• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 11 tontti 13, Toripuistikko
 

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä asemakaavan muutosta tontille 1-11-13.  Käyttötarkoitus muutetaan opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta (YO-1) liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-3), kerrosluku määräytyy rakennusalakohtaisesti joko ¾k V, a II+III tai VI. Lisäksi esitetään, että kaava sallisi asuntojen sijoittamisen rakennukseen. Rakennusoikeuden lisäystä esitetään 2 500 k-m² (9 000 k-m²+2 500 k-m²=12 000 k-m²).

Ehdotusvaiheen kuuleminen 23.9.-24.10.2016


23.9.2016

1. Kaupunginosa korttelin 37 tontti 1 sekä katu- ja lähivirkistysalueet
 

Tekninen lautakunta on 26.10.2010 (200 §) päättänyt maankäytön esityksestä saattaa vireille asemakaavan muutoksen 1. kaupunginosan korttelin 37 tontilla 1. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko jokin hakijan esittämistä vaihtoehdoista toteuttaa. Hakemuksessa tontille on esitetty 5-8 kerroksista asuinkerrostalon rakentamista. Prosessin aikana on tutkittu tontille erityylisiä ja erikokoisia rakennuksia.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 23.9.-6.10.2016


22.9.2016

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja pysäköintialueet, Lainaanranta
 Lainaanrannassa Pirkkakadun ja Lainaankadun varrella olevien pysäköintialueiden käyttötarkoituksen muutos. Muutosessa tutkitaan voidaanko alueet muuttaa asuinkäyttöön. Valmisteluvaiheen kuuleminen 23.9.-6.10.2016.
20.9.2016

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan katu- ja virkistysalueet, Katajaranta
 Asemakaavan muutoksella tutkitaan suunnittelualueen käyttötarkoituksen muuttamista asumiseen mahdollistavaksi.Ehdotusvaiheen kuuleminen 23.9-24.10.2016.
20.9.2016

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 3036 tontit 1-4 ja 7-10 sekä virkistysalueet, Rajavartioston alue
 

Kaupungin Tilaliikelaitos hakee asemakaavan ja tonttijaon muutosta ns. Rajavartioston alueella, mm.  korttelin 3060 tonteille 1-4 sekä 7-10. Alueella olevien, liikelaitoksen omistamien, rakennusten toiminta on nykyisellään mahdotonta liikenteen, pysäköinnin ja saattoliikenteen osalta. Mahdollisena ratkaisuna on alueen asemakaavan ja tonttijaon muutos.

Vireille tulo nähtävillä 5.-19.2016


2.9.2016

23. kaupunginosa, Vaarala kortteli 23012 tontti 7 ja virkistysalue, Ylianttilankuja
 Hakija on esittänyt hakemuksessa että tonttiin liitetään aluetta viereisestä virkistysalueesta.
1.9.2016

Vaiheyleiskaava, autopaikkamitoitus
 Vaiheyleiskaavalla  ratkaistaan  Rovaniemen  kaupungin  alueen  autopaikkamitoitusvyöhykkeet  ja  –periaatteet.

24.8.2016

Asemakaavan muutos 16. kaupunginosan kortteli 6288 tontit 1 ja 2, Hitsaajantie
 

Lapin Nahka Oy on hakenut asemakaavanmuutosta tonteille 16-6288-1ja2 sekä viereiselle suojaviheralueelle (EV). Tarkoituksena on kehittää yrityksen tuotantolinjaa, yhdistämällä tontit 1 ja 2 sekä liittämällä alueeseen lisäaluetta viereisestä EV -alueesta. Em. tonteista ja EV-alueen osasta muodostettaisiin uusi tontti.

Kaava kuulutettu voimaan 16.8.2016


19.8.2016

Vanttauskosken osayleiskaava
 

Kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen kunnan eri osa-alueilla. Rovaniemen alueiden käytön strategiasuunnitelmassa Vanttauskoski on osoitettu keskuskyläksi. Tavoitteena on laatia kaikille keskuskylille oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Kaava kuulutettu voimaan 16.8.2016


16.8.2016

Yleiskaavan muutos Valionranta-Koskipuisto
 

Kaava on saavuttanut lainvoiman.

Yleiskaavalla ratkaistaan Valionrannan, Koskipuiston ja Antinpuiston maankäyttö. Ratkaisussa huomioidaan virkistyksen, matkailun ja asumisen tarpeet.

Yleiskaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta vuonna 2008. Kaavamuutoksen käynnistämisen taustalla oli 2007 käyty ideakilpailu, jossa etsittiin toteuttajaa tulevalle Valionrannan matkailupalvelualueelle. Voittajaksi valittiin Skanska Talonrakennus Oy:n ja Arinan Kauppa Oy:n ehdotus ”Lumi”. Voittaja kuitenkin vetäytyi hankkeesta 2012.

Kaupunki järjesti 17.2.–12.5.2014 ideakilpailun Valionrannan ja Koskipuiston alueen maankäytöstä ja rakentamisesta.  Kilpailun tavoitteena oli löytää rohkeita maankäyttöratkaisuja kaupungin keskeisten alueiden kehittämiseksi. Painopiste oli matkailussa sekä virkistyskäytössä. Myös asumista voitiin osoittaa osaksi matkailuympäristöä.Kilpailu toteutettiin kutsukilpailuna. Kilpailuun valittiin kolme työryhmää. Voittajaksi valikoitui nimimerkki ”Iltatuulen viesti”, tekijöinä Kukkola-yhtiöt Oy, Arkkitehtitoimisto Viiri-Ylinenpää Oy, Sito Oy sekä Studio Lumart. Yleiskaava laaditaan voittaneen ehdotuksen pohjalta. Kuulutettu voimaan 30.6.2016


5.7.2016

Tarsankankaan ja Norvatien teollisuusalueen osayleiskaava
 

Tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle teollisuus- ja liiketoimintoja. Tavoitteena on myös kehittää alueen liikennejärjestelyjä. Suunnittelualueella ei ole voimassa yleiskaavaa. 

 Vireilletulo 7.-21.3.2016


5.7.2016

Asemakaavan muutos 9. kapunginosa kortteli 9022 tontit 1 ja 10
 

Kiinteistö Oy Eteläkeskuksen liiketilat hakee aluelaajennusta tontilta 9-9022-10. Tarkoituksena on sijoittaa liitosalueelle ensisijaisesti varastointia palvelevia rakennuksia. Tontilla 9-9022-1 sijaitsee Koneliike Korteniemi.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 1.-30.7.2016
30.6.2016