• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Asemakaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Matkajängäntien kioski ja ala-asteen liikennejärjestelyt
Kuvaus: Kyseisellä suunnittelualueella on kioskirakennus, jolle teknisen lautakunnan 18.5.2004, § 100 päätöksen mukaisesti on tarkoitus laatia tontti. Kaavoitettava tontti mahdollistaa MRA 47.1 §:n mukaisen toiminnan alueella. Asemakaavan muutoksessa tutkitaan myös koululaisten saattoliikenteen liikenneturvallisuuden parantamista alueella.
Päätösnumero: 903/2004,A552, 2005-8
Alue: 12. kaupunginosan katu- ja viheralueet
Sijainti: Suunnittelualue sijoittuu Matkajängäntien varteen Ounasrinteen päiväkodin ja ala-asteen kohdalle.
Uusin vaihe: Kaupunginhallitus 31.10.2005, 338§
Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet: Tekninen lautakunta 18.5.2004, §100, Vireille 6.6.2005, Luonnosvaiheen kuuleminen 13.6.-27.6.2005, Tekninen lautakunta 16.8.2005 167§, Kaupunginhallitus 3.10.2005 310§, Kaupunginhallitus 31.10.2005 338§,
Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto

 Liitetiedostot:
Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
Voimassa oleva asemakaava
Asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Koululaisten saattoliikennejärjestely

Kuvat:
Sijaintikartta
Sijaintikartta
Matkajängäntien kioski
Matkajängäntien kioski