• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3041 tontti 2, Lehtotie 4
 Asemakaavan muutoksella muodostetaan samalla tontilla oleville kahdelle asuinrakennukselle omat tontit. Ehdotusvaiheen kuuleminen 12.5.-11.6.2014..
2.7.2014

16. kaupunginisa, Syväsenvaara kortteli 3608 tontti 1, Keskusväylä 4
 

Tavoitteena olisi saada tontilta kulkuyhteys Kaskusväylä- kadulle. Tontin ja Keskusväylä-kadun välissä on VP-alue, mikä asemakaavan muutoksella liitetään tonttiin.

Vireilletulo ja luonnosvaiheen kuulemiseen 27.6-10.7.2014


27.6.2014

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 16 tontti 6
 

Kaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Tavoitteena on väljentää suunnittelualueen autopaikkamitoitusta vastaamaan nykyisin käytettävää mitoitusta. Kaava-aineisto nähtävillä 27.6.-10.7.2014 (vireilletulo- ja luonnosvaihe)


26.6.2014

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 119, tontti 12 /Kiinteistö Oy Kairaportti, pysäköintialue, katualue
 Kiinteistö Oy Kairaportti on hakenut asemakaavan muuttamista niin, että korttelin 119 tontille 12 voidaan sijoittaa yksi uusi asuinkerrostalo. Asemakaavatyön yhteydessä tutkitaan koko korttelin 119 kaavatilanne sekä viereisen Lylykadun katualue. Ehdotusvaiheen kuuleminen 27.6.-28.7.2014
26.6.2014

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa, Jääskeläinen-Isoaapa teollisuusalue
 

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus lisätä kaupungin liiketonttivarantoa Jääskeläinen-Isoaapa alueella. Tekninen lautakunta on päättänyt laajentaa kaava-aluetta 29.4.2014 § 59. Kaava-alueen laajennus nähtäville sekä luonnosvaiheen kuuleminen 27.6.-10.7.2014.


26.6.2014

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 5. kaupunginosa kortteli 506 tontti 5 sekä lähivirkistysalue, Ylikorvantie 22
 

Asunto Oy Rovaniemen Ylikorvantie 22 allekirjoittajana Seppo Yliräisänen on hakenut asemakaavan ja tonttijaon muuttamista niin, että viereisestä virkistysalueesta liitettäisiin 5,5 metrin levyinen kaistale tonttiin 5. Ehdotusvaiheen kuuleminen 27.6.-28.7.2014


26.6.2014

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 125 tontit 7 ja 8, ja korttelin 131 tontit
 

Seppo Aho Kiinteistö Oy Arktinen Portti ja Kiinteistöosakeyhtiö Rovaniemen Koskikaran puolesta on  hakenut 18. helmikuuta 2014 päivätyillä hakemuksilla asemakaavamuutosta omistamilleen 3. kaupunginosan korttelin 125 tonteille 7 ja 8 sekä korttelin 131 tonteille 16 ja 17.

Vireilletulo ja luonnosvaiheen kuulemiseen 27.6-10.7.2014


26.6.2014

Korttelin 318 tontti 10, Kairatie 52
 Senaatti-Kiinteistöt Oy on hakenut asemakaavan muuttamista niin, että tontille 3-318-10 voitaisiin toteuttaa asuin- ja liikerakentamista.Luonnosvaiheen kuuleminen 27.6.-10.7.2014.

26.6.2014

Korttelin 23 tontit 15 ja 17 sekä pysäköintialue, Pekankatu
 

City-hotelli Oy on hakenut asemakaavan muuttamista niin, että viereinen pysäköintialue liitettäisiin olemassa olevaan hotellitontiin ja näin mahdollistettaisiin hotellitoiminnan laajentaminen. Hakemuksessa esitetään tontille rakennettavaksi hotellilaajennuksen lisäksi asuntoja, ravintoloita, kokoustiloja, kauppahalli ym.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 16.6.2014 § 67


25.6.2014

1. Kaupunginosa korttelin 37 tontti 1 sekä katu- ja lähivirkistysalueet
 

Tekninen lautakunta on 26.10.2010 (200 §) päättänyt maankäytön esityksestä saattaa vireille asemakaavan muutoksen 1. kaupunginosan korttelin 37 tontilla 1. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko jokin hakijan esittämistä vaihtoehdoista toteuttaa. Hakemuksessa tontille on esitetty 5-8 kerroksista asuinkerrostalon rakentamista. Prosessin aikana on tutkittu tontille erityylisiä ja erikokoisia rakennuksia. Kaavaehdotuksesta annetun palautteen ja uusien suunnitelmien johdosta asia tuodaan uudelleen luonnosvaiheen kuulemista varten nähtäville.


Luonnosvaiheen kuuleminen 9.-23.6.2014


9.6.2014

Asemakaavan muutos 3-109-7
 

Tekninen lautakunta on 23.10.2012 (160 §) päättänyt maankäytön esityksestä saattaa vireille asemakaavan muutoksen 3. kaupunginosan korttelin 190 tontilla 7.

Kiinteistö Oy Pacity/ Erkki Närä ja Jorma Karvonen ovat hakeneet 6. kesäkuuta 2012 päivätyllä hakemuksella asemakaavamuutosta omistamalleen 3. kau-punginosan korttelin 109 tontille 7. Tontti on rakennettu ja siinä toimii IT-tarvikkeita myyvä Los Oy. Tontin Asemakaava haetaan muutettavaksi siten, että alueelle olisi mahdollista toteuttaa 6-8 kerroksista asuinkerrostalorakentamista ja rakennusoikeus olisi vaihtoehdosta riippuen 3 000 – 5 000 k-m²:ä.

Skanska Oy osti kiinteistö Oy Pacityn ja jätti oman kiinteistöä 3-109-7 koskevan kaavamuutoshakemuksen. Hakemuksessa esitetään tontille 6-kerroksista kerrostaloa, jonka rakennusoikeus on 3 100 k-m².

Luonnosvaiheen kuuleminen 9.6.-23.6.20149.6.2014

Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa kortteli 45 tontit 3-4, Kellonsoittajankatu 5 ja 7
 

Rakennusliike Jouko Pesonen Oy sekä Seppo Korkala ovat hakeneet asemakaavanmuutosta tarkoituksenaan rakentaa tonteille 4-kerroksinen asuinkerrostalo. Vireilletulo nähtävillä 12.5.-26.5.2014.

Luonnosvaiheen kuuleminen 9.6.-23.6.2014


6.6.2014