• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Ilmoitustaulu
Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Morenia Oy (16.12.2016 12:00)

Maa-aineslupahakemus kalliokiviaineksen ottamiseen ja ympäristölupahakemus kalliokiviaineksen louhintaan, murskaukseen ja varastointiin sekä kierrätysasfaltin murskaukseen ja väliaikaiseen varastointiin. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Avoimet työpaikat (hakemukset Kuntarekryyn)
Kaavakuulutukset