• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Norvajärven osayleiskaava
 Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia/päivittää Norvajärven alueelle yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 17.1.2005 hyväksymä yleiskaava. Yleiskaavatyön tavoitteena on päivittää yleiskaava maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 44 §:n asettamien mahdollisuuksien mukaisesti.


30.11.2016

Asemakaavan muutos korttelissa 516 tonteilla 19-20 ja 22, Yliopistonkatu
 

Tekninen lautakunta on 29.1.2013 §16 päättänyt maankäytön esityksestä saattaa vireille asemakaavan muutoksen 5. kaupunginosan korttelin 516 tontilla 22. Kaupunginhallitus on 14.11.2016 §444 päättänyt laajentaa vireillä olevaa asemakaavan muutosta korttelissa 516 tontilla 22 siten, että alueeseen sisällytetään tontit 19 ja 20.


Asemakaava laaditaan ns. suorana kumppanuuskaavana, jossa

 1. Tutkitaan mahdollisuus osoittaa tontti tiede-, taide ja yrityspuistolle

 2. Tutkitaan mahdollisuus osoittaa tontti innovatiiviselle, kiertotalouden periaatteita soveltavalle opiskelija-asunnolle

 3. Tutkitaan innovatiivisia paikoitus- ja liikkumismalleja sekä yhteispaikoitusta


Vireilletulo nähtävillä 18.11-2.12.2016
17.11.2016

Rautiosaaren osayleiskaava
 Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia/päivittää Rautiosaaren alueelle yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Alueella on voimassa Lapin ympäristökeskuksen 22.7.1997 vahvistama yleiskaava. Nyt vireille tulleen yleiskaavatyön tavoitteena on päivittää yleiskaava MRL 44 §:n asettamien mahdollisuuksien mukaan ns. kyläyleiskaavaksi.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 12.10.-10.11.2016.
Kuulutus Lapin Kansassa 11.10.2016.

12.10.2016

Asemakaavan muutos 11. kaupunginosan virkistys-, vesi- ja pysäköintialueilla, Kukanniemi
 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia voidaanko alueelle sijoittaa matkailuapalveluita palvelevia rakennuksia ja siihen liittyvää toimintaa. Vireilletulo nähtävillä 12.10.-25.10.2016.
10.10.2016

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 412 tonttti 6 sekä puisto- ja katualue, Ranuantie 17
 Asemakaava muutoksen tavoitteena on asuinrakentamisen mahdollistaminen korttelin 412 tontilla 6, Ranuantie 17. Kaavan tavoitteena on myös selkeyttää alueen katunimistöä. Valmisteluvaiheen kuuleminen 12.10.-25.10.2016
10.10.2016

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja pysäköintialueet, Lainaanranta
 Lainaanrannassa Pirkkakadun ja Lainaankadun varrella olevien pysäköintialueiden käyttötarkoituksen muutos. Muutosessa tutkitaan voidaanko alueet muuttaa asuinkäyttöön. Valmisteluvaiheen kuuleminen 23.9.-6.10.2016.
20.9.2016

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan katu- ja virkistysalueet, Katajaranta
 Asemakaavan muutoksella tutkitaan suunnittelualueen käyttötarkoituksen muuttamista asumiseen mahdollistavaksi.Ehdotusvaiheen kuuleminen 23.9-24.10.2016.
20.9.2016