• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Kylien ja asukastoiminnan kehittämis- ja toimintatuet 2015

Kehittämistuilla edistetään asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, hyvinvointia, omatoimisuutta ja terveyttä, kylien elinvoimaisuutta sekä kaupunginosien viihtyisyyttä ja turvallisuutta. 

Rovaniemen kaupungin alueella toimivat rekisteröidyt asukas- ja kyläyhdistykset voivat hakea 31.3.2015 klo 16.00 mennessä tukea omatoimiseen kehittämiseen seuraavasti:

Kylien ja kaupunginosien kehittäminen
Kylä- ja asukasviestinnän kehittäminen, asukkaiden koulutustoiminta, rakennetun ympäristön kunnostus sekä maiseman- ja ympäristönhoidontyöt, kehittämissuunitelmien valmistelu ja toteuttaminen.

Toimintatapojen uudistaminen
Arjen sujuvuutta ja turvallisuutta parantava toiminta, palvelujen omatoiminen kehittäminen (mkl. kyläavustajat sekä VIRTU-palvelut), kylien ja kaupunginosien vuorovaikutuksen edistäminen.

Kylätalojen tai -tilojen, asukastupien tai -tilojen hankinta tai kunnostus sekä toiminnallinen kehittäminen
Tukea voidaan myöntää kylä-, asukas- tai muulle yleishyödylliselle yhdistykselle, jonka hankkima tai kunnostama tila on toiminta-alueen asukkaiden yhteisessä käytössä. Tilan hankintaan liittyvä tuki on kertaluonteinen.

Kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuus
Tukea voidaan myöntää Aluelautakuntien kehittämissuunnitelmia 2013-2016 toteuttavien hankkeiden sekä yllä lueteltujen kehittämistoimien kuntarahoitusosuuksiin. Tukea myönnettäessä huomioidaan alueellinen tasa-arvo ja toiminnan ennaltaehkäisevyys.

 

TUEN MÄÄRÄ JA HAKEMUKSET

Kylien kehittämistuki
Rovaniemen kylien kehittämissäätiön tuen määrä aluelautakunta-alueiden sekä kehyskylien investointi- ja kehittämishankkeisiin 2015 on yhteensä 220.000 euroa. Kehyskylien osuus on 26.500 euroa. Aluelautakunta-alueiden hakemukset osoitetaan oman suuralueen aluelautakunnalle Alaounasjoen, Yläounasjoen, Alakemijoen, Yläkemijoen, Sodankyläntien ja Ranuantien osalta.

Keskuksen alueen kehyskylien hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle.

Kaupunginosien kehittämistuki
Kaupunginosissa toimiville asukas-, omakoti- ja pienkiinteistöyhdistyksille on varattu kehittämistukea yhteensä 10 000 euroa. Asukasyhteisöjen hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle.

Yhdistysten toimintatuki
Toimintatukea myönnetään 220 euroa kaikille rekisteröidyille, Rovaniemen kaupungin alueella toimiville asukasyhteisöille. Hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle.

 

HAKUKAAVAKKEET JA LIITTEET

Kehittämistukihakemus sisältää toimintasuunnitelman, talousarvion, selvityksen edellisen vuoden tuen käytöstä sekä muista mahdollisista rahoituksista. Uusi tukipäätös on mahdollinen, kun aikaisemmat avustustilitykset on hyväksytty. Kylien kehittämishakemusten tulee noudattaa kylien kehittämissäätiön sääntöjä ja tarkoitusta. Suurten hankkeiden tukemista voidaan jaksottaa. Toimintatukihakemus sisältää toimintasuunnitelman.

nuoli.jpg Kehittämis- ja toimintatukihakemus

nuoli.jpg Tilitys/selvitys myönnetystä avustuksesta

Kaikki hakukaavakkeet löytyvät myös sivun oikeasta laidasta. Hakukaavakkeita saa myös Osviitasta, Hallituskatu 7.

 

JÄRVIEN HOITOKALASTUSTUKI 2015

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on varannut 2015 vesistöjen hoitokalastushankkeisiin tukea 9000 euroa, enintään 1500 euroa vesistöä kohden. Hoitokalastus tulee suorittaa 2-3 vuotena peräkkäin.

Hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan: Rovaniemen kaupunki, kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 ROVANIEMI.

nuoli.jpg Järvien hoitokalastustukihakemus

Hakukaavakkeet löytyvät myös sivun oikeasta laidasta. Hakukaavakkeita saa myös Osviitasta, Hallituskatu 7.

 

Kaikki hakemukset toimitetaan: Rovaniemen kaupunki, kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 ROVANIEMI. Kaikkien hakemusten kuoreen merkintä ”KYLÄ- JA ASUKASTOIMINNAN TUET”.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 31.3.2015 klo 16.00 mennessä.

Tiedustelut: asukasasiamies Maarit Alikoski 050 374 8495, maarit.alikoski@rovaniemi.fi