• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt

Julkinen luettelo

Rakentamiskehotuksia koskeva julkista luetteloa ylläpitää teknisten palvelujen maankäyttöosasto. Tiedustelut:

maanmittausasiantuntija
Jukka Björkbacka, puh 040 – 4821 260


Rakentamiskehotukset Saarenkylä

 Annettu maankäyttö- ja rakennuslain 97 §:n mukainen rakentamiskehotus
Saarenkylässä rautatien länsipuolisella alueella 35 AO tontille, 3 AR tontille,
2 AP tontille, 1 KL tontille ja 1 AL tontille.

Rakentamiskehotukset Ylikylä

Kaupunginhallitus on 8.12.2008 päätöksillään § 482 sekä § 483-522,
antanut rakentamiskehotuksen Ylikylän alueella 30 AO tontille,
9 AP tontille ja yhdelle AR tontille.