• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Yleiskaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Yleiskaavan muutos Valionranta-Koskipuisto
Kuvaus:

Yleiskaavalla ratkaistaan Valionrannan, Koskipuiston ja Antinpuiston maankäyttö. Ratkaisussa huomioidaan virkistyksen, matkailun ja asumisen tarpeet.

Yleiskaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta vuonna 2008. Kaavamuutoksen käynnistämisen taustalla oli 2007 käyty ideakilpailu, jossa etsittiin toteuttajaa tulevalle Valionrannan matkailupalvelualueelle. Voittajaksi valittiin Skanska Talonrakennus Oy:n ja Arinan Kauppa Oy:n ehdotus ”Lumi”. Voittaja kuitenkin vetäytyi hankkeesta 2012.

Kaupunki järjesti 17.2.–12.5.2014 ideakilpailun Valionrannan ja Koskipuiston alueen maankäytöstä ja rakentamisesta.  Kilpailun tavoitteena oli löytää rohkeita maankäyttöratkaisuja kaupungin keskeisten alueiden kehittämiseksi. Painopiste oli matkailussa sekä virkistyskäytössä. Myös asumista voitiin osoittaa osaksi matkailuympäristöä.Kilpailu toteutettiin kutsukilpailuna. Kilpailuun valittiin kolme työryhmää. Voittajaksi valikoitui nimimerkki ”Iltatuulen viesti”, tekijöinä Kukkola-yhtiöt Oy, Arkkitehtitoimisto Viiri-Ylinenpää Oy, Sito Oy sekä Studio Lumart. Yleiskaava laaditaan voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Valmisteluvaiheen kuuuleminen 9-27.2.2015


Päätösnumero: 440/2008, 1619/2014, YU50, 2009-17
Alue: 4. kaupunginosa
Sijainti: Valionranta, Koskipuisto, Antinpuisto
Uusin vaihe:

Valmisteluvaiheen kuuuleminen 9-27.2.2015


Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet:

Tekninen lautakunta 1.4.2008 § 46, Kuulutus 13.5.2009 Lapin Kansa, Vireilletulo nähtävillä 14.5.-27.5.2009, Kaupunginhallitus 2.12.2013 § 484, Kaupunginhallitus 16.12.2013 § 507, Kaupunginhallitus 3.2.2014 § 50, Kaupunginhallitus 22.9.2014 § 401, Kuulutus Lapin Kansa 24.9.2014, päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 25.9.-8.10.2014, Kuulutus Lapin Kansa 6.2.2015, Valmisteluvaiheen kuuuleminen 9-27.2.2015

 

Lisätiedot: kaupunginarkkitehti Tarja Outila, puh. 040-7012435
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto

 Liitetiedostot:
Kaavakartta_valmisteluvaihe.pdf
Selostus_osa1_valmisteluvaihe.pdf
Selostus_osa2_sisällysluettelo_valmisteluvaihe.pdf
liite1_voimassaoleva maakuntakaava.pdf
liite2-voimassaoleva yleiskaava ja keskustan osayleiskaava.pdf
liite3_voimassa olevat asemakaavat.pdf
liite4_osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf
liite5_viranomaisneuvottelujen muistiot.pdf
liite6_arkeologiset selvitykset.pdf
liite7_liikenneselvitykset.pdf
liite8_rakennettu kulttuuriymparisto.pdf
liite9_luontoselvitykset.pdf
liite11_vuorovaikutuslomake.pdf
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 23.9.2014
Arkkitehtuurikutsukilpailun kilpailuohjelma_26.2.2014
Arkkitehtuurikutsukilpailun arvostelupöytäkirja_23.6.2014

Kuvat: