• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Asemakaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Revontultentien kukkakioski
Kuvaus: Kyseisellä suunnittelualueella on toimiva kukkakioski, jolle teknisen lautakunnan 18.5.2004, § 100 päätöksen mukaisesti on tarkoitus laatia tontti. Kaavoitettava tontti mahdollistaa MRA 47.1 §:n mukaisen toiminnan alueella.

Julkisesti nähtävillä 4.11.-3.12.2013


Päätösnumero: 901/2004, A550, 2005-6
Alue: 6. kaupunginosan virkistysalue
Sijainti: Suunnittelualue sijoittuu Revontultentien ja Rinteenkentän väliselle virkistysalueelle.
Uusin vaihe:

Julkisesti nähtävillä 4.11.-3.12.2013


Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet: Tekninen lautakunta 18.5.2004, §100, Vireille 6.6.2005, Luonnosvaiheen kuuleminen 13.6.-27.6.2005, Tekninen lautakunta 16.8.2005 166§, Kaupunginhallitus 22.8.2005 278§, Julkisesti nähtävillä 4.11.-3.12.2013
Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto

 Liitetiedostot:
Asemakaavaehdotus.pdf
Asemakaavaselostus.pdf
Kaupunginhallitus 220805.pdf

Kuvat:
Revontulentien kukkakioski
Revontulentien kukkakioski
Sijaintikartta
Sijaintikartta