• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Kylien ja asukastoiminnan kehittämis- ja toimintatuet 2016

Kehittämistukien tavoite on lisätä ja monipuolistaa asukkaiden osallisuutta, vuorovaikutusta sekä hyvinvointia kylissä ja asuinalueilla. Rovaniemen kaupungin alueella toimivat rekisteröidyt asukas- ja kyläyhdistykset voivat hakea tukea seuraavasti:

• asukkaiden liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin
• arjen turvallisuutta parantavaan toimintaan
• uusien kehittämisideoiden kokeiluun
• laajempiin asukkaiden yhteishankkeisiin
• asukasviestinnän kehittämiseen
• koulutustoimintaan sekä
• maiseman- ja ympäristönhoitotöihin.

Tukea myönnettäessä huomioidaan alueellinen tasa-arvo ja toiminnan ennaltaehkäisevyys.

Hakuaika
: tiistai 15.3.2016 klo 16.00 mennessä. HUOM! Uusi hakuaika!

TUEN MÄÄRÄ JA HAKEMUKSET

Kylien kehittämistuki
Rovaniemen kylien kehittämissäätiön tuen määrä on aluelautakunta-alueiden sekä kehyskylien hankkeisiin 2016 yhteensä 220.000 euroa. Kehyskylien osuus on 26.500 euroa. Säätiö edellyttää, tuen saajat raportoivat varojen käytöstä neljännesvuosittain säätiön hallitukselle. Hakemukset osoitetaan oman suuralueen aluelautakunnalle Alaounasjoen, Yläounasjoen, Alakemijoen, Yläkemijoen, Sodankyläntien ja Ranuantien osalta. Keskuksen alueen kehyskylien hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle.

Kaupunginosien kehittämistuki
Kaupunginosissa toimiville asukas-, omakoti- ja pienkiinteistöyhdistyksille on varattu kehittämistukea yhteensä 10 000 euroa. Asukasyhteisöjen hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle.

Yhdistysten toimintatuki.
Toimintatukea myönnetään 220 euroa kaikille rekisteröidyille, Rovaniemen kaupungin alueella toimiville asukasyhteisöille. Hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle.

Kaikki hakemukset toimitetaan:
Rovaniemen kaupunki, kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 ROVANIEMI.

HAKUKAAVAKKEET JA LIITTEET
Hakemus sisältää toimintasuunnitelman, talousarvion, selvityksen tuen käytöstä sekä muista rahoituksista. Uusi tukipäätös on mahdollinen, kun aikaisemmat avustustilitykset on hyväksytty. Kylien hakemusten tulee noudattaa kehittämissäätiön sääntöjä ja tarkoitusta.

Hakukaavakkeet:

nuoli.jpg Kylä- ja asukastoiminnan kehittämis- ja toimintatukihakemus

nuoli.jpg Tilitys/selvitys myönnetystä avustuksesta

Myös: Osviitta, Hallituskatu 7. Hakemusten kuoreen merkintä ”KYLÄ- JA ASUKASTOIMINNAN TUET”.

JÄRVIEN HOITOKALASTUSTUKI 2015
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on varannut 2016 vesistöjen hoitokalastushankkeisiin tukea 15000 euroa, enintään 1500 euroa vesistöä kohden. Hoitokalastus tulee suorittaa 2-3 vuotena peräkkäin.

Hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan:
Rovaniemen kaupunki, kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 ROVANIEMI.

Hakukaavakkeet:

nuoli.jpg Järvien hoitokalastustukihakemus

Myös: Rovaniemen kaupunki, Osviitta, Hallituskatu 7.

Tiedustelut:
asukasasiamies Maarit Alikoski 050 374 8495, maarit.alikoski@rovaniemi.fi