• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: 11. kaupunginosa, Pöykkölän alueen laajennus
Kuvaus:

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin asemakaavoitetun alueen eteläpuolella, Pöykkölän pientalovaltaisen asuntoalueen jatkeena rajoittuen lännessä Kajaanintiehen.

Asemakaava alueen laajennuksella on tarkoitus laajentaa Pöykkölän alueen yhdyskuntarakennetta ja asuinpientaloaluetta etelään kaupungin ostamille alueille maakuntakaavan, yleiskaavan ja alueiden käytön strategian mukaisesti. Asemakaava-alueen laajentamisella turvataan kaupungin pientalotonttitarjontaa. Asemakaavan tavoitteena on ottaa huomioon mahdollisemman hyvin ulkoilureitistö ja alueella sijaitseva Pöyliöoja sekä säilyttää ns. viherkäytävä yhteys rakennetulta Pöykkölän alueelta.
Julkisesti nähtävillä 4.11.-3.12.2013


Päätösnumero: 2949/2011, au213
Alue: Pöykkölän alue
Sijainti: Pöykkölän pientaloalueen eteläpuoli
Uusin vaihe:

Kaupunginhallitus 12.5.2014


Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet: Tekninen lautakunta 24.1.2012 §11, Vireilletulo 20.3.2012, Luonnosvaiheen kuuleminen 2.-24.5.2013, Tekninen lautakunta 24.9.2013, § 155, kaupunginhallitus 7.10.2013 §372.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 4.11.-3.12.2013

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Petteri Lampi, p. 0405046755, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto

 Liitetiedostot:
Maaperäselvitys.pdf
Pöykkölän meluselvitys.pdf
Pöykkölän_luonto-_ja_maisemaselvitys.pdf
selostus_ehdotus.pdf
Pöykkölän asemakaavaehdotus.pdf
Rakentamistapaohjeet.pdf
Asemakaavakartta.pdf
selostus_lopullinen.pdf

Kuvat:
Asemakaavan laajennusalue
Asemakaavan laajennusalue