• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Terminaalikatu Alakorkalo
 Asemakaavan muutoksella on tarkoitus liittää Vasaratien jatkeena oleva Terminaalikatu osaksi teollisuus- , energianhuolto- ja suojavihealuetta. Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.1.-29.2.2016
24.5.2016

Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa, kortteli 708 tontti 9, Myllärintie 17
 Anne ja Kaj Jarlas hakevat asemakaavan muutosta tontille 7-708-9. Tarkoituksena on muuttaa asemakaava siten, että se sallisi rivitalon rakentamisen tehokuudella e=0,25
13.5.2016

Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa kortteli 57 tontti 17, Vapaudentie
 

Kiinteistö Oy Vapaudentie 8 / Aimo Mikkola, hakee asemakaavan muutosta tontille 2-57-17. Tarkoituksena on muuttaa tontti asuinkerrostalotontiksi.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 11.5.-10.6.2016 


10.5.2016

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie
 Valto Mikkola Automaalaamo Valto Mikkola Ky:n puolesta hakee asemakaavan muutosta tontille 9-9055-8. Tarkoituksena on muuttaa asemakaava siten, että se mahdollistaisi tontin tehokkuuden e=0,40.
4.5.2016

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 412 tonttti 6 sekä puisto- ja katualue, Ranuantie 17
 Asemakaava muutoksen tavoitteena on asuinrakentamisen mahdollistaminen tontilla 6. Kaavan tavoitteena on myös selkeyttää alueen katunimistöä. Vireilletulo 11.-25.5.2016
4.5.2016

Napapiirin alueen asemakaavan laajennus ja asemakaavan muutos (ohjelmapalvelujen ja liikenteen tarpeet)
 

Alueelle laaditaan asemakaavan muutos ja täydennys ohjelmapalveluiden ja liikenneratkaisujen kehittämiseksi. Kaava-alueeksi valitaan ne alueet, joita voimassa olevissa asemakaavoissa olevat majoitusyrittäjät sekä ohjelmapalveluyrittäjät käyttävät vuokraamansa tai omistamansa tontin/ määräalan ulkopuolella. Kaava-alueen rajausta tarkennetaan kaavaprosessin ajan. 

Vireilletulo 4.5.-3.6.2016


29.4.2016

Niskanperän osayleiskaava
 

Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Niskanperän alueelle maankäyttöä ohjaava oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava. Niskanperän alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jota olisi voitu käyttää rakennuslupien myöntämisen perustana. Rovaniemen kaupungin alueiden käytön strategiassa Niskanperä on kuvattu kyläalueena, jonne tulisi laatia osayleiskaava.

Rakennemallivaiheen kuuleminen 11.-22.4.2016
Niskanperän osayleiskaavaan liittyvä asukastilaisuus pidetään Alakorkalon koululla keskiviikkona 13.4.2016 kello 18.00 alkaen
.


11.4.2016

Asemakaavan ja tonttijaon muutos tonteilla 9052-1 ja -2, Alakorkalontie 24 ja 26
 

Heikki Alasuutari esittää, että korttelin 9052 tontit 1 ja 2 yhdistetään yhdeksi tontiksi ja käyttötarkoitus muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi tehokkuusluvulla e=0.40. Uuden tontin kooksi tulisi 8882 m², jossa rakennusoikeutta olisi 3553 k-m² ( rakennusoikeuden lisäystä +1333 k-m²).

Ehdotusvaiheen kuuleminen 7.4.-6.5.2016


7.4.2016

Asemakaavan muutos 16. kaupunginosan kortteli 6288 tontit 1 ja 2, Hitsaajantie
 

Lapin Nahka Oy on hakenut asemakaavanmuutosta tonteille 16-6288-1ja2 sekä viereiselle suojaviheralueelle (EV). Tarkoituksena on kehittää yrityksen tuotantolinjaa, yhdistämällä tontit 1 ja 2 sekä liittämällä alueeseen lisäaluetta viereisestä EV -alueesta. Em. tonteista ja EV-alueen osasta muodostettaisiin uusi tontti.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 7.4.-6.5.2016


6.4.2016

Asemakaavan muutos 9. kapunginosa kortteli 9022 tontit 1 ja 10
 

Kiinteistö Oy Eteläkeskuksen liiketilat hakee aluelaajennusta tontilta 9-9022-10. Tarkoituksena on sijoittaa liitosalueelle ensisijaisesti varastointia palvelevia rakennuksia. Tontilla 9-9022-1 sijaitsee Koneliike Korteniemi.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 7.-20.4.2016
6.4.2016

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 1. kaupunginosa, kortteli 34, tontit 11 ja 12, Rovakatu 2-6, Maakuntakatu 1-5
 Asemakaavan muutoksen tarkoituksena oli tutkia voidaanko suunnittelualueen kehittämistä jatkaa alueella pidetyn arkkitehtuurikilpailuun perustuvan ehdotuksen sekä KHO:lta saadun päätöksen pohjalta. Tavoitteena oli tutkia Rovakatu 2:n säilyttäminen, opettajien rakennuksen suojelun osoittaminen, tonteille sijoittuva mahdollinen täydennysrakentaminen sekä maanalaisen pysäköinnin mahdollistaminen. Muutoksenhakuaika 1.4.- (30vrk)
5.4.2016