• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kirjasto


SÁPMI MIEHTÁ on Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toteuttama projekti, jonka rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin ELY -keskus. Hankeaika on 1.1.2011–31.12.2013. Lapin maakuntakirjasto / Suomen saamelainen erikoiskirjasto toimii hankkeen yhteistyökumppanina.

Projektissa luodaan toimintamalli siitä, miten saamen kielen ja kulttuurin etäopetusta toteutetaan valtakunnallisesti ja miten museoiden ja kirjastojen saamelaisaineistot saadaan palvelemaan oppimista. Projektissa pilotoidaan ja kehitetään etäkoulutusta yhteistyössä eri koulutuksen järjestäjien, yliopistojen ja kulttuurilaitosten kanssa. Lisäksi toteutetaan koulutusta etäopetusta tukeviin työvälineisiin, erilaisiin oppimisympäristöihin ja niiden pedagogiikkaan.

Lapin maakuntakirjasto, saamelainen erikoiskirjasto

 • osallistuu koulutuksiin
 • vastaa saamelaiskirjastopalveluiden toteutuksesta sosiaalisen median palveluihin, osallistuu mm. yhteistyöskentelyalustan rakentamiseen
 • osallistuu etäopetuspilottitoimintaan asiantuntijan roolissa
 • linkittää saamelaisalueen kirjastot sosiaalisen median kehittämiseen ja toteuttamiseen
 • toteuttaa linkkilistoja saamelaiskirjallisuudesta pilottiopetuspakettien yhteyteen
 • vastaa projektin tavoitteiden toteuttamisesta omalta osaltaan
 • vastaa projektin tiedottamisesta omalta osaltaan
 • vastaa projektin tulosten levittämisestä

  Lisätietoa hankkeesta:
  Saamelaisalueen koulutuskeskus

EUlogo.png