuolemansyyn selvittämisestä
25. laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista
26. laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista
27. laki lääketieteellisestä tutkimuksesta
28. laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta
29. laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
30. laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
31. laki kuntoutuksesta asiakasyhteistyössä
32. laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta
33. laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta.

 

Perusturvalautakunnan erityinen ratkaisuvalta:

Perusturvalautakunta

1. ratkaisee kaupungille edellä  mainittujen lakien mukaan kuuluvat asiat, jollei lautakunta ole päättänyt ratkaisuvallan edelleen delegoinnista.

2. päättää perusturvajaoston tehtävistä ja ratkaisuvallasta

3. päättää palvelusopimusten perusteeksi palveluverkosta valtuuston päättämien palvelujen järjestämisen periaatteiden ja linjausten sekä valtuuston hyväksymien keskeisten muutosten mukaisesti

4. antaa lausunnon vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen ja asemakaavojen muutosten hyväksymisen sosiaalisista ja terveydellisistä vaikutuksista.

 

 Perusturvalautakunnan kokoonpano 2013-2016

Jäsen                               Henkilökohtainen varajäsen

Pj.      Tuula Mäntymäki, kesk
Vpj.     Kimmo Niukkanen, SDP
           Hilpi Ahola, kesk
           Rauno Toivainen, kesk
           Heikki Erola, kesk
           Leena Harju-Autti, kok
           Asko Peuraniemi, kok
           Ari Paldan, PerusS
           Annika Mellajärvi, PerusS 
           Marjo Rundgren, SDP
           Eini Marja Tennilä, vas 
          

Kati Kanto
Reijo Lehtinen
Taru Palokangas
Veli Tervo
Markku Niemelä
Kirsi Suoheimo
Jari Simola           
Juha Kinnunen
Pirita Nenonen
Seija Hiltunen
Matti Riskilä
       

 

Ota yhteyttä

Rovaniemen kaupunki
Kaupungin kirjaamo
Hallituskatu 7
PL 8216, 96101 Rovaniemi
puh. 016 322 6014
fax. 016 322 6450
kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Perusturvalautakunnan esittelijä
Markus Hemmilä
Perusturvan toimialajohtaja
016 322 6030

Liitetiedostot