• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Ota osaa Valionrantaan liittyvään asukaskyselyyn

Valionranta 2017_3.jpg

Rovaniemen kaupunki kutsuu asukkaat mukaan ideoimaan Valionrantaan käynnistettävää kaavoituskilpailua ja sen sisältöä. Kaavoituskilpailulla etsitään suunnitelmaa ja toteuttajaa alueelle haettavalle uuden sukupolven majoituskonseptille.

Taustaa

Valionrantaan valmisteltavan kaavoituskilpailun suunnittelualue pohjautuu Rovaniemen kaupunginvaltuuston 16.5.2016 § 38 hyväksymään yleiskaavaan, jossa Valionrannan eteläosa on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C-2). Yleiskaavan mukaan alueelle saa sijoittaa majoitusrakennuksia sekä virkistysuimalan ja/tai talviuintikeskuksen yleiseen käyttöön. Rakennusten likimääräinen enimmäiskorkeus saa olla enintään noin 20-22m viereisen kadun pinnasta. Kaavamääräykseen liittyvän ohjeen mukaan asemakaavoitettavan alueen rakennetun ympäristön  laatua voidaan selvittää arkkitehtuurikilpailuun tai vastaavan laatuun perustuvan tarkastelun avulla.

Lisätietoa yleiskaavasta ja sen käsittelyvaiheista löytyy verkkosivulta www.rovaniemi.fi/kaavatori

 

Asukaskysely

Valionrannassa yleiskaavan mukaisen C-2 alueen hotellialueen toteuttamiseksi on tärkeää löytää kilpailutettu toimija, joka toteuttaa hankkeen. Kaupunginhallitus (9.1.2017 § 7) on päättänyt, että tämä toteutetaan kilpailullista kumppanuuskaavaa soveltaen.
Kilpailuun valittavien työryhmien tehtävä on suunnitella toteuttamiskelpoinen uudenlainen hotellikonsepti. Työryhmien valintaan liittyviin kriteereihin voi tutustua kaupunginhallituksen 9.1.2017 § 7 tekemän päätöksen liitteestä 5.


Kilpailijoiden työn tueksi Rovaniemen kaupunginhallitus haluaa asukkaat mukaan ideoimaan mitä asioita Valionrantaan haettava uudenlainen hotellikonsepti voisi tarkoittaa ja minkälaista lisäarvoa se voisi Rovaniemelle tuoda.

Lisätietoja:
kaupunginarkkitehti Tarja Outila, 016 322 8045, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
kaavoitusarkkitehti Johannes Jutila, 016 322 6025, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

 

Osallistu ja kerro mielipiteesi 22.2.2017 mennessä vastaamalla alla oleviin kysymyksiin. Kysymykset pohjautuvat kaupunginhallituksen 9.1.2017 päätöksessään antamaan ohjeistukseen sekä päätöksen liitteenä olleisiin hotellioperaattorin valintakriteereihin.