• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Oppilashuoltopalvelut

Koulupsykologi ja koulukuraattori

Koulupsykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö ja hän edustaa psykologista asiantuntemusta koulussa. Koulupsykologin työn tavoitteena on oppilaan terveen psyykkisen kehityksen tukeminen ja hänen koulunkäyntiinsä liittyvien psykososiaalisten toimintaedellytysten turvaaminen. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä kaikissa lapsen kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulukäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenotto voi olla aiheellista esimerkiksi silloin, kun huoli herää oppilaan oppimisesta, keskittymisestä ja tarkkaavuudesta tai käytöksestä, mielialasta tai itsetunnosta. Tarvittaessa koulupsykologi tekee psykologisia tutkimuksia huoltajan suostumuksella.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilaiden sosiaalista kasvua ja kouluarjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita. Koulukuraattori on lapsen/nuoren ja perheen tukena esimerkiksi koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin sekä tunne-elämään liittyvissä huolissa. Oppilaskohtaisen työn lisäksi koulukuraattori työskentelee ryhmien, luokkien sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä.

Koulupsykologi ja koulukuraattori työskentelevät kouluilla yhteistyössä oppilaan huoltajien ja opettajien sekä koulun muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden tukiverkostojen kanssa.  Koulupsykologi ja koulukuraattori osallistuvat oppilaan tukitoimien suunnitteluun ja pedagogisten asiakirjojen laatimiseen.


Syyslukukausi 2015:

Koulukuraattori          Virve Simonen
puh. 040 734 1242 
virve.simonen(at)rovaniemi.fi         

Vaaranlammen koulu, Ounasrinteen koulu, Ylikylän koulun 6. luokat

Keskusta-Ounasjoen alueen konsultoiva koulukuraattori

Koulukuraattori           Suvi Hietanen
puh. 050 375 8967
suvi.hietanen(at)rovaniemi.fi

Yläkemijoen koulu

Vastaava projektisuunnittelija (Rantavitikan pk, Yläkemijoen koulu ja Rovaniemen Sairaalakoulu)

Koulukuraattori
Anne Huhtala
puh. 040 849 9347
anne.p.huhtala(at)rovaniemi.fi

Ounasvaaran peruskoulu

Ounasvaaran alueen konsultoiva koulukuraattori

Koulukuraattori          Marja Pulju                    puh. 040 825 8878 marja.pulju(at)rovaniemi.fi

toimivapaalla

Koulukuraattori           Ellen Berg                    puh. 040 825 8878 ellen.berg(at)rovaniemi.fi

 Rantavitikan pk ja Ylikylän koulun 1-5. luokat

Koulukuraattori            Milla Närhi                     puh. 050 454 6881 milla.narhi(at)rovaniemi.fi

Lyseonpuiston lukio, Ounasvaaran lukio ja Muurolan lukio 

Koulukuraattori
Satu Jokelainen
puh. 0400 501 674 
satu.jokelainen(at)rovaniemi.fi

Nivavaaran koulu, Napapiirin ya ja Ounasjoen peruskoulun yläluokat

Koulukuraattori Eija Kasurinen
puh. 040 776 9033   
eija.kasurinen(at)rovaniemi.fi

Korkalovaaran peruskoulu

Koulukuraattori                   Sirpa Heimonen     puh.050 367 3409    sirpa.heimonen(at)rovaniemi.fi

Saaren koulu, Syväsenvaaran koulu ja Lapin yliopiston harjoittelukoulu

Saaren alueen konsultoiva koulukuraattori

Koulukuraattori        MikkoRavantti              puh. 050  345 3621 mikko.ravantti(at)rovaniemi.fi

Muurolan peruskoulu

Alakemijoen alueen konsultoiva koulukuraattori

Koulupsykologi
Reetta Puuronen           
puh. 040 572 2461
reetta.puuronen(at)rovaniemi.fi

Vaaranlammen koulu, K-luokat (Ounasrinteen koulu)

Keskusta-Ounasjoen alueen sekä Ounasvaaran alueen konsultoiva koulupsykologi

vs. Koulupsykologi            Laura Pönkänen           puh. 040 753 9330
laura.ponkanen(at)rovaniemi.fi

Rantavitikan pk

Alakemijoen ja Ounasvaaran alueen konsultoiva koulupsykologi

Koulupsykologi
Mari Raappana             puh. 050 4321137 mari.raappana(at)rovaniemi.fi

Napapiirin ya, Nivavaaran koulu, Ounasjoen peruskoulun yläluokkalaiset, K-luokat (Syväsenvaara)

Saaren alueen konsultoiva koulupsykologi

Koulupsykologi
Kaisa Lindqvist

virkavapaalla

 

Oppilashuollon palveluihin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä myös Koulupalvelukeskuksen Oppilashuollon tiimin esimies Irmeli Vähäahoon puh. 0400 950162

Postitusosoite: Koulupalvelukeskus, Oppilashuollon tiimi, PL 8216, 96101 Rovaniemi