• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Niskanperän osayleiskaava
 

Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Niskanperän alueelle maankäyttöä ohjaava oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava. Niskanperän alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jota olisi voitu käyttää rakennuslupien myöntämisen perustana. Rovaniemen kaupungin alueiden käytön strategiassa Niskanperä on kuvattu kyläalueena, jonne tulisi laatia osayleiskaava.

Rakennemallivaiheen kuuleminen 11.-22.4.2016
Niskanperän osayleiskaavaan liittyvä asukastilaisuus pidetään Alakorkalon koululla keskiviikkona 13.4.2016 kello 18.00 alkaen
.


11.4.2016

Asemakaavan ja tonttijaon muutos tonteilla 9052-1 ja -2, Alakorkalontie 24 ja 26
 

Heikki Alasuutari esittää, että korttelin 9052 tontit 1 ja 2 yhdistetään yhdeksi tontiksi ja käyttötarkoitus muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi tehokkuusluvulla e=0.40. Uuden tontin kooksi tulisi 8882 m², jossa rakennusoikeutta olisi 3553 k-m² ( rakennusoikeuden lisäystä +1333 k-m²).

Ehdotusvaiheen kuuleminen 7.4.-6.5.2016


7.4.2016

Asemakaavan muutos 16. kaupunginosan kortteli 6288 tontit 1 ja 2, Hitsaajantie
 

Lapin Nahka Oy on hakenut asemakaavanmuutosta tonteille 16-6288-1ja2 sekä viereiselle suojaviheralueelle (EV). Tarkoituksena on kehittää yrityksen tuotantolinjaa, yhdistämällä tontit 1 ja 2 sekä liittämällä alueeseen lisäaluetta viereisestä EV -alueesta. Em. tonteista ja EV-alueen osasta muodostettaisiin uusi tontti.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 7.4.-6.5.2016


6.4.2016

Asemakaavan muutos 9. kapunginosa kortteli 9022 tontit 1 ja 10
 

Kiinteistö Oy Eteläkeskuksen liiketilat hakee aluelaajennusta tontilta 9-9022-10. Tarkoituksena on sijoittaa liitosalueelle ensisijaisesti varastointia palvelevia rakennuksia. Tontilla 9-9022-1 sijaitsee Koneliike Korteniemi.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 7.-20.4.2016
6.4.2016

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 1. kaupunginosa, kortteli 34, tontit 11 ja 12, Rovakatu 2-6, Maakuntakatu 1-5
 Asemakaavan muutoksen tarkoituksena oli tutkia voidaanko suunnittelualueen kehittämistä jatkaa alueella pidetyn arkkitehtuurikilpailuun perustuvan ehdotuksen sekä KHO:lta saadun päätöksen pohjalta. Tavoitteena oli tutkia Rovakatu 2:n säilyttäminen, opettajien rakennuksen suojelun osoittaminen, tonteille sijoittuva mahdollinen täydennysrakentaminen sekä maanalaisen pysäköinnin mahdollistaminen. Muutoksenhakuaika 1.4.- (30vrk)
5.4.2016

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan katu- ja virkistysalueet, Katajaranta
 Asemakaavan muutoksella tutkitaan suunnittelualueen käyttötarkoituksen muuttamista asumiseen mahdollistavaksi.Valmisteluvaiheen kuuleminen 7.4-20.4.2016.
5.4.2016

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9023 tontit 2 ja 3
 

Rovaniemen Master Oy ja Alaojat-Yhtiöt Oy hakee asemakaavan ja tonttijaon muutosta tonteille 9-9023-2 ja 3. Tarkoituksena on yhdistää tontit ja niiden rakennusalueet, jonka jälkeen maanomistus siirtyisi yhdelle yritykselle. Alueen rakennusoikeus ei muutu.

Voimaantulo kuulutus 18.3.2016


18.3.2016

Asemakaavan muutos 18. kaupunginosa, Napapiirin leirintäalue
 

Maarit Aho ja Seppo Aho ovat hakeneet Napapiirin leirintäalueelle asemakaavan muutosta. Muutoksen tavoitteena on, että alueelle saataisiin sijoitettua igluja sekä toimintaan liittyviä tukirakennuksia. Ehdotusvaiheen kuuleminen 21.3.-19.4.2016.


16.3.2016

Vaiheyleiskaava, autopaikkamitoitus
 Vaiheyleiskaavalla  ratkaistaan  Rovaniemen  kaupungin  alueen  autopaikkamitoitusvyöhykkeet  ja  –periaatteet.

7.3.2016

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan korttelin 202 tontti 23, Kivikatu 12
 Asunto Oy Rovaniemen Kivipiha c/o Levi-Rakennus Oy:n edustaja Tuomo Poutiainen on hakenut asemakaavan muutosta 4. kaupunginosan korttelin 202 tontille 23. Asemakaavan tavoitteena on tutkia, voidaanko suunnittelualueen rakennusoikeutta nostaa säilyttäen voimassa olevan asemakaavan kerrosluvun. Valmisteluvaiheen kuuleminen 7.-21.3.2016.
4.3.2016

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 6. kaupunginosan korttelit 6072 ja 6073, LP-alue sekä viereinen puistoalue, Taivaanrannantie
 Mikko Vihersalo on Sky Park Oy:n ja Rovatennis Oy:n puolesta hakunut 5. helmikuuta 2015 päivätyllä hakemuksella asemakaavan ja tonttijaon muutosta 6. kaupunginosan korttelien 6072 ja 6073 sekä LP-alueen ja viereisen puistoalueen ympäristöön. Ehdotusvaiheen kuuleminen 7.3.-5.4.2016
4.3.2016