• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Yleiskaavan muutos Valionranta-Koskipuisto
 

Yleiskaavalla ratkaistaan Valionrannan, Koskipuiston ja Antinpuiston maankäyttö. Ratkaisussa huomioidaan virkistyksen, matkailun ja asumisen tarpeet.

Yleiskaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta vuonna 2008. Kaavamuutoksen käynnistämisen taustalla oli 2007 käyty ideakilpailu, jossa etsittiin toteuttajaa tulevalle Valionrannan matkailupalvelualueelle. Voittajaksi valittiin Skanska Talonrakennus Oy:n ja Arinan Kauppa Oy:n ehdotus ”Lumi”. Voittaja kuitenkin vetäytyi hankkeesta 2012.

Kaupunki järjesti 17.2.–12.5.2014 ideakilpailun Valionrannan ja Koskipuiston alueen maankäytöstä ja rakentamisesta.  Kilpailun tavoitteena oli löytää rohkeita maankäyttöratkaisuja kaupungin keskeisten alueiden kehittämiseksi. Painopiste oli matkailussa sekä virkistyskäytössä. Myös asumista voitiin osoittaa osaksi matkailuympäristöä.Kilpailu toteutettiin kutsukilpailuna. Kilpailuun valittiin kolme työryhmää. Voittajaksi valikoitui nimimerkki ”Iltatuulen viesti”, tekijöinä Kukkola-yhtiöt Oy, Arkkitehtitoimisto Viiri-Ylinenpää Oy, Sito Oy sekä Studio Lumart. Yleiskaava laaditaan voittaneen ehdotuksen pohjalta. Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.4.-22.5.2015


23.4.2015

Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa korttelit 191 ja 201 sekä ympäristö, Puomikuja-Ylikyläntie
 

Ylikyläntien, Kittiläntien ja Puomikujan risteysalueella ja lähiympäristössä tulee tarkastella liikennejärjestelyt uudelleen, huomioimalla riittävät tie- ja katualueet. Samalla voidaan tutkia alueen asemakaavan ajantasaisuus kortteleissa 191 sekä viereisillä maa- ja metsätalousalueella (M) ja siirtolapuutarha-alueella (RP). Ko. alueelle voitaisiin mahdollisesti muodostaa uusia pientalotontteja (AO, AP, AR). Lisäksi tutkitaan korttelin 201 tonttijärjestelyt.

Luonnosvaiheen kuuleminen 16.-30.4.2015


15.4.2015

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 1. kaupunginosa, kortteli 34, tontit 11 ja 12, Rovakatu 2-6, Maakuntakatu 1-5
 Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko suunnittelualueen kehittämistä jatkaa alueella pidetyn arkkitehtuurikilpailuun perustuvan ehdotuksen sekä KHO:lta saadun päätöksen pohjalta. Tavoitteena on tutkia Rovakatu 2:n säilyttäminen, opettajien rakennuksen suojelun osoittaminen, tonteille sijoittuva mahdollinen täydennysrakentaminen sekä maanalaisen pysäköinnin mahdollistaminen. Vireilletulo nähtävillä 16.- 30.4.2015
15.4.2015

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 15. kaupunginosa kortteli 2169 tontti 1, Kulppilantie
 

15. kaupunginosan korttelin 2169 tontin 1 jakaminen kahdeksi erilliseksi tontiksi. Nykyisellä tontilla on kaksi erillistä asuinrakennusta. Vireille tulo nähtävillä 16.- 30.4.2015


14.4.2015

Asemakaavan muutos 13. kaupunginosassa, Ylikyläntie
 

 Maantie 19740, Ylikylä ja kevyenliikenteen väylä 89740 hallinnollisesta muutoksesta. Luonnosvaiheen kuuleminen 16.4. - 30.4.2015


14.4.2015

Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, kortteli 4104, tontti 3 ja viereinen lähivirkitysalue
 

Maire Narkaus, Toivo Narkaus ja Jaakko Narkaus ovat hakeneet kaavamuutosta 16. kaupunginosan korttelin 4104 tontille 3 ja  viereiselle lähivirkitysalueelle (VL).
Luonnosvaiheen kuuleminen 16.4. - 30.4.2015


14.4.2015

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa korttelit 537 ja 589, Väinämöisentie
 Muiden kortteleiden paitsi 537 ja 589 asemakaavoja on muutettu vuosien 1996-2000 välisenä aikana. Asemakaavan muutos kortteleissa 537 ja 589 on saatettu uudelleen vireille uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti lokakuussa 2000. Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.4.-15.5.2015.
14.4.2015

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa, Jääskeläinen-Isoaapa teollisuusalue
 

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus lisätä kaupungin liiketonttivarantoa Jääskeläinen-Isoaapa alueella. Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.4.-15.5.2015.


14.4.2015

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa korttelin 582 viereinen virkistysalue, Pappilantie
 

Asemakaavan muutoksella sallittaisiin tontilta 5-582-12 kulku PI-virkistysalueen läpi Pappilantielle.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.3.-15.4.2015.


17.3.2015

Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa kortteleissa 10 ja 11, Martinkankaantie
 

Asemakaavan tavoitteena on tutkia voidaanko korttelin 10 tonttien 3 ja 4 sekä korttelin 11 tontin 3 asemakaava muuttaa siten, että nykyinen kaavamerkinta AO I muutetaan AP I 1/2.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.3.-15.4.2015.


17.3.2015

Yleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella
 

Helena Keskiniva on 8.8.2013 päivätyllä yleiskaavan muutoshakemuksella hakenut Koskenkylän osayleiskaavan muuttamista tilan Lepola RN:o 57:119 alueella.
Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia voidaanko vielä rakentamaton rakennuspaikka siirtää hakijan esittämään paikkaan.
Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 2.10.2000 hyväksymä osayleiskaava.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.3.-15.4.2015.


16.3.2015

Lehtojärven osayleiskaavan muutos tilojen RN:o 35:60 ja 35:56 alueella, Snowflake Oy
 Snowflake Oy on 9.11.2014 päivätyllä yleiskaavan muutoshakemuksella hakenut Lehtojärven osayleiskaavan muuttamista tilojen 35:60 ja 35:56 alueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on olemassa olevan matkailuyrityksen toimintaedellytysten kehittäminen. Alueella on toiminut vuodesta 2008 lähtien Snowflake Oy:n operoima Arctic Snowhotel - lumihotelli.
Luonnosvaiheen kuuleminen 16.-30.3.2015.
16.3.2015