• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Vennivaaran asemakaava-alueen laajennus
Kuvaus: Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman (KV 27.1.2014, § 13) mukaisesti asemakaava-aluetta laajennetaan Vennivaarasta länteen. Alueelle kaavoitetaan uusi asuntoalue.

Luonnosvaiheen kuuleminen 12.5.-30.5.2014
Päätösnumero: 2012-7, AU207, 2622/2011
Alue: Vennivaara
Sijainti: Vennivaara
Uusin vaihe: Luonnosvaiheen kuuleminen 12.5.-30.5.2014
Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet: Tekninen lautakunta 13.12.2011 258§, Ilmoitus vireilletulosta 5.5.2012, Vireilletulo 7.5.-21.5.2012, Luonnosvaiheen kuuleminen 12.5.-30.5.2014

Lisätietoa: kaavasuunnittelija Nicholas Coull, puh. 040 7665679, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto

 Liitetiedostot:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma_060514.pdf
asemakaavaluonnos.pdf
asemakaavan selostusluonnos.pdf
Vennivaaran luonto- ja maisemaselvitys.pdf
Maaperäselvitys.pdf

Kuvat: