• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat

Alueiden käytön visio

Rovaniemen alueiden käytön visioon vaikuttavat olennaisesti yhdistymisen myötä määritellyt tavoitteet. Rovaniemen halutaan olevan nykyistä elinvoimaisempi, kilpailukykyisempi ja kansainvälisempi. Kehittämisessä painotetaan laadukasta elinympäristöä, asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Matkailun kehittyminen ja monipuolinen osaaminen ovat tärkeitä asioita. Kaupungin visiona on toimia kansainvälisenä ja luonnonläheisenä sivistyksen, korkean osaamisen sekä elämysten keskuksena. Strategisina painopisteinä ja tavoitteina ovat muun muassa henkinen hyvinvointi ja laadukas elinympäristö, monipuolisen ja kilpailukykyisen elinkeinorakenteen luominen ja vahvistaminen sekä strategisen ohjauksen vaikuttavuutta kehittäminen.

Alueiden käytön visio on muodostettu strategiaprosessin kuluessa keskustelujen ja erilaisten näkemysten tuloksena. Vision muodostamiseen ovat vaikuttaneet keskeisesti saatu yleisöpalaute ja eri sidosryhmien näkemykset. Hankkeen työryhmä ja ohjausryhmä ovat osaltaan olleet muokkaamassa vision sisältöä.

Rovaniemen alueiden käytön visio on:

Elinvoimaisilla kylillä tarkoitetaan uuden Rovaniemen maaseutukyliä, jotka houkuttelevat muuttajia ja joiden ikärakenne tarjoaa mahdollisuuden kehittää palveluja. Keskusta-alueen ulkopuolella palveluja tulisi olla tarjolla ainakin keskuskylillä. Nämä palvelualueiden keskuskylät tarjoavat palveluja laajalle alueelle.

Rovaniemen aluerakenne 2020 muodostuu yrityksiä houkuttelevista pääliikenneväylistä, elinvoimaisista kylistä palvelualueineen, eheästä ja viihtyisästä keskustasta ja asuinalueista sekä matkailun ydinvyöhykkeestä ja kylämatkailuvyöhykkeistä

Valittu rakennemalli

Rovaniemen aluerakennemalliksi on valittu hajautuneen aluerakenteen ja vyöhykemallin yhdistelmä. Rovaniemellä varaudutaan kuitenkin väkiluvun kasvuun keskustassa ja uusien asuntoalueiden kaavoittamiseen.