• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Asuminen

Vanhusväestön ja vammaisten avustukset

Avustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Lisäksi ruokakunnan tulot eivät saa ylittää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa olla varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta.

Avustuksen enimmäismäärä on 40 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Rintamaveteraanit tai rintamaveteraanien lesket voivat saada poikkeustapauksissa ns. veteraanilisän, joka on  30 % (hakemuksen liitteeksi on toimitettava jäljennös rintamasotilas-, rintamapalvelu-, rintama- tai veteraanitunnusta koskevasta asiakirjasta).

Vanhusväestölle ja vammaisille tarkoitettu avustus myönnetään omakotitalon omistajalle tai osakkeenomistajalle hänen vastuullaan olevien korjausten osalta eli huoneiston sisäisten korjausten kustannuksiin. Avustusta ei voida myöntää taloyhtiön korjausvastuulla olevien toimenpiteiden osalta osakkaalle tuleviin kustannuksiin.

Hakuaika vuodelle 2016 päättyy to 24.3.2016 klo 16.00.            

Asunnossa asuvan ruokakunnan tulot eivät saa yhteenlaskettuina ylittää seuraavia tulorajoja:
 

 Henkilöluku

 2

 3

 Tulot (brutto) €/kk     

  1 760   

    2 940   

     3 920   

  4 995   

Mikäli perhekoko on enemmän kuin 4 henkilöä, tulorajoja korotetaan 875 eurolla kutakin lisähenkilöä kohden.

Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani, sovelletaan seuraavia tulorajoja: 

 Henkilöluku     

   2 

3

 Tulot (brutto) €/kk              

    2 290      

      3 820    

     5 100  

     6 500     

Korjaustöitä ei saa aloittaa ennen kuin avustuspäätös on annettu tai toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus hyväksytty antamalla aloituslupa (tällainen erityinen syy voi olla toimenpiteen kiireellisyys ja välttämättömyys esim. putkivuodot).

Korjattua asuntoa on käytettävä vanhus- tai vammaisruokakunnan asuntona viiden vuoden ajan avustuksen myöntämisestä.

Avustusta haetaan hakulomakkeella ARA 35. Avustuksen myöntää kunta. Huom! Liiteluettelo hakemuksen viimeisellä sivulla. Liitteet toimitettava hakemusta jätettäessä (koskee myös varallisuusselvitystä, lomake ARA 35L.  Lisätietoja ARA:n sivuilta: Ohje korjausavustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2016.

Lisätietoja ja hakulomakkeita:
Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg 016-322 8080 tai toimistoinsinööri Hannu Kangas 016-322 8014 rakennusvalvonta, Hallituskatu 7 / 1. kerros.
Hakemukset lähetetään osoitteella: Rovaniemen kaupunki, rakennusvalvonta / Korjausavustukset, PL 8216, 96101 Rovaniemi.