• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Opintoseteliavustus

Opintoseteliavustusta myönnetään Opetushallituksen päätöksen mukaisesti. Avustusta voidaan käyttää maahanmuuttajat, työttömät, senioriväestö ja eläkkeellä olevat, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat sekä oppimisvaikeuksia kokevat -kohderyhmiin kuuluvien opiskelijoiden opintomaksujen korvaamiseen tai alentamiseen tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa.

Alennus on 50 % kurssimaksusta. Se voidaan myöntää vain yhden kerran samalle opiskelijalle lukuvuoden aikana. Siihen ei voi yhdistää muita opiston myöntämiä etuuksia.

Kohderyhmän tulee hakemusta jättäessään todistaa oikeutensa edun saamiseksi. Hakemukset palautetaan opiston kansliaan välittömästi kurssin alettua, viimeistään 8.10.2013. Hakuajan päättymisen jälkeen alkaville kursseille ei voi hakea avustusta.

Kurssit on priorisoitu siltä varalta, että hakemuksia tulee enemmän kuin niitä voidaan myöntää: 

1. Tietotekniikka
2. Käsityöpaja Muurola (kurssinumero 110401), sekä kudonta- ja parkkinahkakurssit
3. Pianonsoitto kuvionuoteilla (kurssinumero 110158)
4. Liikunta (ei tanssi)
5. Muut kurssit 

Avustusta haetaan tähän tarkoitukseen laaditulla erillisellä lomakkeella, joita saa tulostettua kansalaisopiston sivulta, opettajalta kurssin alettua tai toimistolta. Päätöksestä tiedotetaan laskun yhteydessä.

Rovaniemi 25.6.2013
Riitta Pietarila
rehtori 

Voit tulostaa hakemuslomakkeen alla olevasta linkistä