• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ota yhteyttä

Kaupungin kirjaamo
Hallituskatu 7
PL 8216, 96101 Rovaniemi
puh. 016 322 6860
fax.  016 322 6021
kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Valtuustolive-linkkikuva.jpg
Päätöksenteko
Rovaniemen kaupungin hallinnossa ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Valtuusto valvoo kaupungin toimielinten toiminnan lain- ja tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi se hoitaa kaupungin hallinnon järjestämisen, käyttää kaupungin taloudellista valtaa ja ilmaisee sen mielipiteen ja valitsee toimielinten jäsenet.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen tehtävä on johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

Lautakuntien ja johtokuntien toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty hallinto- ja johtosäännössä. Lauta- ja johtokuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto. Se nimeää myös jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Viranhaltijapäätöksiä tekevät esimiesasemassa olevat viranhaltijat, joiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta on määrätty hallinto- ja johtosääntöjen luvussa neljä. Vastuualueiden ja palvelukeskusten päälliköiden tehtävät ja ratkaisuvalta määräytyy ao. toimielimen ja osaston johtajan päätöksellä.

-------

Kaupunginjohtajan tehtäviksi hallintosääntö määrää kaupungin johtamisen, toiminnan tuloksellisuuden seurannan ja raportoinnin sekä kaupungin organisaatiokulttuurin kehittämisen.
Kaupunginjohto

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Kehitysjohtaja  Riitta Erola 
Tekninen johtaja Martti Anttila
Perusturvajohtaja Markus Hemmilä
Sivistystysjohtaja Antti Lassila

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen


 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto 2016:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto, kok
1. varapuheenjohtaja Liisa Ansala, kesk
2. varapuheenjohtaja Matti Torvinen, ps
3. varapuheenjohtaja Mikko Rapo, sdp 
 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto


 

Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto 2015:
puheenjohtaja Sakari Trög, kesk
1. varapuheenjohtaja Maarit Airaksinen, kok
2. varapuheenjohtaja Reijo Sulasalmi , sdp

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sakari Trög