• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Lauta- ja johtokunnat
Luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat.  Toimielinten jäsenet 2013-2016.


Linkki kokousasiakirjoihinLautakuntien ja johtokuntien
esityslistat ja pöytäkirjat ovat
pääsääntöisesti julkisia.




  

Lauta- ja johtokuntien toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty hallinto- ja johtosäännössä. Lauta- ja johtokuntien  jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto. Se nimeää myös jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Kaupunginhallituksella on edustaja kussakin lauta- ja johtokunnassa seuraamassa päätöksentekoa. Edustajalla on kokouksessa puhevalta mutta ei äänivaltaa.

Lautakunnat ja johtokunnat solmivat keskenään palvelusopimukset valtuuston päättämien määrärahojen, tavoitteiden ja järjestämisen periaatteiden mukaisesti. Palvelusopimuksissa määritellään ja sovitaan kaupunkilaisille tuotettavien palveluiden määrä, laatu ja hinta sekä muut palveluille asetettavat vaatimukset.

Palveluorganisaation johtokunnat  vastaavat sopimuksissa sovittujen palveluiden tuottamisesta. Johtokunnat huolehtivat siitä, että palvelut tuotetaan sopimuksissa sovitun mukaisesti. Johtokunnat raportoivat palvelutuotannon toteutumisesta lautakunnille ja lautakunnat edelleen valtuustolle kaupunginhallituksen päättämällä tavalla.