• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Asemakaavan ja tonttijaon muutos tonteilla 9052-1 ja -2, Alakorkalontie 24 ja 26
 

Heikki Alasuutari esittää, että korttelin 9052 tontit 1 ja 2 yhdistetään yhdeksi tontiksi ja käyttötarkoitus muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi tehokkuusluvulla e=0.40. Uuden tontin kooksi tulisi 8882 m², jossa rakennusoikeutta olisi 3553 k-m² ( rakennusoikeuden lisäystä +1333 k-m²).

Valmisteluvaiheen kuuleminen 2.-.15.10.2015


1.10.2015

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9023 tontit 2 ja 3
 

Rovaniemen Master Oy ja Alaojat-Yhtiöt Oy hakee asemakaavan ja tonttijaon muutosta tonteille 9-9023-2 ja 3. Tarkoituksena on yhdistää tontit ja niiden rakennusalueet, jonka jälkeen maanomistus siirtyisi yhdelle yritykselle. Alueen rakennusoikeus ei muutu.


1.10.2015

Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa kortteli 57 tontti 17, Vapaudentie
 

Kiinteistö Oy Vapaudentie 8 / Aimo Mikkola, hakee asemakaavan muutosta tontille 2-57-17. Tarkoituksena on muuttaa tontti asuinkerrostalotontiksi. 


1.10.2015

Asemakaavan muutos 6. kaupunginosa, Rinteenkentän alue
 Asemakaavan muutos 6, kaupunginosaan Rinteenkentän alueelle, jolla tutkitaan asuinrakennusten täydennysrakentamisen mahdollistamista alueella. 
30.9.2015

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 4. kaupunginosan korttelin 483 viereinen virkistysalue, Pullinranta
 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 4. kaupunginosan korttelin 483 viereiselle virkistysaluelle, jolla tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle asuinpientaloja tai pienkerrostaloja. Ehdotusvaiheen kuuleminen 2.10.-2.11.2015 ja tonttijako.
30.9.2015

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 15. kaupunginosa kortteli 2169 tontti 1, Kulppilantie
 

15. kaupunginosan korttelin 2169 tontin 1 jakaminen kahdeksi erilliseksi tontiksi. Nykyisellä tontilla on kaksi erillistä asuinrakennusta. Ehdotusvaiheen kuuleminen 2.10-2.11.2015. Myös tonttijako

 

30.9.2015

Asemakaavan muutos 13. kaupunginosassa, Ylikyläntie
 

 Maantie 19740, Ylikylä ja kevyenliikenteen väylä 89740 hallinnollisesta muutoksesta.


30.9.2015

Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa, kortteli 4104, tontti 3 ja viereinen lähivirkitysalue
 

Maire Narkaus, Toivo Narkaus ja Jaakko Narkaus ovat hakeneet kaavamuutosta 17. kaupunginosan korttelin 4104 tontille 3 ja  viereiselle lähivirkitysalueelle (VL).


30.9.2015

Ranta-asemakaava tilalla RN:o 35:6, Jokilampi
 Ranta-asemakaavan laatiminen tilalle RN:o 35:6 Jokilammella, Kemihaaran kylässä. Valmisteluvaiheen kuuleminen 2.-15.10.2015.
30.9.2015

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Terminaalikatu Alakorkalo
 Asemakaavan muutoksella on tarkoitus liittää Vasaratien jatkeena oleva Terminaalikatu osaksi teollisuus- , energianhuolto- ja suojavihealuetta. Valmisteluvaiheen kuuleminen 2.-15.10.2015
30.9.2015

Keskustan osayleiskaava
 

Kaupunginhallitus päätti 7.4.2008 § 130 kohdalla käynnistää Rovaniemen keskusta-alueen maankäyttöä ohjaavan osayleiskaavan valmistelun. Maankäytön vastuualueen näkemyksen mukaisesti yleiskaavan tarkoituksena tulee olla ohjata keskeisen kaupunkialueen kaupunkikuvallista ja toiminnallista kehittämistä. Tekninen lautakunta on päättänyt 29.9.2009 § 131 saataa vireille keskusta-alueen osayleiskaavan laatimisen.
Kaupunginvaltuusto 12.11..2012 §140

Korkein hallinto-oikeus 30.6.2015 on hylännyt valitukset.

Täytäntöönpano kuulutus 8.7.2015 Lapin Kansassa


28.9.2015

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan korttelin 202 tontti 23, Kivikatu 12
 Asunto Oy Rovaniemen Kivipiha c/o Levi-Rakennus Oy:n edustaja Tuomo Poutiainen on hakenut asemakaavan muutosta 4. kaupunginosan korttelin 202 tontille 23. Asemakaavan tavoitteena on tutkia, voidaanko suunnittelualueen rakennusoikeutta nostaa säilyttäen voimassa olevan asemakaavan kerrosluvun.
9.9.2015