• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö

Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksen on vahvistaa Rovaniemen kylien elinkelpoisuutta sekä edistää niiden asukkaiden hyvinvointia. Säätiö voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita ja muita osakkeita sekä olla jäsenenä eri yhteisöissä.


Säätiön toiminta

Tukee ja avustaa hankkeita ja toimintoja

 • lisäävät kylien vetovoimaisuutta
 • edistävät kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa
 • ylläpidetään kylillä sellaiset elinolosuhteet, että ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista ja elinkeinojen harjoittamista
 • edistää tutkimustoimintaa eri alueiden ja kylien toimintojen kehittämissuuntien selvittämiseksi
 • säätiön varoja ei käytetä kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen.


Säätiön rahavarat

  31.12.2014   31.12.2013
 Rahastosijoitukset yhteensä 16 883 702,86 €  15 582 498,05 €
 Tilikauden ylijäämä 678 820,19 €  563 602,37 €

 

Säätiön tuotto-osuuden käyttökohteet v. 2015: Tuen jakaja:
- Yritysseteli 40.000 €   Rovaniemen Kehitys Oy
- Yritysten markkinointi 30.000 €   Rovaniemen Kehitys Oy
- Maaseutualueen  matkailuyritysten tuotekehittäminen 6.000 €   Rovaniemen matkailu ja markkinointi Oy
- Jätevesiavustukset 10.000 €  Ympäristövalvonta
- Kylien investointi- ja kehittämishankkeet 220.000€  Aluelautakunnat
- Järvien hoitokalastus 9.000 €  Alueelliset palvelut
- kehittämis- ja investointihankkeet 85.000 €   Säätiön hallitus

Yhteensä

400.000€   
Tarkempi määrittely kohteista oheisessa liitetiedostossa.


Valtuuskunta

Säätiön valtuuskuntana toimii Rovaniemen kaupunginhallitus.
Puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja.
Varapuheenjohtajana toimii  kaupunginhallituksen varapj.Hallitus 

Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja säätiötä edustaa hallitus, johon valtuuskunta valitsee viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenten vakituinen asuinpaikka sijaitsee kylien Rovaniemen eri alueilla 

 • Puheenjohtaja Veli Saarijärvi   (varajäsen Taru Palokangas)
 • Varapuheenjohtaja Irma Komulainen (varajäsen Erkki Pääkkönen) 
 • Jäsenet:
   Jaakko Huttunen  (varajäsen Eero Alanampa)
   Jouni Järvelä   (varajäsen Reino Vaaraniemi)
   Seija Ylitalo   (varajäsen Kirsi Routalinna)
 •    
 • Asiamies: Heli Välikangas
Ota yhteyttä

Kehittämissäätiön asiamies
Heli Välikangas
0400 696 834
heli.valikangas[at]rovaniemi.fi