• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset

Kotihoito

Kotihoidon palveluja ovat palveluohjaus, kotisairaanhoito, kotipalvelu ja päiväpalvelu sekä tukipalvelut.

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu päivittäistä hoivaa tarvitseville vanhuksille. Palveluasumisen yksiköt sijaitsevat eri puolilla Rovaniemeä.

Terveyskeskussairaala

Terveyskeskussairaala ja kotisairaala tarjoavat perusterveydenhuollon hoidon ja hoivan rovaniemeläisille.
Tiedotteet
Kaikki
Ei uutisia-
Ota yhteyttä

Palvelualuepäällikkö
Johanna Lohtander 
016 322 8031
040 586 1208

Ympärivuorokautisen hoidon ja sairaalapalveluiden palveluesimies
Sirkka Peltola 040 7405415


Kotihoidon palveluesimies
Anneli Ylitalo 016 322 8283

linkki_virtu.fi_kysy.png


 Sosiaalipäivystys ja kriisipalvelut