• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kirjasto

Johtti girjerádju – Jutaava kirjasto

Saamelaiskirjastotyöhanke  ’Johtti girjerádju – Jutaava kirjasto’ edistää saamen kielten, saamelaiskulttuurin ja -kirjallisuuden  asemaa Suomessa verkostoituen koko saamelaisalueen kirjastojen, Suomen saamelaisen erikoiskirjaston ja eri saamelaistoimijoiden kanssa. Hanketta toteuttaa ja hallinnoi Inarin kirjastotoimi.Jođi lea buoret go oru jutaava elämäntapa on parempi kuin pysyvä asuminen. Jutaava kirjasto tavoittelee toiminnoissaan ja tapahtumien järjestämisessä saamelaisten perinteistä elämäntapaa.

Yhtenä hankkeen tiedotuskanavana on Sámi virtuála girjerádju -Facebook-sivu.

TAVOITTEET:

 • Saamelaisen kulttuurin ja kirjallisuuden tunnetuksi tekeminen ja vaaliminen
 • Saamelaisalueen kirjastojen saamenkielisten palveluiden kehittäminen ja tuottaminen
 • Saamelaisalueella asuvien ihmisten saamelaisuutta koskevan tietoisuuden ja suvaitsevaisuuden kasvattaminen

 TEHTÄVÄT JA VÄLINEET:

Hankkeeseen on palkattu kulttuurituottaja, joka yhteistyöverkoston kanssa järjestää Jutaavan kirjaston toimintaa, esimerkiksi

 • näyttelyitä, esittelyjä, luentoja, keskustelutilaisuuksia saamelaiskulttuurista ja saamelaisesta kirjallisuudesta
 • tarinankerrontaa, lapsille satutunteja, saamenkielisiä pelejä, lukudiplomi
 • musiikkia, teatteria ja kuvataidetta kirjastoille ominaisin keinoin
 • saamelaisalueen kirjaston henkilökunnan ohjausta ja koulutusta
 • erilaisia hankkeita saamelaiskirjastotyön kehittämiseksi

Lisätietoja hankkeesta