• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kirjasto
Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto

Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjasto kehittää toiminta-aluettaan koskevia verkko- ja tietopalveluja, perehdyttää toiminta-alueensa kirjastojen henkilöstöä kirjastotyön uusiin toimintamuotoihin ja kehittämishankkeisiin, toteuttaa yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa yleisten kirjastojen alueellisia ja valtakunnallisia kehittämishankkeita. Rovaniemen kaupunginkirjasto tukee ja kehittää toiminta-alueensa yleisten kirjastojen tieto- ja kaukopalvelua sekä kirjastoaineiston muuta välitystä ja  edistää toiminta-alueensa kirjastojen yhteistyötä.
Rovaniemen kaupunginkirjasto tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan sähköpostein, maakuntakirjastosivulla ja tekee maakunnallisen tiedotteen 4 kertaa vuodessa. Yhteydenpitoon käytetään myös Facebookia ja GoogleDrivea.

Koulutustyöryhmä 2015: Mikko Paajala Rovaniemeltä,  Hilkka Heikkinen Kemistä, Satu Ihanamäki, Lapin AVI, Nina Sipola Sallasta ja Seija Ålander Rovaniemeltä.

Koulutus

Moniaistinen satutuntikurssi ja kuvakirjakatsaus 14.4. Rovaniemellä.

Kirjakustantamisen murros  23.4. : teema-ja paneelikeskustelu osana Pohjois-Suomen kirjailijapäivien (22.-24.4.2016) ohjelmistoa Rovaniemellä 

Mediataitoja maakuntaan 28.4. Rovaniemellä Koulutuspäivän aikana puhutaan e-aineistoista ja sosiaalisesta kirjastosta, pohditaan lukemisen ja toisen ihmisen kohtaamisen merkitystä sekä saadaan käytännön esimerkkejä mediataitojen ja monilukutaidon tukemiseen.

 Lapin kirjastokokous   19.5. Rovaniemellä, järj. Rovaniemen kaupunginkirjasto ja Lapin AVI

Hankkeet

Mediataitoja maakuntaan -hanke (1.9.2015-30.6.2016) käynnistyi syyskuun 2015 alussa tavoitteenaan vahvistaa Lapin kirjastojen mediavalmiuksia. Hankkeen tavoitteena on, että koko Lapin kirjastojen henkilökunta osaa opastaa asiakkaita heidän e-aineistotarpeissaan sekä tekniikan että sisältöjen osalta. Toinen tavoite on markkinoida kirjastoa ja saada asiakkaiden tietoisuuteen kirjastojen laajeneva palvelutarjonta. Aineistojen käytön rinnalla yleistyy myös sisältöjen oma tuottaminen mm. osana kirjastopalveluiden markkinointia ja yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Valtakunnallisesti hanke liittyy laajempaan tavoitteeseen lisätä kansalaisten teknisiä ja sisällöllisiä valmiuksia käsitellä erilaisia mediasisältöjä. Mediataitoja maakuntaan -hanke täydentää valtakunnallista Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin -hanketta viemällä sen tavoitteita käytäntöön Lapin kirjastoissa. Projektipäällikkö Tuija Jerndal

Lukuintoa Lapissa -hankkeen tavoitteena oli edistää lappilaisten lasten ja nuorten lukuharrastusta sekä medialukutaitoa ja tiivistää lappilaisten kirjastojen ja koulujen yhteistyötä. Hankkeen raportointiin voi tutustua Yleisten kirjastojen hankerekisterissä  http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/lukuintoa-lapissa  ja Lukuintoa Lapissa loppuraportti 31.8.15.pdf


Meidän yhteinen kirjasto –projektin tavoitteena on lisätä Lapin kirjaston ja tulevassa kirjastojärjestelmävaihdoksessa siihen liittyvien Meri- ja Etelä-Lapin kirjastojen yhteistyötä sekä valmistella kirjastojen aineistotietokantoja ennen tulevaa kirjastojärjestelmänvaihtoa. Hankkeessa on toteutettu Meri- ja Etelä-Lapin kirjastojen henkilökunnan vierailut Rovaniemen, Sodankylän ja Ylitornion kirjastoissa. Aineistotietokantojen siivous päätettiin toteuttaa pitkälti kirjastojen omana työnä, ja työtä valmistelemaan on asetettu työryhmä, jossa on kirjastojen edustajat eri kirjastojärjestelmiä käyttävistä kirjastoista ja eri puolilta Lappia. Tietokantojen analysointii palkattiin Annukka Ruotsalainen.  Hanke oli käynnissä 31.12.2015 saakka. Hankkeen projektipäällikkönä työskenteli Leena Kinnunen.

- Raportti tietokantojen analysointimenetelmistä ja tuloksista Annukka Ruotsalainen: Lapin_yleiset_kirjasto_tietokanta_analyysi_raportti.pdf
- Ranuan ja Posion tietokantojen siivous Maria Joona: Tietokantojen siivousprojekti Maria Joona.pdf
- Hankkeen loppuraportti: Meidän yhteinen kirjasto loppuraportti 28 4 2016.pdf

Lapin yhteistä kirjastoa rakentamassa –hankkeen tavoitteena on luoda Lapin kirjastolla hallinto-, ohjaus- ja seurantamalli. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus suunnitella kirjastojen palveluja kokonaisuutena ja luoda maakunnan kirjastoille yhteisiä toimintaperiaatteita ja toimintatapoja asiakkaiden tarpeiden perusteella. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2015 – 31.12.2016. Hankkeen projektipäällikkönä työskentelee Leena Kinnunen. 

Populappi II  - Lappilaisen populaarimusiikin diskografia

Lappilaisen populaarimusiikin diskografia -hankkeessa laaditaan  systemaattinen luettelo maakunnallisesta äänilevytuotannosta. 

Bibliografia-hankkeita on Suomen yleisissä kirjastoissa toteutettu verrattain runsaasti, kun taas diskografioita ei ole laadittu ensinkään - huolimatta siitä, että äänitteet ja muut musiikin tallenneformaatit ovat kuitenkin kuuluneet yleisten kirjastojen kokoelmiin aina 1950-luvulta alkaen. Lapin kirjastojen musiikin kotiseutukokoelmat eivät tähän mennessä kuitenkaan ole systemaattisesti koottuja ja ne sisältävät vielä paljon merkittäviä puutteita. Siksi diskografia-hankkeen tarkoituksena on myös hankkia kirjaston kokoelmiin kaikki lappilaiset koskaan julkaistut fyysiset äänitteet osaksi lainattavaa kokoelmaa ja musiikkikirjaston maineikasta Populappi-tietokantaa. Diskografiaa laatii monesta rovaniemeläisyhtyeestä tuttu Jarkko Seppänen, joka myös päivittää ja ylläpitää Populappia, lappilaisen populaarimusiikin tietokantaa.  Tutustu Populappiin!