Etusivu>Palvelut>Koulutus ja opiskelu>Saarenkylän kouluverkkokysely
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Saarenkylän kouluverkon tulevaisuutta on selvitetty keväästä 2017 alkaen

Rovaniemen kaupungin sivistyspalvelut kartoitti joulukuussa 2017 kuntalaisten mielipiteitä siitä, miten ja millaisissa rakennuksissa Saarenkylän koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut kannattaa järjestää tulevaisuudessa. Kyselyssä pyydettiin valitsemaan neljästä vaihtoehdosta paras. 

Eniten kannatusta sai vaihtoehto, jossa Syväsenvaaran koulu rakennettaisiin kokonaan uudestaan ja Napapiirin yläasteen huonokuntoiset rakennukset korvattaisiin yhdellä uudisrakennuksella.

Toiseksi eniten kannatusta sai vaihtoehto, jossa Syväsenvaaran koulu lakkautettaisiin ja oppilaat sekä henkilökunta siirtyisivät Saaren kouluun ja Nivavaaran kouluun, joita molempia laajennettaisiin. Napapiirin yläasteen huonokuntoiset rakennukset korvattaisiin uudisrakennuksella.

Kolmanneksi eniten kannatettiin vaihtoehtoa, jossa Syväsenvaaran koulu lakkautettaisiin ja oppilaat sekä henkilökunta siirtyisivät Nivavaaran kouluun, jota laajennettaisiin. Nivavaaran koulu sekä Napapiirin yläaste yhdistyisivät yhtenäiskouluksi ja Napapiirin yläasteen huonokuntoiset rakennukset korvattaisiin uudisrakennuksella.

Sanallisissa vastauksissa esitettiin myös muita vaihtoehtoja, muun muassa Napapiirin yläasteen lakkauttamista ja uuden yhtenäiskoulun rakentamista Syväsenvaaraan sekä kahta erillistä yhtenäiskoulua, joista toinen olisi Syväsenvaarassa ja toinen Napapiirin yläasteen tontilla. Muutamissa sanallisissa vastauksissa esitettiin kaikkien Napapiirin yläasteen rakennusten purkamista. 

Kyselyyn tuli yhteensä 846 vastausta. Annetuista vastauksista tehtiin erilaisia yhteenvetoja poliittisen päätöksenteon tueksi. 

Kuntalaisten kuulemisten pohjalta alettiin selvittää myös uusia vaihtoehtoja, ja lopullisessa tarveselvityksessä vaihtoehtoja on yhteensä seitsemän. Selvityksen mukaan kokonaisuuden kannalta paras vaihtoehto on vaihtoehto kolme: Saaren koulu jatkaisi nykyisellään ja Nivavaaran koulu ja Napapiirin yläaste yhdistyisivät yhtenäiskouluksi. Syväsenvaaran koulu lakkautettaisiin.

Tarveselvitys kokonaisuudessaan löytyy oheisesta liitetiedostosta. 

Listanuoli.gifSaarenkylän palveluverkon tarveselvitys

Palveluverkkoselvitys aloitettiin alun perin keväällä 2017 siksi, että Syväsenvaaran koulu ja Napapiirin yläaste ovat käyttöikänsä päässä. Rakennuksille on tehtävä laajoja peruskorjauksia, jos niitä halutaan käyttää tulevaisuudessa. Toisena vaihtoehtona on rakentaa kokonaan uudet koulut.