• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

Kulttuuriavustukset 2014

Kulttuuriavustusten hakuaika vuonna 2014 on päättynyt 7.2.2014 kello 16:00.

Avustuksia myönnetään:

 1. Yleisavustuksina yhdistyksille
 2. Kohdeavustuksina yhdistyksille
 3. Kohdeavustuksina yksityisille taiteen harjoittajille ja harrastajille sekä ryhmille  

Avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä vapaa-ajanlautakunta huomioi avustuksen tarpeen, toiminnan laadun ja laajapohjaisuuden sekä hakijan muualta saaman tuen. 

Vuoden 2014 pääpainona yhteistyö kulttuurin tuottamisessa

Vuosittain avustuksille on asetettu painopisteitä: lapset ja nuoret (2008); ikäihmiset (2009); monikulttuurisuus (2010); kulttuuri- ja taidelähtöiset menetelmät hyvinvoinnin ylläpitäjänä (2011), muotoilu (2012), kulttuuriväärtitoiminta (2013).

Vuoden 2014 avustusten painopisteenä on yhteistyö kulttuurin tuottamisessa. Yhteistyötä voi olla tapahtumien ja säännöllisen toiminnan tuottamisessa. Yhteistyötahoja voivat olla esim. oppilaitokset, eri järjestöt, kunta jne.

Avustusten käyttäminen

Avustusta voidaan käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty ja se tulee käyttää sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustus on myönnetty. Mikäli avustus käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on haettu ja myönnetty, avustus peritään takaisin. Kulttuurijohtaja voi päättää vähäisistä käyttötarkoituksen muutoksista viranomaispäätöksenä (KULTLTK 6.5.2010, 47 §).

Avustusten käytön raportointi tulee tehdä 31.12.2014 mennessä.

Kulttuuriavustusten jakoperusteet, hakuohjeet ja tarkemmat tiedot eri avustusmuotojen painopisteistä löytyvät sivun oikeasta reunasta, Kriteerit 2014 

Tieto myönnetyistä apurahoista lähetetään kirjeitse kaikille hakijoille toukokuun loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Tiedustelut:
vs. kulttuurijohtaja, 050 576 8098

Kulttuuriavustusten saajat 2013
Kriteerit
Kriteerit2014.pdf (166,6 kB)
Avustuksen käyttö
Kulttuuriavustusten saajat 2012