Etusivu>Palvelut>Kulttuuripalvelut>Vapaa-ajanlautakunta - Kulttuuri
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut
Vapaa-ajanlautakunta

1. Vapaa-ajanlautakunnan tehtävät

Vapaa-ajanlautakunnan tehtävänä on kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestäminen. Vapaa-ajanlautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä:

 1. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta
 2. Laki vapaasta sivistystyöstä
 3. Kirjastolaki
 4. Teatteri- ja orkesterilaki
 5. Museolaki
 6. Liikuntalaki
 7. Nuorisolaki


2. Vapaa-ajanlautakunnan erityinen ratkaisuvalta

Vapaa-ajanlautakunta ratkaisee kaupungille edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvat asiat ja viranomaistehtävät, jollei lautakunta ole päättänyt ratkaisuvallan edelleen delegoinnista. 

Vapaa-ajanlautakunta antaa lausunnon vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen ja asemakaavamuutosten hyväksymisen vaikutuksista tehtäväalueittensa palvelujen näkökulmasta. 

Lautakunta päättää palvelusopimusten perusteeksi palveluverkosta valtuuston päättämien palvelujen järjestämisen yleisten periaatteiden ja linjausten mukaisesti sekä valtuuston hyväksymien keskeisten muutosten mukaisesti.

(Rovaniemen kaupungin hallintosääntö 1.1.2015, § 14)