• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kirjasto
Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto

Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjasto kehittää toiminta-aluettaan koskevia verkko- ja tietopalveluja, perehdyttää toiminta-alueensa kirjastojen henkilöstöä kirjastotyön uusiin toimintamuotoihin ja kehittämishankkeisiin, toteuttaa yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa yleisten kirjastojen alueellisia ja valtakunnallisia kehittämishankkeita. Rovaniemen kaupunginkirjasto tukee ja kehittää toiminta-alueensa yleisten kirjastojen tieto- ja kaukopalvelua sekä kirjastoaineiston muuta välitystä ja  edistää toiminta-alueensa kirjastojen yhteistyötä.
Rovaniemen kaupunginkirjasto tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan sähköpostein, maakuntakirjastosivulla ja tekee maakunnallisen tiedotteen 4 kertaa vuodessa. Yhteydenpitoon käytetään myös Facebookia ja GoogleDrivea.

Koulutustyöryhmä 2015: Mikko Paajala Rovaniemeltä,  Liisa Hyvärinen Kemistä, Satu Ihanamäki, Lapin AVI, Nina Sipola Sallasta ja Seija Ålander Rovaniemeltä.

Hankkeita
Lukuintoa Lapissa -hankkeen tavoitteena on edistää lappilaisten lasten ja nuorten lukuharrastusta sekä medialukutaitoa ja tiivistää lappilaisten kirjastojen ja koulujen yhteistyötä. Hankkeessa on jalkauduttu fyysisesti maakuntaan, mutta etsitty myös tapoja hyödyntää ja soveltaa etäyhteystekniikkaa, sosiaalista mediaa ja uusia välineitä, kuten tablettitietokoneita kirjaston ja koulun välisessä yhteistyössä. Hanke on käynnissä 31.8.2015 saakka. Hankkeen projektipäällikkönä työskentelee Tuija Jerndahl.

Meidän yhteinen kirjasto –projektin tavoitteena on lisätä Lapin kirjaston ja tulevassa kirjastojärjestelmävaihdoksessa siihen liittyvien Meri- ja Etelä-Lapin kirjastojen yhteistyötä sekä valmistella kirjastojen aineistotietokantoja ennen tulevaa kirjastojärjestelmänvaihtoa. Hankkeessa on toteutettu Meri- ja Etelä-Lapin kirjastojen henkilökunnan vierailut Rovaniemen, Sodankylän ja Ylitornion kirjastoissa. Aineistotietokantojen siivous päätettiin toteuttaa pitkälti kirjastojen omana työnä, ja työtä valmistelemaan on asetettu työryhmä, jossa on kirjastojen edustajat eri kirjastojärjestelmiä käyttävistä kirjastoista ja eri puolilta Lappia. Tietokantojen analysointii palkattiin Annukka Ruotsalainen.  Hanke on käynnissä 31.12.2015 saakka. Hankkeen projektipäällikkönä työskentelee Leena Kinnunen.

Raportti tietokantojen analysointimenetelmistä ja tuloksista: Lapin_yleiset_kirjasto_tietokanta_analyysi_raportti.pdf 

Lapin yhteistä kirjastoa rakentamassa –hankkeen tavoitteena on luoda Lapin kirjastolla hallinto-, ohjaus- ja seurantamalli. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus suunnitella kirjastojen palveluja kokonaisuutena ja luoda maakunnan kirjastoille yhteisiä toimintaperiaatteita ja toimintatapoja asiakkaiden tarpeiden perusteella. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2015 – 31.12.2016. Hankkeen projektipäällikkönä työskentelee Leena Kinnunen.

Yhteistyöstä voimaa -kokoelmaprojekti päättyi 31.8.2014.Projektin raportti on luettavissa täältä: Yhteistyöstä voimaa projektin hankeraportti

Projektin aikana koostetut Maakuntakirjaston kokoelmaohjeet ovat luettavissa täältä: Maakuntakirjaston kokoelmaohjeet