• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Vaaralan asemakaava
 Vaaralan alueella on voimassa oleva osayleiskaava. Kaava ei kuitenkaan oikeuta suoraan rakennuslupaan alueella. Kaavassa on myös osoitettu asemakaavoitettu alue. Tekninen lautakunta on 23.2.2010 päättänyt, että Vaaralan alueen asemakaavoittaminen käynnistetään kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Asemakaavan laatimisella selvitetään mm. alueen pysyvän asutuksen sijoittaminen sekä virkistysalueiden järjestäminen alueella. Tekninen lautakunta on päättänyt 25.5.2010, että Vaaran asemakaavan laatiminen laajennetaan koskemaan koko Vaaran hyväksyttyä yleiskaava-aluetta. Vaaralan ja Vartioniemen alueet on jaettu kahdeksi omaksi asemakaavaksi Punkkiojan kohdalta.


6.10.2015

Kortteli 10 tontit 8, 11, 10 ja 12 sekä katualue, Korkalonkatu
 1. kaupunginosan kortteliin 10 on tullut useampia asemakaavan muutosanomuksia. Kaupungin tarkoituksena on käynnistää kyseisten hakemusten johdosta asemakaavan muutos käsittäen koko korttelia 10. Muutoksessa tarkistettaisiin korttelin kerroslukuja, rakennusoikeuksia, käyttötarkoituksia ja pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä sekä rakennussuojeluasioita.

Tämä asemakaavan muutos on rajattu koskemaan tontteja 8,11, 10 ja 12, korttelin 10 eteläosaa.

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.9.2014, § 82

6.10.2015

Asemakaavan ja tonttijaon muutos tonteilla 9052-1 ja -2, Alakorkalontie 24 ja 26
 

Heikki Alasuutari esittää, että korttelin 9052 tontit 1 ja 2 yhdistetään yhdeksi tontiksi ja käyttötarkoitus muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi tehokkuusluvulla e=0.40. Uuden tontin kooksi tulisi 8882 m², jossa rakennusoikeutta olisi 3553 k-m² ( rakennusoikeuden lisäystä +1333 k-m²).

Valmisteluvaiheen kuuleminen 2.-.15.10.2015


1.10.2015

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9023 tontit 2 ja 3
 

Rovaniemen Master Oy ja Alaojat-Yhtiöt Oy hakee asemakaavan ja tonttijaon muutosta tonteille 9-9023-2 ja 3. Tarkoituksena on yhdistää tontit ja niiden rakennusalueet, jonka jälkeen maanomistus siirtyisi yhdelle yritykselle. Alueen rakennusoikeus ei muutu.


1.10.2015

Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa kortteli 57 tontti 17, Vapaudentie
 

Kiinteistö Oy Vapaudentie 8 / Aimo Mikkola, hakee asemakaavan muutosta tontille 2-57-17. Tarkoituksena on muuttaa tontti asuinkerrostalotontiksi. 


1.10.2015

Asemakaavan muutos 6. kaupunginosa, Rinteenkentän alue
 Asemakaavan muutos 6, kaupunginosaan Rinteenkentän alueelle, jolla tutkitaan asuinrakennusten täydennysrakentamisen mahdollistamista alueella. 
30.9.2015

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 4. kaupunginosan korttelin 483 viereinen virkistysalue, Pullinranta
 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 4. kaupunginosan korttelin 483 viereiselle virkistysaluelle, jolla tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle asuinpientaloja tai pienkerrostaloja. Ehdotusvaiheen kuuleminen 2.10.-2.11.2015 ja tonttijako.
30.9.2015

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 15. kaupunginosa kortteli 2169 tontti 1, Kulppilantie
 

15. kaupunginosan korttelin 2169 tontin 1 jakaminen kahdeksi erilliseksi tontiksi. Nykyisellä tontilla on kaksi erillistä asuinrakennusta. Ehdotusvaiheen kuuleminen 2.10-2.11.2015. Myös tonttijako

 

30.9.2015

Asemakaavan muutos 13. kaupunginosassa, Ylikyläntie
 

 Maantie 19740, Ylikylä ja kevyenliikenteen väylä 89740 hallinnollisesta muutoksesta.


30.9.2015

Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa, kortteli 4104, tontti 3 ja viereinen lähivirkitysalue
 

Maire Narkaus, Toivo Narkaus ja Jaakko Narkaus ovat hakeneet kaavamuutosta 17. kaupunginosan korttelin 4104 tontille 3 ja  viereiselle lähivirkitysalueelle (VL).


30.9.2015

Ranta-asemakaava tilalla RN:o 35:6, Jokilampi
 Ranta-asemakaavan laatiminen tilalle RN:o 35:6 Jokilammella, Kemihaaran kylässä. Valmisteluvaiheen kuuleminen 2.-15.10.2015.
30.9.2015

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Terminaalikatu Alakorkalo
 Asemakaavan muutoksella on tarkoitus liittää Vasaratien jatkeena oleva Terminaalikatu osaksi teollisuus- , energianhuolto- ja suojavihealuetta. Valmisteluvaiheen kuuleminen 2.-15.10.2015
30.9.2015