• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt

KAAVOITUS TIEDOTTAA 

Vireille tulevat 

Seuraavat asemakaavan muutokset ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat pidetään yleisesti nähtävillä 9. - 21.12.2016 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7. 

                      1. kaupunginosa kortteli 29 tontti 9, Rovakatu 11        
                                            
 yhdyshenkilö Nicholas Coull puh.016.322 8909

                      7. kaupunginosan osa korttelia 729, Matkajängäntie, Ounasrinne
                                              yhdyshenkilö Sipi Hintsanen puh.016-322 8303

                      9. kaupunginosan kortteli 9039 tontit 6 ja 7, Teollisuustie
                                               yhdyshenkilö Timo Raitio puh.016-322 8046

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta. Mielipiteet on jätettävä viimeistään 21.12.2016 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. 

Valmisteluvaiheen kuuleminen 

Seuraava asemakaavaluonnos sekä valmisteluaineisto pidetään yleisesti nähtävillä 9. -21.12.2016 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7. 

                      3. kaupunginosan korttelin 3060 tontit 1-3 ja 7-10 sekä virkistysalueen osa, Rajavartioston alue
                                                 
 yhdyshenkilö Janne Anttila puh.016-322 8908 

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta.Mielipiteet on jätettävä viimeistään 21.12.2016 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. 

Ehdotusvaiheen kuuleminen 

Seuraavat asema- ja asemakaavan muutokset ja osayleiskaava pidetään yleisesti nähtävillä 9.12.2016 – 13.1.2017 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7. 

                      2. kaupunginosa kortteli 60 tontti 11 ja kortteli 62 tontti 2 sekä katualue Veitikantie myös, tonttijako
                                            yhdyshenkilö Sipi Hintsanen puh.016-322 8303 

                      17. kaupunginosa Katajarinne, Matkavaaranpisto
                                            yhdyshenkilö Janne Anttila puh.016- 3221 8908 

                      Niskanperän osayleiskaava
                                            yhdyshenkilö Petteri Lampi puh.016-322 8918

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta. Mielipiteet on jätettävä viimeistään 13.1.2017 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. 

Yleisötilaisuus:

                      Niskanperän osayleiskaavan asukastilaisuus pidetään torstaina 15.12.2016 kello 18.00 Alakorkalon koululla.  

Kaavoihin voi tutustua Rovaniemen kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori 

Mielipiteitä ja muistutuksia voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi Sähköisesti jätettävät muistutukset tulee olla allekirjoitettuja. 

Voimaan kuulutettavat kaava-asiat: 

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.5.2015 ja 17.10.2016 seuraavat asemakaavamuutokset:  

            48 §   5 kaupunginosan kortteli 593 tontti 4 sekä lähivirkistysalue, Pappilantie 

          101 §   2. kaupunginosan kortteli 57 tontit 17, Vapaudentie 

Päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman.

Rovaniemi 7.12.2016
Kaupunginhallitus