• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Asemakaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Korttelin 23 tontit 15 ja 17 sekä pysäköintialue, Pekankatu
Kuvaus: City-hotelli Oy on hakenut asemakaavan muuttamista niin, että viereinen pysäköintialue liitettäisiin olemassa olevaan hotellitontiin ja näin mahdollistettaisiin hotellitoiminnan laajentaminen. Hakemuksessa esitetään tontille rakennettavaksi hotelli laajennuksen lisäksi asuntoja, ravintoloita, kokoustiloja, kauppahalli ym.
Luonnosvaihe 13.2.-14.3.2014
Päätösnumero: AU210, 2012-1, 2011/2712
Alue: Keskusta
Sijainti: Pekankadun ja Maakuntakadun kulmaus, Cityhotelli
Uusin vaihe: Luonnosvaihe 13.2.-14.3.2014

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Tarja Outila, puh. 040-7012435
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet: Tekninen lautakunta 13.12.2011 257 §, Ilmoitus vireilletulosta 13.2.2012, Vireilletulo 14.-27.2.2012, Kuulutus 12.2.2014 Lapin Kansa, Luonnosvaiheen nähtävilläpito 13.2.-14.3.2014

Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto

 Liitetiedostot:
1-23_kaavaehdotus_luonnosvaihe_13.2.2014.pdf
1-23_kaavaselostus_luonnosvaihe_13.2.2014.pdf
1-23_Osallistumis- ja arviointisuunnitelma_päivitetty_24.5.2013.pdf
1-23_Viistokuva alueelta.pdf
1-23_voimassa oleva asemakaava.pdf

Kuvat: