• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

MUSIIKIN YKSILÖOPETUKSEN VAPAA PAIKAT

Tällä hetkellä ei ole vapaita paikkoja, mutta voitte ilmoittautua varasijoille.
Tällöin toimistolta otetaan yhteyttä, mikäli paikkoja vapautuu. 

MUSIIKIN YKSILÖ- JA RYHMÄOPETUS

Musiikkiryhmien ryhmäopetuksessa noudatetaan opetustuntien mukaista hinnoittelua.
Musiikin yksilöopetus, kun kokoontumisia on yhteensä 25 kertaa lukuvuoden aikana: 15 min / kerta 58 €.
Jos yksilöopetusta on perusteltua pedagogisista syistä pidentää 30 min / kerta, on maksu 116 €.

Yksilöopetuksen ajat jaetaan oppilaille ensimmäisellä kokoontumiskerralla.
Kurssin jo alettua yksilöopetuksen ilmoittautumiset toimistolle.
Peruutuspaikkoja tarjotaan ilmoittautumisjärjestyksessä varasijoilla oleville vain toimistolta. 

Ryhmiin vapaaksi jääneitä tai peruutuspaikkoja voi tiedustella toimistosta koko toimikauden ajan.

Opetusjärjestelyistä johtuen musiikin ryhmään sijoittelua voidaan joutua muuttamaan. 

Alle 18-vuotiaan huoltajan henkilötiedot ovat välttämättömät laskutusta ja opiskeluoikeuden takaamista varten. 
K
urssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 


Toimiston osoite:
Hallituskatu 7, 3. krs, 96100 Rovaniemi.
puh. 016 322 6520  
Kaupungintalo