• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö

Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksen on vahvistaa Rovaniemen kylien elinkelpoisuutta sekä edistää niiden asukkaiden hyvinvointia. Säätiö voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita ja muita osakkeita sekä olla jäsenenä eri yhteisöissä.


Säätiön toiminta

Tukee ja avustaa hankkeita ja toimintoja

 • lisäävät kylien vetovoimaisuutta
 • edistävät kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa
 • ylläpidetään kylillä sellaiset elinolosuhteet, että ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista ja elinkeinojen harjoittamista
 • edistää tutkimustoimintaa eri alueiden ja kylien toimintojen kehittämissuuntien selvittämiseksi
 • säätiön varoja ei käytetä kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen.


Säätiön rahavarat

  31.12.2015  31.12.2014 
 Rahastosijoitukset yhteensä 17 886 818,76 €  16 883 702,86 € 
 Tilikauden ylijäämä 571 210,75 €  678 820,19 € 

 

Säätiön tuotto-osuuden käyttökohteet v. 2016: Tuen jakaja:
- Yritysseteli 40.000 €  Säätiön hallitus
- Jätevesiavustukset 3.000 €  Ympäristövalvonta
- Kylien investointi- ja kehittämishankkeet 220.000€  Aluelautakunnat
- Likellä -kiertävät lähipalvelut 25.000 €  Alueelliset palvelut
- Järvien hoitokalastus 15.000 €  Alueelliset palvelut
- kehittämis- ja investointihankkeet 107.000 €  Säätiön hallitus

Yhteensä

410.000€   
Tarkempi määrittely kohteista oheisessa liitetiedostossa.


Valtuuskunta

Säätiön valtuuskuntana toimii Rovaniemen kaupunginhallitus.
Puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja.
Varapuheenjohtajana toimii  kaupunginhallituksen varapj.Hallitus 

Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja säätiötä edustaa hallitus, johon valtuuskunta valitsee viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenten vakituinen asuinpaikka sijaitsee kylien Rovaniemen eri alueilla 

 • Puheenjohtaja Veli Saarijärvi   (varajäsen Taru Palokangas)
 • Varapuheenjohtaja Irma Komulainen (varajäsen Erkki Pääkkönen) 
 • Jäsenet:
   Jaakko Huttunen  (varajäsen Eero Alanampa)
   Jouni Järvelä   (varajäsen Reino Vaaraniemi)
   Seija Ylitalo   (varajäsen Kirsi Routalinna)
 •    
 • Asiamies: Heli Välikangas
Ota yhteyttä

Kehittämissäätiön asiamies
Heli Välikangas
0400 696 834
heli.valikangas[at]rovaniemi.fi