• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Kylien ja asukastoiminnan kehittämis- ja toimintatuet 2014


Rovaniemen kaupungin alueella toimivat rekisteröidyt asukas- ja kyläyhdistykset voivat hakea 31.3.2014 klo 16.00 mennessä tukea omatoimiseen kehittämiseen seuraavasti:

Kylien ja kaupunginosien kehittämiseen

Asukkaille suunnattuun yhdistysten koulutustoimintaan, kylä- ja asukasviestintään sekä sen kehittämiseen, kehittämissuunnitelmien valmisteluun ja toteutukseen sekä rakennetun ympäristön kunnostukseen, maiseman ja ympäristön hoitotöihin.

Toimintatapojen uudistamiseen
Arjen sujuvuutta ja turvallisuutta parantavaan toimintaan, palvelujen omatoimiseen kehittämiseen sekä kylien ja kaupunginosien vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden edistämiseen.

Kylätalojen tai –tilojen sekä asukastupien tai -tilojen hankintaan tai kunnostukseen
Tukea voidaan myöntää kylä-, asukas- tai muulle yleishyödylliselle yhdistykselle, jonka hankkima tai kunnostama tila on toiminta-alueen asukkaiden yhteisessä käytössä. Tilan hankintaan liittyvä tuki on kertaluonteinen.

Kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuuteen
Tukea voidaan myöntää Aluelautakuntien kehittämissuunnitelmia 2013-2016 toteuttavien hankkeiden kuntarahoitusosuuksiin sekä yllä lueteltujen toimintalinjojen kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuuksiin.

Kehittämisessä huomioidaan alueellinen tasa-arvo ja toiminnan ennaltaehkäisevyys.

Kylien kehittämistuki
Rovaniemen kylien kehittämissäätiön tuen määrä aluelautakunta-alueiden sekä kaupungin kehyskylien omatoimisiin investointi- ja kehittämishankkeisiin on yhteensä 100 000 euroa. Aluelautakunta-alueiden hakemukset osoitetaan oman suuralueen aluelautakunnalle Alaounasjoen, Yläounasjoen, Alakemijoen, Yläkemijoen, Sodankyläntien ja Ranuantien alueiden osalta ja toimitetaan osoitteella: Rovaniemen kaupunki, kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 ROVANIEMI.

Rovaniemen keskuksen alueen kehyskylien hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan osoitteella: Rovaniemen kaupunki, kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 ROVANIEMI.

Kaupunginosien kehittämistuki
Kaupunginosissa toimiville asukas-, pienkiinteistö- ja omakotiyhdistyksille on varattu kehittämistukea yhteensä 10 000 euroa. Asukasyhteisöjen hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan osoitteella: Rovaniemen kaupunki, kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 ROVANIEMI.

Yhdistysten toimintatuki
Toimintatukea myönnetään 220 euroa kaikille rekisteröidyille Rovaniemen kaupungin alueella toimiville asukasyhteisöille. Hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan osoitteella: Rovaniemen kaupunki, kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 ROVANIEMI.

Järvien hoitokalastus
Vesistöjen hoitokalastukseen on varattu tukea 6000 euroa. Tukea myönnetään enintään 2000 euroa/vesistö.

Hakemukset
Kylien ja asukastoiminnan kehittämistukihakemukset tehdään Kehittämistuki lomakkeelle. Hakemus liitetiedostostona oikealla ylhäällä. Hakemus sisältää toimintasuunnitelman, talousarvion, selvityksen edellisen vuoden kehittämistuen käytöstä sekä muista mahdollisista rahoituksista. Uusi tukipäätös on mahdollinen, kun aikaisemmat avustustilitykset on hyväksytty.

Kylien kehittämishakemusten tulee noudattaa kylien kehittämissäätiön sääntöjä ja tarkoitusta. Suurten hankkeiden tukemisessa voidaan käyttää jaksottamista useammalle vuodelle.

Yhdistysten toimintatukea haetaan toimintatukilomakkeella.  Lomake liitetiedostostona oikealla ylhäällä.Hakemus sisältää toimintasuunnitelman. Toimintatuen hakulomakkeita saa myös osoitteesta: Rovaniemen kaupunki, Osviitta, Hallituskatu 7, Rovaniemi.
Järvien hoitokalastustukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa suunnitelma kalastuksen toteutuksesta sekä selvitys mahdollisesta edellisen vuoden tuen käytöstä. Hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan osoitteella Rovaniemen kaupunki, kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 ROVANIEMI.

Hakuaika: Kaikkien tukien osalta 31.3.2014 klo 16.00 mennessä.

Hakemusten kuoreen merkintä "KYLÄ- JA ASUKASTOIMINNAN TUET".
Tiedustelut: asukasasiamies Maarit Alikoski 050 374 8495 maarit.alikoski@rovaniemi.fi