• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Rovaniemen aikuislukio
Ammattilukio

Ruokasenkatu 18, 96101 Rovaniemi

Ammattilukion käyntiosoite Lapin ammattiopisto, Porokatu 35, 2. kerros.
Rehtori Risto Kuoksa, 0400 894 314
e-mail:  etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi 

Koulusihteeri Marja Parkkila, 016 322 2857
e-mail: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Aikuislukion opiskeluneuvonta ma-ke 15.30 -17.15.
Aikavaraus kanslian neuvonnasta.
Opinto-ohjaajat:
Paula Huhtaniemi, 0400 957 551
Aino Saukkosaari, 040 577 4885
Anu Turunen, 040 7380 599
 
Ammattilukion opinto-ohjaaja Tarja Kupari, 020 798 4172
Ammattilukion opinto-ohjaaja Soila Rantanen, 020 798 4142
e-mail: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi, os. Porokatu 35, Lapin ammattiopisto 2. kerros.

Kenelle
Aikuislukio on nuorten ja aikuisten koulu. Aikuislukio sopii sinulle, jos haluat jatkaa kesken jääneitä peruskouluopintojasi tai haluat korottaa peruskoulun päästötodistuksen arvosanoja. Voit siis suorittaa meillä myös peruskoulun kursseja.

Maahanmuttajille

Tänä lukuvuonna  jatketaan maahanmuuttajille peruskouluopetusta uusille aloittajille sekä viime vuonna aloittajille . Tarjolla on suomi toisena kielenä jatkajille ja aloittajille, englantia sekä matematiikkaa ja maantietoa.

Varsinaiseen lukioomme voidaan sen sijaan pääsääntöisesti ottaa vain 18 vuottaa täyttäneet henkilöt, joilla on keskikoulun tai peruskoulun päästötodistus. Aikuislukiossa on mahdollista suorittaa peruskoulu, lukio ja ylioppilastutkinto sekä opiskella yksittäisiä oppiaineita ja suorittaa niiden koko oppimäärä peruskoulu- tai lukiotasolla.

Miten numeroita korotetaan
Voit korottaa peruskoulu päästötodistuksen oppiaineiden arvosanoja suorittamalla aineesta riippuen 1-3- kurssia kyseisestä aineesta meillä. Jos olet tyytymätön esim. matematiikan numeroosi, voit yrittää korottaa sitä suorittamalla meillä kurssit m7, m8, ja m9.

Milloin ja miten opiskellaan
Kouluviikko on yleensä nelipäiväinen: maanantaista torstaihin. Oppitunnit pidetään klo. 16.00 - 20.30. Kurssit sisältävät 28 oppituntia, jotka kestävät 40 minuuttia. Oppitunneilla ei ole läsnäolopakkoa, joten kurssit on mahdollista suorittaa myös tenttimällä. Tenttiminen vaatii paljon oma-aloitteisuutta ja itsekuria, joten sen valitsemista opiskelumuodoksi on syytä pohdiskella tarkasti!

Ilmoittautuminen
Aikuislukion lukuvuosi koostuu viidestä opiskelujaksosta. Opiskelun voi aloittaa minkä tahansa jakson alussa. Ilmoittautua voit siis läpi lukuvuoden.

Ammattilukio

Ammattilukio eroaa muista lukioista siinä suhteessa, että se on painottunut ammatillisesti. Ammattilukiolainen opiskelee osan jaksoista lukiossa ja osan ammatillisessa koulutuksessa.
Opiskelija saa valmistuttuaan kolme tutkintoa itselleen: ammatillisen perustutkinnon ja lukion päästötodistuksen sekä ylioppilas-tutkinnon.

Opiskelija voi halutessaan käydä aikuislukion iltakursseilla ja siten esim. nopeuttaa opiskeluaan.
Ammattilukion lukiojaksoja on 5, kuten muissakin Rovaseudun lukioissa.

Opetus toteutetaan lukion osalta yhdessä oppilaitoksessa ja ammatilliset opinnot omissa ammatillisissa oppilaitoksissa.
Ensimmäisenä, toisena ja kolmantena vuonna opiskellaan 2 jaksoa lukiossa

Neljäntenä vuonna keskitytään kirjoituksiin, joten silloin on kirjoituksiin asti pelkästään lukioaineita.

Ammattilukiossa opiskelu kestää neljä vuotta. Ammattilukion opetuksen järjestää Rovaniemen aikuislukio yhdessä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Ammattilukion lukiokurssit ovat Rovaniemen aikuislukion opetussuunnitelman mukaisia. Minimi-kurssimäärä on 48 kurssia lukion päästötodistuksen saamiseksi mutta  käytännössä lukiokursseja kertyy 55-65 kurssia.
Ammatillisia opintoja on vähintään 80 kurssia, jotka antavat pätevyyden ammattiin. Valinnaisuudet ammatillisesta perustutkinnosta on karsittu ja ne on suunnattu lukioaineisiin.
Normaalisti ammatillinen perustutkinto ja lukio kestäisivät molemmat 3 vuotta. Nyt kun opiskelija opiskelee molemmat, hänellä menee siihen 4 vuotta. Positiivista onkin se, että mikäli opiskelijalla on ammatinvalinta selvä ja myös halu suorittaa lukio, säästyy aikaa. Ammattilukio antaa myös paremmat jatkomahdollisuudet; aikanaan voi opiskella muutakin, jos ala ei kiinnosta tai ei saa työtä.

Kahden koulun suorittaminen edellyttää opiskelijalta paljon työtä, toisaalta koulutus on vaihtelevaa, kun osa jaksoista ollaan lukio-opinnoissa ja osa ammattiopinnoissa. Jatkokoulutusmahdollisuudet ovat hyvät. On hyvä pitää mielessä, että ylioppilastutkinto antaa yleisen korkeakoulukel- poisuuden, joten ammattilukion jälkeen opiskelija on vapaa valitsemaan, minkä ammattialan tahansa. Ammattitutkinto ei rajoita, vaan antaa ammatin, jonka harjoittamisen voi aloittaa vaikka heti koulutuksen päätyttyä.