• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat

Marrasjärvi

Marrasjärvi

Marrasjärvi sijaitsee Rovaniemen kaupungista luoteeseen noin 60 km. Kylän asukasluku on kasvanut viime vuosina ja on nyt noin 100 henkeä.

Marrasjärven pienen kylän asutus periytyy 1770-luvulta. Kylässä on tosin tätäkin ajankohtaa vanhempi, 1735 rakennettu Nätyngin aitta vuodelta 1735. Se on siirretty muualta. Kylän rakennukset säästyivät sodan tuhoilta. Yhtenäsimpiä rakennusryhmiä ovat Kenttälä, Kallio, Kaishannu, Rauhala ja Niemelä sekä erillään sijaitseva Ylitalo. Monet niistä muoodostavat ehjiä pihapiirejä.

Ote Museoviraston tekstistä rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo