• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Vaalit

Kunnallisvaalit

Kunnallisvaalit toimitetaan joka neljäs vuosi lokakuun neljäntenä sunnuntaina. 
Seuraavat kunnallisvaalit ovat vuonna 2016.

Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valittiin valtuustokaudeksi 2013–2016 kuntalain mukainen valtuusto eli kunnan asukasluvun ollessa 60 496 asukasta valittiin valtuustoon 59 jäsentä.

Eduskuntavaalit

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Eduskuntavaalien vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Seuraavat eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 8.-14.4.2015, keskiviikosta tiistaihin.

Katso eduskuntavaalien 2011 tulos Lapin piirin osalta sivun oikean reunan linkistä.

Presidentinvaali

Suomen tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Edellinen presidentinvaali järjestettiin tammikuussa vuonna 2012, jolloin tasavallan presidentiksi valittiin Sauli Niinistö. Seuraava presidentinvaali toimitetaan vuonna 2018.

Europarlamenttivaalit

Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) järjestetään joka 5. vuosi. Edelliset europarlamenttivaalit toimitettiin kaikissa 27:ssä EU:n nykyisessä jäsenvaltiossa 4.-7.6.2009. Suomessa vaalipäivä oli sunnuntai 7.6.2009 ja ennakkoäänestys kotimaassa 27.5.-2.6. ja ulkomailla 27.-30.5.

Vaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenvaltioista. Suomesta EP:n jäseniä valittiin vuoden 2009 vaaleissa 13

Seuraavat europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa kesäkuussa 2014.