Etusivu>Palvelut>Kirjasto>Maakuntakirjastosivu
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kirjasto
Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto

Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjasto kehittää toiminta-aluettaan koskevia verkko- ja tietopalveluja, perehdyttää toiminta-alueensa kirjastojen henkilöstöä kirjastotyön uusiin toimintamuotoihin ja kehittämishankkeisiin, toteuttaa yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa yleisten kirjastojen alueellisia ja valtakunnallisia kehittämishankkeita. Rovaniemen kaupunginkirjasto tukee ja kehittää toiminta-alueensa yleisten kirjastojen tieto- ja kaukopalvelua sekä kirjastoaineiston muuta välitystä ja  edistää toiminta-alueensa kirjastojen yhteistyötä.
Rovaniemen kaupunginkirjasto tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan sähköpostein, maakuntakirjastosivulla ja tekee maakunnallisen tiedotteen 4 kertaa vuodessa. Yhteydenpitoon käytetään myös Facebookia ja GoogleDrivea.

Koulutustyöryhmä 2017: Mikko Paajala Rovaniemeltä, Hilkka Heikkinen Kemistä, Satu Ihanamäk Lapin AVIsta ; Leena Kinnunen Rovaniemeltä ja  Nina Sipola Sallasta.

Koulutus syksyllä  2017

Osaamisen johtaminen, kokouskutsu lähetetty osanottajile 
Yhteyshenkilö Salla Erho

Lukemisen edistäminen Rovaniemi

Oppiminen ja itsensä johtaminen  9.-10.10.
Yhteyshenkilö Salla Erho

Saavutettavuusosaaminen kirjastoissa 14.11.  Verkkoseminaari
Yhteyshenkilö Satu Ihanamäki

Celia-aineistojen käytön hallinnan ja opastustaitojen parantaminen
4.12.2017  Skype , yhteyshenkilö Helena Kokko

Valeuutiset ja vaihtoehtoiset faktat – työkaluja tunnistamiseen ja aiheen käsittelyyn
28.11. Rovaniemi Yhteyshenkilö Satu Ihanamäki

Lapin kirjastokokous  3.10.2017 Rovaniemi
Yhteyshenkilö Satu Ihanamäki

***

Koulutus tukee Lapin kirjastojen strategiassa asetettuja tavoitteita:
1. Jokainen lappilainen lukee
2. Osaamme enemmän, jaamme osaamista
3. Teemme yhdessä

Koulutuksista lähetetään kutsu kirjastoille ja tieto myös Kirjastot.fi:n koulutuskalenteriin.

Sisältökoulutusta Youtubessa
-Poimintoja vuoden 2016 kotimaisesta lastenkirjallisuudesta  ke 25.1. klo 13.30-15
-Poimintoja vuoden 2016 kotimaisesta nuortenkirjallisuudesta   ke 1.2. klo 13.20-15
Poimintoja  esitteli Salla Erho,  Topelius- ja Lydecken –palkintoraadin puheenjohtaja
Kuuntele Youtubessa  

Hankkeet

Sähköinen oheislukemisto Lapissa 1.9. – 21.12.2016

Sähköinen oheislukemisto Lapissa -hankkeessa on selvitetty, minkälaisia kokemuksia e-kirjoista oheislukemistopalveluna syntyy, edistetty sähköisen lukemisen valmiuksia ja medialukutaitoja sekä tuettu sosiaalista lukemista. Pilottiin osallistui lukiolaisia ja 9. luokkalaisia (113) eri puolilta Lappia Inarista, Kemijärveltä, Simosta, Rovaniemeltä ja Ylitorniolta. Maakunnallinen pilotti on herättänyt kiinnostusta myös muissa kirjastoissa ja kouluissa.

Yhteistyössä ovat olleet mukana Ellibs Oy Ltd, Kustannusosakeyhtiö Otava, Yleisten kirjastojen konsortio ja Rovaniemen kaupunginkirjasto-Lapin maakuntakirjasto. Jatkotavoitteena on kartoittaa sisällöltään sähköisen oheislukemiston hallinnan haasteita ja kustannuksia.

Lapin kirjastohenkilöstön osaamisen kehittämishanke 

Lapin kirjastohenkilöstön osaamisen kehittämishanke käynnistyi 1.9.2016. Hankkeen projektipäällikkönä työskentelee Salla Erho 31.5.2017 saakka.  Hankkeessa määritelemme yhdessä osaamistarpeitamme, toteutetaan osaamiskartoitus yhteistyössä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa ja suunnitellaan tulevaa koulutusta. Hankkeen blogi löytyy osoitteesta rasymattoapesemassa.blogspot.fi
Salla Erho puh. 040 575 1097

Mediataitoja maakuntaan -hanke (1.9.2015-30.6.2016) käynnistyi syyskuun 2015 alussa tavoitteenaan vahvistaa Lapin kirjastojen mediavalmiuksia. Hankkeen tavoitteena oli, että koko Lapin kirjastojen henkilökunta osaa opastaa asiakkaita heidän e-aineistotarpeissaan sekä tekniikan että sisältöjen osalta. Toinen tavoite oli markkinoida kirjastoa ja saada asiakkaiden tietoisuuteen kirjastojen laajeneva palvelutarjonta. Aineistojen käytön rinnalla yleistyy myös sisältöjen oma tuottaminen mm. sosiaaliseen mediaan osana kirjastopalveluiden markkinointia ja yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Valtakunnallisesti hanke liittyi laajempaan tavoitteeseen lisätä kansalaisten teknisiä ja sisällöllisiä valmiuksia käsitellä erilaisia mediasisältöjä. Mediataitoja maakuntaan -hanke täydensi valtakunnallista Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin -hanketta viemällä sen tavoitteita käytäntöön Lapin kirjastoissa. Projektipäällikkö Tuija Jerndahl

- Hankkeen loppuraportti Mediataitoja maakuntaan.loppuraportti.30.6.16.pdf
- Mediataidot Lapin kirjastossa Mediataidot Lapin kirjastoissa.pdf
- Vuosikello tapahtumasuunnitteluun Vuosikello 2016.pdf
- Hanke-esittely YKN-kokouksessa 7.4.2016 Mediataitoja maakuntaan 7.4.16.pptx

 Lukuintoa Lapissa -hankkeen tavoitteena oli edistää lappilaisten lasten ja nuorten lukuharrastusta sekä medialukutaitoa ja tiivistää lappilaisten kirjastojen ja koulujen yhteistyötä. Hankkeen raportointiin voi tutustua Yleisten kirjastojen hankerekisterissä  http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/lukuintoa-lapissa  ja Lukuintoa Lapissa loppuraportti 31.8.15.pdf


Meidän yhteinen kirjasto –projektin tavoitteena on lisätä Lapin kirjaston ja tulevassa kirjastojärjestelmävaihdoksessa siihen liittyvien Meri- ja Etelä-Lapin kirjastojen yhteistyötä sekä valmistella kirjastojen aineistotietokantoja ennen tulevaa kirjastojärjestelmänvaihtoa. Hankkeessa on toteutettu Meri- ja Etelä-Lapin kirjastojen henkilökunnan vierailut Rovaniemen, Sodankylän ja Ylitornion kirjastoissa. Aineistotietokantojen siivous päätettiin toteuttaa pitkälti kirjastojen omana työnä, ja työtä valmistelemaan on asetettu työryhmä, jossa on kirjastojen edustajat eri kirjastojärjestelmiä käyttävistä kirjastoista ja eri puolilta Lappia. Tietokantojen analysointii palkattiin Annukka Ruotsalainen.  Hanke oli käynnissä 31.12.2015 saakka. Hankkeen projektipäällikkönä työskenteli Leena Kinnunen.

- Raportti tietokantojen analysointimenetelmistä ja tuloksista Annukka Ruotsalainen: Lapin_yleiset_kirjasto_tietokanta_analyysi_raportti.pdf
- Ranuan ja Posion tietokantojen siivous Maria Joona: Tietokantojen siivousprojekti Maria Joona.pdf
- Hankkeen loppuraportti: Meidän yhteinen kirjasto loppuraportti 28 4 2016.pdf

Lapin yhteistä kirjastoa rakentamassa –hankkeen tavoitteena on luoda Lapin kirjastolla hallinto-, ohjaus- ja seurantamalli. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus suunnitella kirjastojen palveluja kokonaisuutena ja luoda maakunnan kirjastoille yhteisiä toimintaperiaatteita ja toimintatapoja asiakkaiden tarpeiden perusteella. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2015 – 31.12.2016. Hankkeen projektipäällikkönä työskentelee Leena Kinnunen. 

Populappi II  - Lappilaisen populaarimusiikin diskografia
Lappilaisen populaarimusiikin diskografia -hankkeessa laaditaan systemaattinen luettelo maakunnallisesta äänilevytuotannosta.
Bibliografia-hankkeita on Suomen yleisissä kirjastoissa toteutettu verrattain runsaasti, kun taas diskografioita ei ole laadittu ensinkään - huolimatta siitä, että äänitteet ja muut musiikin tallenneformaatit ovat kuitenkin kuuluneet yleisten kirjastojen kokoelmiin aina 1950-luvulta alkaen. Lapin kirjastojen musiikin kotiseutukokoelmat eivät tähän mennessä kuitenkaan ole systemaattisesti koottuja ja ne sisältävät vielä paljon merkittäviä puutteita. Siksi diskografia-hankkeen tarkoituksena on myös hankkia kirjaston kokoelmiin kaikki lappilaiset koskaan julkaistut fyysiset äänitteet osaksi lainattavaa kokoelmaa ja musiikkikirjaston maineikasta Populappi-tietokantaa. Diskografiaa laatii monesta rovaniemeläisyhtyeestä tuttu Jarkko Seppänen, joka myös päivittää ja ylläpitää Populappia, lappilaisen populaarimusiikin tietokantaa. Tutustu Populappiin!