• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Rekisteriselosteet

Mikä rekisteriseloste on, mitä tietoja siitä ilmenee sekä missä siihen voi tutustua?

Rekisteriseloste laaditaan kaikista henkilörekistereistä. Siitä ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Selosteesta ilmenee myös, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet.
nuoli.jpg  Kts. lisätietoja 

Samaan henkilörekisteriin luetaan kuuluviksi kaikki ne tiedot, joita käytetään samassa käyttötarkoituksessa. Samaan rekisteriin voi kuulua automaattisen tietojenkäsittelyn avulla käsiteltäviä tietoja sekä esimerkiksi paperisella lomakkeella olevia tietoja, jos näitä kaikkia tietoja käytetään rekisterinpitäjälle kuuluvan saman tehtävän hoitamisessa.

Rekisteriseloste tulee pitää jokaisen saatavilla rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus

Sinulla on oikeus käyttää tarkastusoikeutta halutessasi tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu eri rekistereihin. Näin voit myös varmistaa, että sinusta rekisteröidyt tiedot ovat oikeita.
nuoli.jpg   Lomakkeet   tietosuojavaltuutetun sivuilla.


Rovaniemen kaupungin rekisteriselosteet

Rovaniemen kaupunki julkaisee ohessa rekisteriselosteet nähtäville.  Jos palvelua käytetään tietoverkossa, rekisteriseloste tulee liittää myös verkkopalvelun yhteyteen.
Kameravalvonnan rekisteriselosteet on keskitetty turvallisuuspäällikkö Kari Tiermakselle.
Kameravalvonnan rekisteriselosteet on pidettävä nähtävillä myös ao. yksiköissä.
Liitetiedostot
Adoptiorekisteri.pdf (205,9 kB)
Aikuissosiaalityön asiakasrekisteri.pdf (217,8 kB)
Eläkeläistila Potkurin asiakasrekisteriseloste.pdf (30,7 kB)
Google Apps for Education -palvelun rekisteriseloste.pdf (120,1 kB)
Ikäihmisten palveluiden asiakasrekisteri.pdf (396,3 kB)
Kehitysvammahuollon asiakasrekisteri.pdf (206,7 kB)
Lapin musiikkiopiston oppilashallinto-ohjelman rekisteriseloste (6,4 kB)
Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslausuntojen asiakasrekisteri.pdf (213,7 kB)
Lastensuojeluilmoitusten rekisteri.pdf (177,8 kB)
Lastensuojelun asiakasrekisteri.pdf (213,9 kB)
Lastensuojelun asiakasrekisteri.pdf (181,4 kB)
Lastenvalvojan asiakasrekisteri.pdf (204,1 kB)
Liikunta- ja nuorisopalveluiden asiakastietorekisteriseloste.pdf (32,3 kB)
Liikunta- ja nuorisopalvelut seurojen yhteystietorekisteriseloste.pdf (32,3 kB)
Maahanmuuttajapalveluiden asiakasrekisteri.pdf (141,2 kB)
Matkapalvelukeskuksen asiakasrekisteriseloste.pdf (60,3 kB)
Opiskeluterveydenhuollon nettivastaanoton rekisteriseloste.pdf (360,4 kB)
Perheneuvolan asiakasrekisteri.pdf (176,4 kB)
Päivähoidon rekisteriseloste.pdf (43,8 kB)
Rekisteriseloste - Vesikanta Plus.pdf (34 kB)
Rekisteriseloste Lapin kirjasto ryhmä.pdf (118,5 kB)
Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston rekisteriseloste (112,1 kB)
Ruokapalvelukeskuksen rekisteriseloste.pdf (66,8 kB)
Suun terveydenhuollon esitietolomake rekisteriseloste.pdf (350 kB)
Terveydenhuollon ajanvarauksen rekisteriseloste.pdf (354,2 kB)
Terveydenhuollon potilasrekisteri.pdf (401,5 kB)
Terveydenhuollon varmennekortin rekisteriseloste.pdf (24,6 kB)
Tilaliikelaitoksen vuokrasopimusten asiakasrekisteriseloste.pdf (31 kB)
Toimeentulotuen asiakasrekisteri.pdf (207,4 kB)
Vammaispalveluiden asiakasrekisteri.pdf (217,4 kB)
Venepaikkojen vuokrasopimusrekisteriseloste.pdf (59,6 kB)
Veteraanikuntoutuksen rekisteri.pdf (411,3 kB)
X-City kuntatietojärjestelmän rekisteriseloste.pdf (31,1 kB)
Ympäristöterveydenhuolto_rekisteriseloste.pdf (63 kB)