• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kirjasto
Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto

Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjasto kehittää toiminta-aluettaan koskevia verkko- ja tietopalveluja, perehdyttää toiminta-alueensa kirjastojen henkilöstöä kirjastotyön uusiin toimintamuotoihin ja kehittämishankkeisiin, toteuttaa yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa yleisten kirjastojen alueellisia ja valtakunnallisia kehittämishankkeita. Rovaniemen kaupunginkirjasto tukee ja kehittää toiminta-alueensa yleisten kirjastojen tieto- ja kaukopalvelua sekä kirjastoaineiston muuta välitystä ja  edistää toiminta-alueensa kirjastojen yhteistyötä.
Rovaniemen kaupunginkirjasto tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan sähköpostein, maakuntakirjastosivulla ja tekee maakunnallisen tiedotteen Davvin.ningiin 4 kertaa vuodessa.

Koulutustyöryhmä 2015:
Salla Erho Rovaniemeltä,  Liisa Hyvärinen Kemistä, Satu Ihanamäki, Lapin AVI, Nina Sipola Sallasta ja Seija Ålander Rovaniemeltä.

Vuoden 2015 koulutusta

Näkökulmia asiakaspalveluun 26.3. ja 23.4.2015 Rovaniemellä
Meidän yhteinen kirjasto-projektin järjestämä koulutus 14.4. Rovaniemellä
Lukuintoa Lapissa -hanke järjesti 7.5.yhteistyössä Lapin aluehallintoviraston kanssa kirjastoväelle, opettajille ja opettajiksi opiskeleville suunnatun koulutuspäivän torstaina 7.5.2015 Rovaniemellä.

6.5Lapin kirjastokokous Rovaniemellä, katso esitykset täältä.

La 23.5.  Direktiivikoulutusta kirjastoautolaisille. Aiheena EFR ensiapukoulutus

5.6.  Pohjois-Suomen kirjastoautohenkilöstön koulutuspäivä Pudasjärvellä. AVIt järjestävät.

Hankkeita

Lukuintoa Lapissa -hankkeen tavoitteena on edistää lappilaisten lasten ja nuorten lukuharrastusta sekä medialukutaitoa ja tiivistää lappilaisten kirjastojen ja koulujen yhteistyötä. Hankkeessa on jalkauduttu fyysisesti maakuntaan, mutta etsitty myös tapoja hyödyntää ja soveltaa etäyhteystekniikkaa, sosiaalista mediaa ja uusia välineitä, kuten tablettitietokoneita kirjaston ja koulun välisessä yhteistyössä. Hanke on käynnissä 31.8.2015 saakka. Hankkeen projektipäällikkönä työskentelee Tuija Jerndahl.

Meidän yhteinen kirjasto –projektin tavoitteena on lisätä Lapin kirjaston ja tulevassa kirjastojärjestelmävaihdoksessa siihen liittyvien Meri- ja Etelä-Lapin kirjastojen yhteistyötä sekä valmistella kirjastojen aineistotietokantoja ennen tulevaa kirjastojärjestelmänvaihtoa. Hankkeessa on toteutettu Meri- ja Etelä-Lapin kirjastojen henkilökunnan vierailut Rovaniemen, Sodankylän ja Ylitornion kirjastoissa. Aineistotietokantojen siivous päätettiin toteuttaa pitkälti kirjastojen omana työnä, ja työtä valmistelemaan on asetettu työryhmä, jossa on kirjastojen edustajat eri kirjastojärjestelmiä käyttävistä kirjastoista ja eri puolilta Lappia. Hanke on käynnissä 31.12.2015 saakka. Hankkeen projektipäällikkönä työskentelee Leena Kinnunen.

Lapin yhteistä kirjastoa rakentamassa –hankkeen tavoitteena on luoda Lapin kirjastolla hallinto-, ohjaus- ja seurantamalli. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus suunnitella kirjastojen palveluja kokonaisuutena ja luoda maakunnan kirjastoille yhteisiä toimintaperiaatteita ja toimintatapoja asiakkaiden tarpeiden perusteella. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2015 – 31.12.2016. Hankkeen projektipäällikkönä työskentelee Leena Kinnunen.

Yhteistyöstä voimaa 
-kokoelmaprojekti päättyi 31.8.2014.Projektin raportti on luettavissa täältä: 

Yhteistyöstä voimaa projektin hankeraportti

Projektin aikana koostetut Maakuntakirjasto kokoelmaohjeet ovat luettavissa täältä:

Maakuntakirjaston kokoelmaohjeet