• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Aluelautakuntien kehittämissuunnitelmat

Aluelautakuntien kehittämissuunnitelmat 2013-2016 on laadittu jokaiselle aluelautakuntakokeilun suuralueelle.

Kehittämissuunnitelmat linjaavat ja ohjaavat aluelautakuntien toimintaa ja tukevat tavoitteiden saavuttamista. Suunnitelmissa on kuvattu aluelautakuntien toimiala ja kokonaiskehittämisen tavoitteet. Kehittämissuunnitelmat toteuttavat osaltaan myös Rovaniemen asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelmaa 2013-2016.

Suunnitelmat sisältävät alueittaiset lähtötiedot, asukkaiden kehittämisehdotukset ja yhteissuunnittelun pohjalta asetetut kehittämistoiminnan painopisteet.