• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

EHDOKKAIDEN ASETTAMINEN KUNNALLISVAALEISSA 2012


Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunnalle osoitettuja ehdokashakemuksia ja muita ehdokkaiden asettamista koskevia asiakirjoja ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Ville Vitikka Rovaniemen kaupungintalolla osoitteessa Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi, tiistaina syyskuun 18. päivänä 2012 klo 8.00–16.00. Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat voidaan toimittaa keskusvaalilautakunnan sihteerille myös postitse lähettäjän vastuulla yllämainittuun osoitteeseen viimeistään syyskuun 18. päivänä 2012 klo 16.00, tai lähettäjän vastuulla sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@rovaniemi.fi määräaikaan 18.9.2012 klo 16:00 mennessä. 

Puolue ja valitsijayhdistys voivat käyttää ehdokashakemuksen tekemisessä oikeusministeriön vahvistaman kaavan (752/1998) mukaan laadittuja lomakkeita. Oikeusministeriössä on laadittu ehdokasasettelulomakkeet Word- ja Pdf-muodossa, jotka voi ladata alla olevasta linkistä.

Liitetiedostot