• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Oppilashuoltopalvelut

Koulupsykologi ja koulukuraattori

Koulupsykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö ja hän edustaa psykologista asiantuntemusta koulussa. Koulupsykologin työn tavoitteena on oppilaan terveen psyykkisen kehityksen tukeminen ja hänen koulunkäyntiinsä liittyvien psykososiaalisten toimintaedellytysten turvaaminen. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä kaikissa lapsen kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulukäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenotto voi olla aiheellista esimerkiksi silloin, kun huoli herää oppilaan oppimisesta, keskittymisestä ja tarkkaavuudesta tai käytöksestä, mielialasta tai itsetunnosta. Tarvittaessa koulupsykologi tekee psykologisia tutkimuksia huoltajan suostumuksella.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilaiden sosiaalista kasvua ja kouluarjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita. Koulukuraattori on lapsen/nuoren ja perheen tukena esimerkiksi koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin sekä tunne-elämään liittyvissä huolissa. Oppilaskohtaisen työn lisäksi koulukuraattori työskentelee ryhmien, luokkien sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä.

Koulupsykologi ja koulukuraattori työskentelevät kouluilla yhteistyössä oppilaan huoltajien ja opettajien sekä koulun muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden tukiverkostojen kanssa.  Koulupsykologi ja koulukuraattori osallistuvat oppilaan tukitoimien suunnitteluun ja pedagogisten asiakirjojen laatimiseen.


Lukuvuosi 2013-2014:

Koulukuraattori
Virve Simonen
puh. 040 734 1242 
virve.simonen(at)rovaniemi.fi          

Vaaranlammen koulu, Syväsenvaaran koulu ja Yläkemijoen koulu
Saaren alueen konsultoiva kuraattori

Koulukuraattori
Suvi Hietanen
puh. 050 375 8967
suvi.hietanen(at)rovaniemi.fi
Ounasjoen peruskoulu, Muurolan peruskoulu (yläkoulu).
Alakorkalon alueen konsultoiva kuraattori


Koulukuraattori
Anne Huhtala
puh. 040 849 9347
anne.p.huhtala(at)rovaniemi.fi


Korkalovaaran peruskoulu
Keskusta-Ounajoen alueen konsultoiva koulukuraattori

Koulukuraattori 
Marja Pulju (virkavapaalla 31.5.2014 asti)
Sij. Milla Närhi
puh. 040 825 8878
milla.narhi(at)rovaniemi.fi

Napapiirin yläaste ja Lyseonpuiston lukio

Koulukuraattori
Satu Jokelainen
puh. 0400 501 674 
satu.jokelainen(at)rovaniemi.fi

Rantavitikan peruskoulu, Muurolan peruskoulu (alakoulu) ja lukio

Koulukuraattori Eija Kasurinen
puh. 040 776 9033   
eija.kasurinen(at)rovaniemi.fi

Katajarannan koulu, Ounasvaaran yläaste ja lukio
Ounasvaaran alueen konsultoiva kuraattori

Koulupsykologi
Iina Herrala
puh. 040 572 2461
iina.herrala(at)rovaniemi.fi

Ounasrinteen koulu ja Ylikylän koulu,
K-luokat (kuntoutusluokkaopetus)

Koulupsykologi
Mari Raappana
puh. 040 753 9330
mari.raappana(at)rovaniemi.fi

Saaren koulu ja Nivavaaran koulu,
K-luokat (kehitysvammaisten ja autististen lasten opetus)
Koulupsykologi
Kaisa Lindqvist
(vanhempainvapaalla)
Sij. Eeva-Maria Nikkinen
puh. 050 367 3409
eeva-maria.nikkinen(at)rovaniemi.fi
 


Muut perusopetuksen koulut ja huoltajat voivat ottaa oppilashuollollisissa asioissa yhteyttä joko puhelimitse puhelintunnin aikana torstaisin klo 12-13, Wilman kautta, sähköpostitse tai konsultaatiopyyntölomakkeen (liite) kautta.

Oppilashuollon palveluihin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä myös Koulupalvelukeskuksen Oppilashuollon tiimin esimies Irmeli Vähäahoon puh. 0400 -950162.

 Konsultaatiopyynnön postitusosoite: Koulupalvelukeskus, Oppilashuollon tiimi / Irmeli Vähäaho, PL 8216, 96101 Rovaniemi

Nimi
Konsultaatiopyyntö.doc (106 kB)