• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Esiopetus

Kunnan järjestämä lakisääteinen, maksuton esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetukseen osallistuminen on lapselle vapaaehtoista ja päätöksen osallistumisesta tekee lapsen huoltaja.  Esiopetus toteutetaan päiväkodeissa ja sen laajuus on 700 tuntia vuodessa. Päiväkodeissa esiopetusta annetaan päivittäin klo 8.30-12.30. Esiopetuksessa on perusopetuksen kanssa yhtäläiset loma-ajat:

Syyslukukausi 9.8.-22.12.2011
Kevätlukukausi 9.1.-2.6.2012

Syysloma 17.-21.10.2011
Joululoma 23.12.2011-6.1.2012
Talviloma 5.-9.3.2012


Mitä esiopetus on?
Esiopetus päiväkodissa on osa laajempaa varhaiskasvatuksen kokonaisuutta, jonka piiriin lapset tulevat aloittaessaan päivähoidon.

Päiväkodin esiopetus on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä opetusta ja kasvatusta. Sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen sekä oppimaan oppimisen taitojen tukeminen ennen kouluikää.

Esiopetus perustuu Opetushallituksen laatimiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, jonka pohjalta Rovaniemellä on laadittu koko kuntaa koskeva yhteinen esiopetussuunnitelma. Rovaniemen kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma on pohjana päiväkotien omille opetussuunnitelmille.

Esiopetus ja päivähoito
Perheillä säilyy edelleen lasten päivähoidosta annetun lain mukainen oikeus päivähoitopaikkaan siihen saakka kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun. Mikäli lapsella on esiopetuksen lisäksi päivähoidon tarvetta, toteutuu päivähoito samassa päiväkodissa kuin esiopetus. Päivähoitoa haetaan päivähoitohakemuksella.

Päivähoitomaksu määritellään hoitoajan ja perheen tulojen mukaan seuraavasti:
alle 4 tuntia päivässä                                 40%  kokopäivämaksusta
4 – 5 tuntia päivässä                                 60%  kokopäivämaksusta
yli 5 tuntia päivässä                                   80%  kokopäivämaksusta

Esiopetuksen loma-aikoina peritään lain mukainen päivähoitomaksu mikäli päivähoitoa käytetään.

Esiopetukseen ilmoittautuminen
Esiopetukseen ilmoittaudutaan esiopetushakemuksella. Hakemus postitetaan kotiosoitteeseen tai sen voi noutaa lähimmästä päiväkodista. Ilmoittautumisaika ilmoitetaan hakemuksen mukana saatekirjeessä ja paikallisissa sanomalehdissä.