• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Nivankylä - Ylikylä osayleiskaava
 

Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Nivankylän alueelle maankäyttöä ohjaava oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista kaavaa.
Osayleiskaava laaditaan MRL 42 §:n mukaisesti. Osayleiskaavasta tulee ohjaustavoitteiltaan eri alueilla eri tyyppinen. Osalla kaava-aluetta kaava laaditaan yksityiskohtaisena aluevarausyleiskaavana, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä (Nivankylän alue sekä Ounasjoen rantavyöhyke). Osalle aluetta kaava laaditaan yleispiirteisenä aluevarausyleiskaavana, joille tullaan laatimaan asemakaavoja. Näin samalla kaavalla voidaan käsitellä ja ilmaista esimerkiksi yhdyskuntarakenteen kehittämisperiaatteita ja osoittaa myös tarkkojakin aluevarauksia.
Valmisteluvaiheen kuuleminen 29.1.-29.2.2016.
Asukastilaisuus pidetään Nivankylän koululla torstaina 18.2.2016, klo 18.00 alkaen.


5.2.2016

Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa, kortteli 708 tontti 9, Myllärintie 17
 Anne ja Kaj Jarlas hakevat asemakaavan muutosta tontille 7-708-9. Tarkoituksena on muuttaa asemakaava siten, että se sallisi rivitalon rakentamisen tehokuudella e=0,25
5.2.2016

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Terminaalikatu Alakorkalo
 Asemakaavan muutoksella on tarkoitus liittää Vasaratien jatkeena oleva Terminaalikatu osaksi teollisuus- , energianhuolto- ja suojavihealuetta. Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.1.-29.2.2016
1.2.2016

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie
 Valto Mikkola Automaalaamo Valto Mikkola Ky:n puolesta hakee asemakaavan muutosta tontille 9-9055-8. Tarkoituksena on muuttaa asemakaava siten, että se mahdollistaisi tontin tehokkuuden e=0,40.
1.2.2016

Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa kortteli 57 tontti 17, Vapaudentie
 

Kiinteistö Oy Vapaudentie 8 / Aimo Mikkola, hakee asemakaavan muutosta tontille 2-57-17. Tarkoituksena on muuttaa tontti asuinkerrostalotontiksi.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 29.1.-11.2.2016 


29.1.2016

Asemakaavan muutos 16. kaupunginosan kortteli 6288 tontit 1 ja 2, Hitsaajantie
 

Lapin Nahka Oy on hakenut asemakaavanmuutosta tonteille 16-6288-1ja2 sekä viereiselle suojaviheralueelle (EV). Tarkoituksena on kehittää yrityksen tuotantolinjaa, yhdistämällä tontit 1 ja 2 sekä liittämällä alueeseen lisäaluetta viereisestä EV -alueesta. Em. tonteista ja EV-alueen osasta muodostettaisiin uusi tontti.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 29.1.-11.2.2016


28.1.2016

15. kaupunginosa, Saarenkylä kortteli 1141 tontti 6, Laivatie 7
 

Kaisa ja Arto Ylitapion hakemus asemakaavan muuttaminen siten, että mahdollistaa rivitalon rakentamisen tontille 15-1141-6 tehokkuudella e=0,30.
Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 29.1.-11.2.2016


27.1.2016

Korttelin 39 tontti 6, Kulttuuri- ja hallintokeskus
 Asemakaavamuutoksen tavoitteena on suojella Alvar Aallon suunnittelemat kirjastotalo (1965), Lappia-talo (1976) ja kaupungintalo (1988).
Vireilletulo 29.1.-11.2.2016
27.1.2016

Ranta-asemakaava tilalla RN:o 35:6, Jokilampi
 Ranta-asemakaavan laatiminen tilalle RN:o 35:6 Jokilammella, Kemihaaran kylässä. Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.1.-29.2.2016.
27.1.2016

Asemakaava ja asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9100 ympäristöineen
 

Arinan Kiinteistöt Oy on jättänyt kaavamuutoshakemuksen. Hakemuksen mukaan voimassa oleva kaava ei palvele maanomistajan tarpeita. Asemakaavan tavoitteena on ratkaista kaava-alueen maankäyttö.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 17.12.2015-15.1.2016.


17.12.2015

Asemakaavan muutos 2. ja 9. kaupunginosa Lampela, Varastoalue ja Veitikanlammen ympäristö
 

Asemakaavamuutos on käynnistetty vuonna 2008. Asemakaavamuutos on jaettu kahteen osaan vuonna 2014. Asemakaavan tavoitteena on kehittää Lampelan 4-tien puoleinen alue uudeksi vetovoimaiseksi kaupan ja palvelujen alueeksi. Ehdotusvaiheen kuuleminen 17.12.2015-31.1.2016.


16.12.2015

Asemakaavan muutos 6. kaupunginosa, Rinteenkentän alue
 

Asemakaavan muutos 6, kaupunginosaan Rinteenkentän alueelle, jolla tutkitaan asuinrakennusten täydennysrakentamisen mahdollistamista alueella. Rovaniemen kaupunki on omana työnään laatinut viitesuunnitelmat tulevan asemakaavamuutoksen tarkastelun pohjalle. 

Valmisteluvaiheen kuuleminen 17.12.2015-15.1.2016


16.12.2015