• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset

Kotihoito

Kotihoidon palveluja ovat palveluohjaus, kotisairaanhoito, kotipalvelu ja päiväpalvelu sekä tukipalvelut.

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu päivittäistä hoivaa tarvitseville vanhuksille. Palveluasumisen yksiköt sijaitsevat eri puolilla Rovaniemeä.

Terveyskeskussairaala

Terveyskeskussairaala ja kotisairaala tarjoavat perusterveydenhuollon hoidon ja hoivan rovaniemeläisille.
Tiedotteet
Kaikki
Ei uutisia-

 

Ota yhteyttä

Palvelualueen johtaja
Johanna Lohtander 
016 322 8031
040 586 1208

Ympärivuorokautisen hoivan palveluesimies
Tarja Holländer-Tyni
016 322 6623

Kotihoidon palveluesimies
Anneli Ylitalo
016 322 8283

Sairaalatoiminnan palveluesimies
Sirkka Peltola
016 322 8360

linkki_virtu.fi_kysy.png