• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Rautiosaaren osayleiskaava
 Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia/päivittää Rautiosaaren alueelle yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Alueella on voimassa Lapin ympäristökeskuksen 22.7.1997 vahvistama yleiskaava. Nyt vireille tulleen yleiskaavatyön tavoitteena on päivittää yleiskaava MRL 44 §:n asettamien mahdollisuuksien mukaan ns. kyläyleiskaavaksi.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 12.10.-10.11.2016.
Kuulutus Lapin Kansassa 11.10.2016.

12.10.2016

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan korttelin 202 tontti 23, Kivikatu 12
 

Asunto Oy Rovaniemen Kivipiha c/o Levi-Rakennus Oy:n edustaja Tuomo Poutiainen on hakenut asemakaavan muutosta 4. kaupunginosan korttelin 202 tontille 23. Asemakaavan tavoitteena on tutkia, voidaanko suunnittelualueen rakennusoikeutta nostaa säilyttäen voimassa olevan asemakaavan kerrosluvun. 

Ehdotusvaiheen kuuleminen 12.10.-10.11.2016


11.10.2016

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä
 

RovaLappi Oy/ Tuomo Poutiainen hakevat valta-kirjalla asemakaavan muutosta tontille 5-517-13. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on te-hostaa maankäyttöä ja mahdollistaa uusien asun-tojen toteuttaminen yliopiston ympäristöön. Ton-tille halutaan rakentaa nykyaikainen IV-kerroksinen pienkerrostalo. Rakennusoikeuden lisäystä esitetään 600 k-m² (500 k-m²+600 k-m²=1100 k-m²).

Valmisteluvaiheen kuuleminen 12.-25.10.2016


11.10.2016

Asemakaavan muutos 11. kaupunginosan virkistys-, vesi- ja pysäköintialueilla, Kukanniemi
 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia voidaanko alueelle sijoittaa matkailuapalveluita palvelevia rakennuksia ja siihen liittyvää toimintaa. Vireilletulo nähtävillä 12.10.-25.10.2016.
10.10.2016

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 412 tonttti 6 sekä puisto- ja katualue, Ranuantie 17
 Asemakaava muutoksen tavoitteena on asuinrakentamisen mahdollistaminen korttelin 412 tontilla 6, Ranuantie 17. Kaavan tavoitteena on myös selkeyttää alueen katunimistöä. Valmisteluvaiheen kuuleminen 12.10.-25.10.2016
10.10.2016

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja pysäköintialueet, Lainaanranta
 Lainaanrannassa Pirkkakadun ja Lainaankadun varrella olevien pysäköintialueiden käyttötarkoituksen muutos. Muutosessa tutkitaan voidaanko alueet muuttaa asuinkäyttöön. Valmisteluvaiheen kuuleminen 23.9.-6.10.2016.
20.9.2016

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan katu- ja virkistysalueet, Katajaranta
 Asemakaavan muutoksella tutkitaan suunnittelualueen käyttötarkoituksen muuttamista asumiseen mahdollistavaksi.Ehdotusvaiheen kuuleminen 23.9-24.10.2016.
20.9.2016

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 3036 tontit 1-4 ja 7-10 sekä virkistysalueet, Rajavartioston alue
 

Kaupungin Tilaliikelaitos hakee asemakaavan ja tonttijaon muutosta ns. Rajavartioston alueella, mm.  korttelin 3060 tonteille 1-4 sekä 7-10. Alueella olevien, liikelaitoksen omistamien, rakennusten toiminta on nykyisellään mahdotonta liikenteen, pysäköinnin ja saattoliikenteen osalta. Mahdollisena ratkaisuna on alueen asemakaavan ja tonttijaon muutos.

Vireille tulo nähtävillä 5.-19.2016


2.9.2016

23. kaupunginosa, Vaarala kortteli 23012 tontti 7 ja virkistysalue, Ylianttilankuja
 Hakija on esittänyt hakemuksessa että tonttiin liitetään aluetta viereisestä virkistysalueesta.
1.9.2016

Vaiheyleiskaava, autopaikkamitoitus
 Vaiheyleiskaavalla  ratkaistaan  Rovaniemen  kaupungin  alueen  autopaikkamitoitusvyöhykkeet  ja  –periaatteet.

24.8.2016