• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Asemakaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Korttelit 537 ja 589, Väinämöisentie
Kuvaus: Kaavoitusosasto on vuonna 1990 laatinut useista poikkeuslupa- ja asemakaavan muutoshakemuksista johtuen luonnoksen Viirinkankaan ja Väylätien alueen asemakaavallisista järjestelyistä laajempana kokonaisuutena, käsittäen korttelit 534, 535, 536, 537, 589 ja 5007 sekä osa korttelia 560. Muiden kortteleiden paitsi 537 ja 589 asemakaavoja on muutettu vuosien 1996-2000 välisenä aikana. Asemakaavan muutos kortteleissa 537 ja 589 on saatettu uudelleen vireille uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti lokakuussa 2000. Muutos kyseisillä kortteleilla vastaisi viereisten kortteleiden asemakaavallisia järjestelyjä ja edistäisi alueen toimintoja mm. niin, että alueella oleva korjaamo voisi siirtyä esim. teollisuusalueelle.
Päätösnumero: 1235/2000, A448, 2000-12
Alue: 5. kaupunginosan korttelit 537 ja 589 sekä katualue
Sijainti: Suunnittelualue on Väinämöisentien, Viirinkankaantien, Sivutien ja Luironpuiston välissä.
Uusin vaihe: Julkisesti nähtävillä 16.4.-15.5.2009
Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet: Vireilletulo 31.10.2000, Tekninen lautakunta 23.1.2001 18§, Luonnosvaiheen kuuleminen 5.-19.3.2001, Tekninen lautakunta 12.03.2002 40§, Kaupunginhallitus 15.04.2002, 185§, Luonnosvaiheen kuuleminen 9.-23.6.2003, Tekninen lautakunta 29.8.2006 175§, Kaupunginhallitus 11.9.2006 409§, Julkisesti nähtävillä 4.10.-2.11.2006, Julkisesti nähtävillä 16.4.-15.5.2009
Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto

 Liitetiedostot:
Voimassa oleva asemakaava
Ilmoitus pilaantumeista maa-alueista, selostuksen liite 10
Asemakaavaselostus (5-537,589)
Asemakaavakartta,-,määräykset ja voimassa oleva asemakaava (5-537,589)

Kuvat: