• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

Äänestysalueet ja -paikat

Rovaniemen kaupunki on jaettu vaaleja varten 27 äänestysalueeseen, joiden äänestyspaikat ovat toisen vaalin vaalipäivänä 5.2.2012 avoinna klo 9 - 20. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin, sillä äänestäjän nimi löytyy vain tämän alueen vaaliluettelosta.

Vaaliluettelossa on niiden äänioikeutettujen tiedot, jotka eivät ole äänestäneet ennakkoon. Vaaliluetteloon tulee merkintä kaikista vaalipäivänä äänestämässä käyneistä.

Äänioikeutettu voi tarvittaessa tiedustella vaalipäivän äänestyspaikkaansa maistraatista (puh 071 876 0261) tai kunnan keskusvaalilautakunnalta (puh 016-322 2094).

Vaalipaikalla äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Henkilöllisyystodistus on siis syytä ottaa mukaan. Ilmoituskorttia ei tarvitse välttämättä ottaa mukaan.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSALUEET JA NIIDEN ÄÄNESTYSPAIKAT

Alue               Nimi                                                                      Äänestyspaikka
n:o
1                     Keskusta-Veitikanharju                             Kaupungintalo, Hallituskatu 7
2                     Kauppatori                                                   Monden nuorisotila, Pohjolankatu 6
3                     Sahanperä-Lapinrinne                              Kairatien ammattiopisto, Kairatie 75
4                     Karinrakka-Korkalovaara                          Vaaranlammen koulu, Koulukuja 2
5                     Rantaviiri                                                      Rantavitikan peruskoulu, Yliopistonkatu 6
6                     Ounasvaara-Kauko                                   Ounasvaaran yläaste ja lukio, Poropolku 7
7                     Ounasrinne                                                 Ounasrinteen koulu, Matkajängäntie 5
8                     Nivavaara                                                     Napapiirin yläaste, Asematie 3
9                     Saarenkylä                                                  Saaren koulu, Uutelankuja 1
10                   Syväsenvaara                                             Syväsenvaaran koulu, Aapatie 2
11                   Autti                                                               Auttin Kyläkartano, Kuusamontie 7237 12                   Vanttauskoski                                             Yläkemijoen koulu, Vanttauskuru 5
13                   Muurola                                                        Muurolan peruskoulu, Koulukaari 2
14                   Meltaus-Patokoski                                     Meltauksen koulu, Kittiläntie 5488
15                   Narkaus                                                       Narkauksen kylätalo, Koulunraitti 36
16                   Taipale-Välijoki                                          Taipaleen koulu, Taipaleentie 65
17                   Tapio                                                            Tapion entinen koulu, Tapionmutka 36
18                   Lehtojärvi-Sinettä-Sonka                          Sinetän koulu, Koulurinteentie 13
19                   Misi-Olkkajärvi-Vikajärvi                            Vikajärven koulu, Liikekuja 3
20                   Tiainen-Ylinampa                                      Tiaisen entinen koulu, Sodankyläntie 5997
21                   Jaatila-Petäjäskoski                                  Jaatilan kylätila, Jaatilan Koulutie 17
22                   Nivankylä-Ylikylä                                         Ylikylän koulu, Ylikyläntie 23
23                   Alakorkalo                                                    Alakorkalon koulu, Niskanperänkuja 18
24                   Rautiosaari                                                  Rautiosaaren koulu, Huhtavainiontie 4
25                   Hirvas                                                            Hirvaan koulu, Kemintie 1504
26                   Koskenkylä                                                  Koskenkylän koulu, Gunillantie 1
27                   Oikarainen                                                   Oikaraisen koulu, Koulutie 17

Jokaisella äänestyspaikalla on vaaliavustaja, joka voi äänestäjän pyynnöstä avustaa merkinnän tekemisessä äänestyslippuun. Avustajan tulee täyttää äänestäjän osoitukset ja pitää salassa äänestyksen yhteydessä saamansa tiedot. Äänestäjällä saa olla mukanaan myös oma avustaja, kunhan kyseinen henkilö ei ole ehdokkaana vaaleissa.

Väliaikainen henkilökortti 

Jokaisen äänioikeutetun tulee äänestäessään esittää henkilöllisyystodistus, josta äänestäjän henkilöllisyys voidaan tarkistaa. Mikäli henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa, voidaan väliaikainen henkilökortti antaa vaaleissa äänestämistä varten. Henkilökortin voi Rovaniemellä saada poliisilaitokselta os. Hallituskatu 1-3, puh 071 8760321. Väliaikaista korttia haettaessa hakijalla on oltava mukana poliisin ohjeiden mukainen passivalokuva.