• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Vennivaaran asemakaava-alueen laajennus
Kuvaus: Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman (KV 27.1.2014, § 13) mukaisesti asemakaava-aluetta laajennetaan Vennivaarasta länteen. Alueelle kaavoitetaan uusi asuntoalue.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.3-15.4.2015
Päätösnumero: 2012-7, AU207, 2622/2011
Alue: Vennivaara
Sijainti: Vennivaara
Uusin vaihe:

Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.3-15.4.2015


Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet: Tekninen lautakunta 13.12.2011 258§, Ilmoitus vireilletulosta 5.5.2012, Vireilletulo 7.5.-21.5.2012, Luonnosvaiheen kuuleminen 12.5.-30.5.2014, tekninen lautakunta 26.2.2015 § 28, kaupunginhallitus 9.3.2015 § 106, kuulutus LK 13.3.2015, Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.3-15.4.2015

Lisätietoa: kaavasuunnittelija Nicholas Coull, puh. 040 7665679, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto

 Liitetiedostot:
Kaavaehdotuskartta_160115.pdf
Kaavaselostus.pdf
rakentamistapaohjeet_020215.pdf
Vennivaaran luonto- ja maisemaselvitys.pdf
Maaperäselvitys.pdf

Kuvat: