• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Valionrannan alueen Eteläosan, asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 4002 sekä ympäröivät katu- ja viheralueet, Valionranta
 

Asemakaavan tarkoituksena on tutkia kilpailullisen kumppanuuskaavoituksen tuloksen mukaisen ehdotuksen mahdollistaminen suunnittelualueella. Tavoitteena on majoituspalvelujen osoittaminen alueelle. Asemakaavassa huomioidaan kiertotalous ja Rovaniemen kaupungin ympäristöraportin tavoitteet. Kaavalla edistetään Rovaniemen kehittymistä arktisena talvikaupunkina.

Vireilletulo nähtävillä 22.6-30.7.2017.

 21.6.2017

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 227, Valionranta
 

Asemaaavan tarkoituksena ja tavoitteena on asuinkerrostalojen osoittaminen suunnittelualueelle. Asemakaavassa huomioidaan kiertotalous ja edistetään Rovaniemen kehittymistä  arktisena talvikaupunkina.

Vireilletulo nähtävillä 22.6-30.7.2017.


21.6.2017

Asemakaavan muutos 13. kapunginosa kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu- ja virkistysalueet.
 

13. kaupunginosan korttelin 27 tonttien 6 ja 7, kortteleiden 20 ja 21 sekä viereisillä katu- ja lähivirkistysalueilla olevan tilan 44:25 omistajat hakevat asemakaavan muutosta ko. alueelle, koska voimassa oleva asemakaava ei ole ajantasainen. Alueelle voitaisiin muuttaa/laajentaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta ja mahdollisesti asuinkerrostalojen korttelialuetta.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.6-17.7.2017


16.6.2017

Asemakaavan muutos 9.kaupunginosa kortteli 9024 tontit 4-6
 

Alueen käyttötarkoitusmerkintä ei ole enää ajantasainen eikä vastaa alueen käytön tulevaisuuden odotuksia, jotka ovat enemmän kauppaan suuntautuvaa.
Kaupungin aloitteesta alueen käyttötarkoitusmerkinnän muuttamista on ryhdytty tutkimaan asemakaavamuutoksella.

Vireille tulo 16.-29.6.2017


16.6.2017

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9051
 

Alueen maanomistaja/vuokralainen hakee korttelin 9051 tonttien 4,5 ja 7 käyttötarkoituksen muuttamista siten, että käyttötarkoitus
palvelisi paremmin liike-/kaupallista toimintaa.

 

Vireille tulo 16.-29.6.2017


16.6.2017

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 29 tontti 9, Rovakatu 11
 

Lemminkäinen Talo Oy/ Marko Palonen hakevat valtakirjalla asemakaavan muutosta tontille 1-29-9. Asemakaavan muutoksella halutaan mahdollistaa uuden kuusikerroksisen kerrostalon rakentaminen nykyisen tilalle. Uudet suunnitelmat vaativat rakennusoikeudenlisäystä 1 525 k-m² (1835 k-m²+1525 k-m²=3360 k-m²) ja kerrosluvun nostamista neljästä kuuteen.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 16.-29.6.2017


16.6.2017

4. kaupunginosa, asemakaavan muutos ja laajennus, golfkentän ja hiihtokeskuksen alue
 Nyt laadittavan asemakaavan tavoitteena on kehittää alueen matkailu- ja virkistyspalveluita sekä liikennejärjestelyjä. Asemakaavan muutos- ja laajennusalue on lähes kokonaan kaupungin omistuksessa. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on n. 170 ha.
Valmisteluvaiheen kuuleminen 16.-29.6.2017.
15.6.2017

Asemakaavan muuutos 3. kaupunginosa kortteli 130 tontti 11, Koskikatu 47
 

Tarkoituksena olisi muuttaa asemakaavaa siten, että se sallisi tontille kahden lisäkerroksen rakentamisen ja autopaikkamitoituksen päivittämien vastaamaan hotellien autopaikkamitoitusta. Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.6.-17.7.2017.
 


15.6.2017

Rautiosaaren osayleiskaava
 Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia/päivittää Rautiosaaren alueelle yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Alueella on voimassa Lapin ympäristökeskuksen 22.7.1997 vahvistama yleiskaava. Nyt vireille tulleen yleiskaavatyön tavoitteena on päivittää yleiskaava MRL 44 §:n asettamien mahdollisuuksien mukaan ns. kyläyleiskaavaksi.
Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.5.2017 §49.

14.6.2017

Asemakaavan muutos 1. ja 3. kaupunginosan katu- ja puistoalueet, Lapinkävijäntie
 Uudet katu- ja pysäköintialuejärjestelyt taidemuseon ja kauppakeskus Revontulen välisellä alueella, Lapinkävijäntie. Vireilletulo nähtävillä 16.6.-29.6.2017.
14.6.2017

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosan kortteli 551 sekä erityis-, virkistys- ja yleisentien alue
 

Valtion kiinteistölaitos Senaatti - Kiinteistöt Oy on hakenut Etelärannassa sijaitsevalle Metlan tutkimuskeskuksen alueelle asemakaavan muutosta. Muutoksessa tutkitaan alueen mahdollista muuttamista osittain asumiseen. Vireilletulo nähtävillä 16.6.-29.6.2017.


14.6.2017