• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

Kunnallisvaalit 2012

Kuntavaalit  toimitetaan joka neljäs vuosi lokakuun neljäntenä sunnuntaina.  
Seuraavat yleiset vaalit Suomessa ovat  kunnallisvaalit 28.10.2012

Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan yhdistyttyä perustettiin näiden tilalle uusi Rovaniemen kaupunki 1.1.2006 alkaen. Yhdistymissopimuksen mukaisesti uuden Rovaniemen kaupungin valtuuston koko on ollut kahtena ensimmäisenä valtuustokautena 2006–2008 ja 2009–2012 75 jäsentä. Kolmantena valtuustokautena 2013–2016 siirrytään kuntalain 10 §:n mukaiseen kunnan asukasluvun osoittamaan valtuutettujen lukumäärään. 

Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valitaan valtuustokaudeksi 2013-2016 kuntalain mukainen valtuusto eli kunnan asukasluvun ollessa 60 496 asukasta valitaan valtuustoon 59 jäsentä.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAHVISTAA VAALIEN TULOKSEN KESKIVIIKKONA 31.10.2012 KLO 18.00 ALKAVASSA KOKOUKSESSA (tulos julkaistaan heti kokouksen päätyttyä)

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2012 kuntavaaleissa:

 • Vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012
 • Ennakkoäänestys kotimaassa 17. - 23.10.2012
 • Ennakkoäänestys ulkomailla 17. - 20.10.2012
 • Ehdokasasettelu vahvistetaan 27.9.2012
 • Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään 18.9.2012 ennen klo 16
 • Äänioikeustiedot määräytyvät 7.9.2012 ja äänioikeusrekisteri perustetaan 12.9.2012.

Äänioikeus

Äänioikeus vuoden 2012 kunnallisvaaleissa on
1) Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella
   a) joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja
   b) jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on väestötietojärjestelmässä    7.9.2012 päivän päättyessä olevien tietojen mukaan; sekä
2) muulla ulkomaalaisella
  a) joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta,
  b) jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on väestötietojärjestelmässä 7.9.2012 päivän päättyessä olevien tietojen mukaan ja
  c) jolla on väestötietojärjestelmässä 7.9.2012 päivän päättyessä olevien tietojen mukaan ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan.

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään niin vaalipäivän äänestyksessä kuin ennakkoäänestyksessäkin. Henkilöllisyystodistuksen tulee olla kuvallinen. Myös ilmoituskortti on hyvä ottaa mukaan, sillä se nopeuttaa äänestämistä. Äänestää voi kuitenkin ilman ilmoituskorttiakin.

Varsinaisena vaalipäivänä (28.10.2012) saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa. Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä kello 9 - 20. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen

Henkilö, jonka liikuntakyky on rajoittunut siinä määrin, ettei hän pääse ennakkoäänestys- tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon kotonaan. Kotiäänestykseen haluavan on ilmoittauduttava oman kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.10.2012  kello 16 mennessä