• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Asemakaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Asemakaavan muutos Koskenrannan leirintä- ja uimaranta-alueella
Kuvaus: Kaavoituspäätöksen taustalla on vireillä oleva keskustan osayleiskaava, jonka yleisenä tarkoituksena on keskeisen keskusta-alueen kehittäminen. Koskipuiston aluetta on tarkoitus kehittää nykyisten toimintojen pohjalta. Suunnittelun kautta pyritään tehostamaan Koskipuiston käyttöä ja viihtyisyyttä. Muutoksessa tutkitaan voidaanko alueelle sijoittaa mm. kauan toivottu avantouintikeskus.

 

Luonnosvaiheen kuuleminen 24.8.-24.9.2012


Päätösnumero: 1480/2011
Alue: 4.kaupunginosa, Pullinpuoli
Sijainti: Jätkänkynttilä ja Ounaskosken siltojen välinen rantavyöhyke
Uusin vaihe:

Luonnosvaiheen kuuleminen 24.8.-24.9.2012


Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet:

Tekninen lautakunta 14.6.2011, § 166, Kuulutus 18.8.2011,Vireilletulo nähtävillä 19.8.-1.9.2011, Vireilletulo nähtävillä 8.9.-21.9.2011, kuulutus LK 19.3.2012, Luonnosvaiheen kuuleminen 20.3.-2.4.2012, Luonnosvaiheen kuuleminen 24.8.-24.9.2012


Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto

 Liitetiedostot:
Asemakaavamuutoksen luonnosvaihtoehto 1, 9.8.-12.pdf
Asemakaavamuutoksen luonnosvaihtoehto 2, 9.8.-12.pdf
Asemakaavamuutoksen luonnosvaihtoehto 3, 9.8.-12.pdf
Asemakaavan selostusluonnos, osa 1.pdf
Asemakaavan selostusluonnos osa 2 (liitteet).pdf
Koskipuiston lähiympäristösuunnitelma.pdf

Kuvat:
Koskipuisto
Koskipuisto