• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
IB-lukio
Lyseonpuiston lukion IB-linja, IB world school

Osoite Ruokasenkatu 18, 96200 Rovaniemi

Rehtori Jorma Hämäläinen, 0400-685 667
e-mail: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

IB-koordinaattori Timo Lakkala, 040-738 1837
e-mail: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi 

Opinto-ohjaaja Paula Huhtaniemi, 016-322 3055, 0400-957551
e-mail: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Opinto-ohjaaja Anu Turunen, 016-322 2545, 040-7380599
e-mail: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi 
Opinto-ohjaaja Aino Saukkosaari, 040-5774885
e-mail: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Koulusihteeri Pirkko Piittisjärvi, 016-322 2614,  040-831 5279

e-mail: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


Yleistä

Lyseonpuiston lukiossa voi opiskella kansainvälisessä IB-ohjelmassa International Baccalaureate-järjestön vahvistamaa kaksivuotista opetussuunnitelmaa, jonka päätteeksi suoritetaan kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB Diploma). Se antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden kuten vastaava suomalainen ylioppilastutkinto. Opetuskielenä on englanti. Osa opetuksesta tulee Oulun Lyseon lukion IB-linjalta videoneuvottelulaitteiden kautta. Oulun kanssa tehtävä yhteistyö on maailmanlaajuista huomiota herättänyt kokeilu, jota seurataan tarkoin järjestön taholta.

IBO perustettiin 1960-luvun puolivälissä Sveitsissä parantamaan ulkomaille muuttavien lukio-opiskelijoiden mahdollisuuksia jatkaa opintojaan kotimaansa ulkopuolella. Tällä hetkellä suurin osa IB-opiskelijoista opiskelee kuitenkin kotimaansa IB-oppilaitoksissa, joita on noin 1300 115 maassa. Suomessa toimii tällä hetkellä (v. 2003) kolmetoista IB-koulua.

IB-ohjelma

IB-tutkintoon johtava opiskeluohjelma kestää kaksi vuotta. Ohjelma on pääsääntöisesti tarkoitettu 16-19 vuotiaille nuorille. IB-tutkintoon sisältyy kuusi oppiainetta, joista vähintään kolme ja enintään neljä suoritetaan laajan oppimäärän (Higher level) ja loput perusoppimäärän (Standard level) mukaan. Maailmanlaajuisesti tunnetun IB-tutkinnon suorittaneella on myös hyvät mahdollisuudet päästä opiskelemaan ulkomaisiin yliopistoihin.

Normaalin luokkaopiskelun ohella IB-opintoihin sisältyy runsaasti opiskelijan itsenäistä työskentelyä: aineistoihin perehtymistä, tutkielmien kirjoittamista, laboratorio- ja kenttätöitä ja niiden raportointia yms.

IBO on vahvistanut seuraavan ainevalikoiman, joista koulu valitsee tarjoamansa oppiaineet. Lyseonpuiston lukiossa tarjotaan pääsääntöisesti vahvennetulla tekstillä merkityt oppiaineet. Oppiaineet on jaettu kuuteen ryhmään.

Ryhmä 1: A1-kieli (oppilaan paras kieli, yleensä äidinkieli, johon kuuluu maailmankirjallisuuteen ja kotimaiseen kirjallisuuteen perehtyminen).

Ryhmä 2: A2-kieli tai b-kieli (englanti, ruotsi)

Ryhmä 3: Humanistiset ja yhteiskunnalliset aineet: historia, taloustiede

Ryhmä 4: Kokeelliset luonnontieteet: biologia, fysiikka, kemia

Ryhmä 5: Matematiikka: laaja matematiikka, matemaattiset metodit, perusmatematiikka

Ryhmä 6: Valinnaiset aineet ja muut: toinen aine ryhmästä 2,3 tai 4

IB-tutkinto-ohjelmaan kuuluu kuuden oppiaineen lisäksi kurssi tiedon teoriasta (Theory of Knowledge), tutkielman laadinta (Extended Essay) sekä CAS-toiminta (Creativity, Action and Service).


Valmisteleva vuosi

IB-Diplomiin johtava kaksivuotinen IB-opiskeluohjelma on suunniteltu 11. ja 12. kouluvuotta varten. Suomalaisissa IB-lukioissa sitä edeltävä 10. kouluvuosi (lukion ensimmäinen vuosi) käytetään valmentautumiseen. Tämän valmistavan vuoden aikana opiskellaan suomalaisen lukion ensimmäisen vuoden kursseja ja samalla opiskelija hankkii IB-ohjelman edellyttämät perustiedot, omaksuu itsenäisen työskentelytavan ja totuttelee käyttämään opinnoissaan englannin kieltä. Varsinaiseen IB-ohjelmaan pääsyn edellytyksenä on hyvät suoritetut valmistavan vuoden opinnot.

 

Liitetiedostot